banner21

banner25
05 Mart 2021 Cuma

Niğde’de sokak ortasında kadın cinayeti

Bor Ak Parti'de Kongre Heyecanı

Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ya­pı­la­cak olan ilçe kong­re­sin­de ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 15:56
Bor Ak Parti'de Kongre Heyecanı


Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ya­pı­la­cak olan ilçe kong­re­sin­de ye­ni­den aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı.
İlk günkü he­ye­can­la ye­ni­den bu gö­re­ve hazır ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ga­ze­te­mi­ze özel açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.
SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU
İlçe Baş­ka­nı Al­tun­baş, ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan se­çi­me tek liste ile gi­re­ce­ği­ni be­lir­te­rek, "Ak Parti Genel Mer­ke­zi­mi­zin tak­di­riy­le, İl Baş­ka­nı­mız Mah­mut Peşin, Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Yavuz Ergun ve Selim Gül­te­kin'in tav­si­ye­le­riy­le ye­ni­den Bor ilçe baş­kan­lı­ğı­na ta­li­biz. Se­çi­me tek liste ha­lin­de gi­re­ce­ğiz. 18 Ekim 2020 Pazar günü, saat 11:00'de salı pa­za­rın­da ya­pı­la­cak olan se­çim­le ilçe kong­re­mi­zi maske, sos­yal me­sa­fe ve hij­yen ku­ral­la­rı­na uya­rak açık alan­da ta­mam­la­mış ola­ca­ğız. Ger­çek­leş­ti­ri­lecek olan kong­re­mi­ze başta üye­le­ri­miz olmak üzere bütün va­tan­daş­la­rı­mız da­vet­li­dir." dedi.
CUM­HUR­BAŞ­KA­NI­MI­ZIN EMRİNDEYİZ
Cum­hur­baş­ka­nı ve Ak Parti Genel Baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın em­rin­de ol­ma­ya devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­ten Al­tun­baş, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü: "İlk se­çil­di­ği­miz gün­den bu yana bir adet genel seçim ve bir adet yerel seçim gör­dük. Bu se­çim­ler­de ga­li­bi­yet­le ay­rı­lan taraf bir kez daha Ak Parti oldu. Gir­di­ği­miz se­çim­ler­de par­ti­miz oy­la­rı­nı ar­tı­ra­rak yo­lu­na devam etti. Allah kıs­met eder­se bun­dan sonra da Cum­hur­baş­ka­nı­mız Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın izin­de ve em­rin­de par­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için gece gün­düz de­me­den ça­lış­ma­la­rı­mı­zı sür­dü­re­ce­ğiz. Bize bu yolda gü­ve­nen­le­ri hiç bir zaman mah­cup et­me­ye­ce­ğiz." diye ko­nuş­tu.
AL­TUN­BAŞ'TAN GENEL DE­ĞER­LENDİRME
Se­çil­di­ği gün­den bu yana yap­tık­la­rı ça­lış­ma­lar hak­kın­da bil­gi­ler veren Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, ilçe kong­re­sin­den sonra da aynı has­sa­si­yet­le devam ede­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek; "Ak Parti Bor İlçe Teş­ki­la­tı ola­rak gö­re­ve gel­di­ği­miz gün­den bu güne kadar bin 200 adet et­kin­lik ger­çek­leş­tir­dik. Genel mer­ke­zi­mi­zin ve il baş­kan­lı­ğı­mı­zın ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di­ği ça­lış­ma­la­rın hep­si­ni ger­çek­leş­tir­dik. Bizle be­ra­ber parti bi­na­mız haf­ta­nın altı günü açık du­ru­ma ge­ti­ril­di. İlçe baş­ka­nı ola­rak bende günde en az iki saat olmak su­re­tiy­le parti bi­na­mı­za ge­le­rek va­tan­daş­la­rı­mı­zın istek ve öne­ri­le­ri­ni din­li­yo­rum. Yine bizim dö­ne­mi­miz­de par­ti­mi­zin il­çe­miz­de ki üye sa­yı­sı bir hayli art­mış du­rum­da. Üye kaydı ko­nu­sun­da ilçe teş­ki­la­tı ola­rak ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor." dedi.
PAN­DEMİDE DE BOŞ DUR­MA­DIK
İlçe baş­ka­nı Al­tun­baş, ül­ke­miz ge­ne­lin­de et­ki­si­ni devam et­ti­ren Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın­da da boş dur­ma­dık­la­rı­nı söy­le­di. Baş­kan Al­tun­baş, "Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs (Co­vid-19) sal­gı­nın­da il­çe­miz­de olum­suz an­lam­da et­ki­len­miş yar­dı­ma muh­taç va­tan­daş­la­rı­mı­za Ak Parti ola­rak biz­ler des­tek çık­tık. Teş­ki­la­tı­mı­zın yap­tı­ğı ça­lış­ma­lar ne­ti­ce­sin­de il­çe­miz­de va­tan­daş­la­rı­mı­za gıda yar­dı­mın­da bu­lun­duk. Her köy­den beş ço­cu­ğa Ra­ma­zan ayın­da ve pan­de­mi dö­ne­min­de yar­dım yap­tık. İl Baş­kan­lı­ğı­mı­zın or­ga­ni­zas­yo­nu ile hij­yen mal­ze­me­le­ri da­ğıt­tık. Va­tan­daş­la­rı­mı­za des­te­ği­miz bun­dan önce ol­du­ğu gibi bun­dan sonra da devam edecek." di­ye­rek söz­le­ri­ni nok­ta­la­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • Nurdan yanık 5 ay önce yorumlandı

   Başarılarınız daim olsun inşAllah seçimde başarılar

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV