banner21

banner25
25 Eylül 2020 Cuma

Kitreli Köyünde Kısmı Karantina Kararı Alındı

HZ. MUHAMMEDİN YOLUNDAN GİDEN ÖĞRETMENLER

26 Kasım 2018, 11:12
HZ. MUHAMMEDİN YOLUNDAN GİDEN ÖĞRETMENLER
Recep Ulusoy
Her yıl 24 Kasım’ı öğ­ret­men­ler günü ola­rak kut­lu­yo­ruz. Eği­ti­mi en ni­te­lik­li ve en te­sir­li bir şe­kil­de yapan öğ­ret­me­nin üm­me­ti­yiz.
Pey­gam­ber efen­di­miz “Ben sa­de­ce mu­al­lim(öğ­ret­men) ola­rak gön­de­ril­dim” bu­yu­ru­yor.
Pey­gam­ber efen­di­mi­ze öğ­ret­men­lik gö­re­vi 40 ya­şın­da ve­ril­miş, ve­fa­tı­na kadar 23 yıl öğ­ret­men­lik gö­re­vi­ni yap­mış­tır. Bu süre zar­fın­da in­san­la­rı yan­lış­tan doğ­ru­ya, çir­kin­den gü­ze­le, kö­tü­den iyiye de­ğiş­tir­miş­tir.
Pey­gam­be­ri­miz İslam dün­ya­sın­da eği­tim ola­rak Ku­ran-ı Kerim ile baş­la­mış­tır. Pey­gam­be­ri­miz hem eği­ti­ci, hem de öğ­re­ti­ciy­di. Gü­nü­müz­de öğ­ret­men­le­ri­miz hem eği­ti­ci, hem öğ­re­ti­ci ol­ma­lı­dır.
Eği­tim demek in­san­la­rın hayat boyu fay­da­la­nıp uy­gu­la­yı­cı ku­ral­lar­dır, ha­re­ket­ler­dir.
İnsan eği­ti­mi­ne çok önem ver­me­li, eği­tim kendi ken­di­ne ve­ri­le­mez. İllaki bir eği­ti­ci­den ders al­ma­lı­dır. Öğ­ren­me­si ge­re­ken bil­gi­le­ri ki­şi­ler kendi ken­di­ne öğ­re­ne­bi­lir. Öğ­ret­men yani öğ­re­ti­ci­lik ayrı bir konu, eği­tim­ci­lik ayrı bir ko­nu­dur.
Ma­le­sef gü­nü­müz­de öğ­ret­men hem öğ­re­ti­yor, hem de eği­ti­yor. İki gö­re­vi bir­den ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. İste­ni­len verim alı­na­mı­yor.
Eği­tim­de öğ­ret­me­ye Kuran ha­ki­kat­le­ri­ni öğ­re­te­rek baş­la­ma­lı­yız. Öğ­ret­men­ler pey­gam­be­ri bir me­tod­la eği­tim ver­me­li­dir. Öğ­ret­men­le­ri­miz önce ço­cuk­la­rın gön­lü­ne gir­me­li­dir, sonra da akıl­la­rı­nı ay­dın­lat­ma­lı­dır.
Öğ­ret­men­ler önce ço­cuk­la­rı­mı­za, ken­di­le­ri­ne, aile­le­ri­ne ve bütün in­san­lı­ğa fay­da­lı ol­ma­yı öğ­ret­me­li­dir.
Al­la­hın bizi sev­di­ği­ni, yok­tan var et­ti­ği­ni, dünya ha­ya­tı­nın ge­çi­ci ol­du­ğu­nu, her türlü ni­met­le­rin Al­la­hın ver­di­ği­ni bunu kar­şı­lı­ğı ola­rak biz­den kul­luk gö­re­vi olan iba­det et­me­mi­zi is­te­di­ği­ni an­lat­mak­ta­dır.
Ön­ce­lik öğ­ret­me­nin kuv­vet­li bir iman sa­hi­bi ol­ma­sı­dır. İman sa­hi­bi ço­cuk­la­rın ye­tiş­me­si ge­rek­mek­te­dir. İman sa­hi­bi ye­tiş­ti­ri­len ço­cuk­lar­dan zarar gel­mez, okur, öğ­re­nir, iyi­lik yapar, ça­lı­şır, Allah’tan kor­kar.
Ata­la­rı­mız ve ilim er­bab­la­rı “İyi bir öğ­ret­men ye­tiş­tir­mek, bin­ler­ce iyi insan ye­tiş­tir­mek­tir.” di­yor­lar. Ama ül­ke­miz bu ko­nu­da pek ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tır.
Va­ta­nı­na, bay­ra­ğı­na, mil­le­ti­ne, dev­le­ti­ne ha­in­lik ya­pan­lar çok çık­mış­tır. Allah için Allah’tan kor­kan, ka­zan­cı­nı helal et­ti­ren, öğ­ret­men­le­re, eği­tim­ci­le­re ih­ti­ya­cı­mız var.
Bütün öğ­ret­men­le­rin öğ­ret­men­ler gü­nü­nü kut­lar, sağ­lık, sıh­hat, huzur için­de görev yap­ma­la­rı­nı te­men­ni ede­rim. Şehit düş­müş öğ­ret­men­le­ri­mi­ze, vefat etmiş öğ­ret­men­le­ri­mi­ze Allah’tan rah­met di­le­rim.

Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV