banner21

banner25
24 Eylül 2020 Perşembe

Kitreli Köyünde Kısmı Karantina Kararı Alındı

ÖĞRETMENİN EMEKLİSİ OLMAZ

26 Kasım 2018, 11:11
ÖĞRETMENİN EMEKLİSİ OLMAZ
Yaşar Ekenel
Bir ya­za­rı­mız öyle diyor.
"Öğ­ret­me­nin emek­li­si olmaz, rah­met­li­si olur" Be­şik­ten me­za­ra kadar ilim­se oku­ma­nın yaşı ve emek­li­si tabi olmaz. Oku­ma­nın sev­gi­si olur, sev­gi­siz eği­tim olmaz. Se­vil­me­si ha­lin­de ise, öğ­ret­men­lik dün­ya­nın en güzel, güzel ol­du­ğu kadar da kut­sal bir mes­le­ği­dir.
Pey­gam­ber mes­le­ği olan öğ­ret­men­lik bir gönül işi­dir. O ruhu ta­şı­yan öğ­ret­men, sa­de­ce sı­nı­fın değil, yer yü­zün­de­ki her yerin bir okul ol­du­ğu­dur. Her yerde de bil­gi­si­ni verir.
Öğ­ret­men oku­yan­dır. Oku­mu­yor­sa mes­le­ği­ni de sev­mi­yor­dur. Dün­ya­da ya­pı­lan is­ta­tis­tik­ler­de okuma oranı en düşük ül­ke­ler ara­sın­day­mı­şız. Bu­ra­da 80 mil­yo­nun oku­ma­sı kas­te­dil­mi­yor. Zira her­kes oku­ya­cak diye bir kaide yok­tur.
Esas olan oku­ma­sı ge­re­ken­ler oku­mu­yor­sa bu sor­gu­la­nır. Birde taban bil­gi­si, geniş bilgi da­ğar­cı­ğı olan okur. Yoksa ga­ze­te bile oku­maz. Okusa da ma­ga­zin kıs­mı­na ta­kı­lır.
Derse ha­ki­mi­yet kül­tür­le mü­ceh­hez olan­la­rın işi­dir. Kendi bran­şı­nın bile ha­ki­mi ol­ma­yan öğ­ret­men, sı­nı­fı­na kaba güçle hakim olma yo­lu­nu seçer.
1960'lı yıl­lar­da özel­lik­le küçük yer­ler­de (Bor ve Niğde'de) bir öğ­ret­men ge­çer­ken esnaf se­la­mı­nı ayağa kal­ka­rak alır­dı. Ki­şi­nin bir derdi oldu mu en iyi bilen öğ­ret­men­di, ona da­nı­şır­dı. Öğ­ret­me­nin mes­le­ki bir ağır­lı­ğı vardı. Küs­le­ri onlar ba­rış­tı­rır, onlar ara­bu­lu­cu olur­lar­dı.
Her ba­şa­rı­lı Pa­di­şa­hın, ba­şa­rı­lı bir si­ya­si­nin ar­ka­sın­da birer Ak­şem­sed­din­ler varsa orada ba­şa­rı var­dır. Ko­nu­ya vakıf yüz ki­şi­ye "İstan­bul'u kim fet­het­ti" diye sorsa yüzü de Fatih Sul­tan Meh­met der ve doğ­ru­dur da. Ama ar­ka­sın­da­ki güç­ten hiç bah­se­dil­mez.
Ku­şat­ma uza­mış, Av­ru­pa or­du­su yar­dı­ma ge­li­yor de­di­ko­du­su or­ta­ya atıl­mış, yı­kı­lan sur­lar hemen ona­rı­lı­yor ve Sad­ra­zam Çan­dar­lı Halil Paşa hep "Sul­ta­nım bu ku­şat­ma­dan vaz­ge­çin. Av­ru­pa'yı kar­şı­mı­za al­ma­ya­lım" diye vaz­ge­çir­me­ye ça­lış­mış.
Fatih, bu­nal­mış ve bir ri­va­ye­te göre 20 gün or­ta­lık­ta gö­rün­me­miş. İşte böyle bir anda ho­ca­sı Ak­şem­sed­din'in mek­tu­bu gelir ve Fatih'e ce­sa­ret verir. Bence İstan­bul'un fet­hin­de­ki ar­ka­da­ki güç HO­CA­SI AK­ŞEM­SEDDİN'dir. Yavuz'un La­la­sı (akıl ho­ca­sı) Hasan Can'dır. En sı­kın­tı­lı anın­da bile Hasan Can ya­nın­da­dır. Ve­fa­tı anın­da bile Yavuz, "Hasan Can bu ne hal­dir" de­yin­ce Hasan Can: "Sev­dik­le­ri­mi­ze ka­vuş­ma anı­dır Sul­ta­nım" der.
Yavuz: "Biz sev­dik­le­ri­miz­den ne zaman ayrı kal­dık" de­me­si hoca Sul­tan iliş­ki­si­ni gös­te­rir. Hasan Can'ın oğlu, son­ra­ki Pa­di­şa­ha Şey­hü­lis­lam olur.
Bizde de si­ya­si­ler se­çi­mi ka­zan­dı­ğı an, ken­di­ni böl­ge­nin, ül­ke­nin değil, dün­ya­nın en akıl­lı adamı görür. Hiç bi­ri­nin akıl ho­ca­sı olmaz. Peki akıl ho­ca­lı­ğı ya­pa­cak her türlü kül­tür­le mü­ceh­hez ho­ca­la­rı­mız var mı?
Kül­tür­lü hoca si­ya­si­nin aya­ğı­na git­mez. Kül­tür­lü si­ya­si­de ho­ca­sı­nı aya­ğı­na ça­ğır­maz. Şayet böyle ol­mu­yor­sa bir yer­ler­de ek­sik­lik var de­mek­tir.Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV