banner21

banner25
11 Nisan 2021 Pazar

ŞEHİDİMİZ VAR!

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Bor’da Koronavirüs Vakaları Artıyor!

Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı her geçen gün daha da çok art­ma­ya devam eder­ken, il­çe­miz Bor'da da durum pek iç açıcı gibi gö­zük­mü­yor.

23 Kasım 2020 Pazartesi 10:30
Bor’da Koronavirüs Vakaları Artıyor!


Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı her geçen gün daha da çok art­ma­ya devam eder­ken, il­çe­miz Bor'da da durum pek iç açıcı gibi gö­zük­mü­yor.
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı'nın 'Hayat Eve Sığar' uy­gu­la­ma­sı üze­rin­den açık­la­nan ve­ri­ler­e göre Bor ha­ri­ta­sı ye­ni­den kır­mı­zı­ya dön­müş du­rum­da.
BOR'DA VA­KA­LAR AR­TI­YOR
Ya­pı­lan bütün uya­rı­la­rda Bor ge­ne­lin­de maske tak­ma­nın zo­run­lu ol­ma­sı­na rağ­men va­tan­daş­la­rın maske tak­ma­ma­sı ve sos­yal me­sa­fe ku­ral­la­rı­na uy­ma­dı­ğı göz­lem­le­ni­yor. Buna bağlı ola­rak­ta va­ka­la­rın tır­ma­nı­şa geç­me­si ka­çı­nıl­maz olu­yor. 
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın 'Hayat Eve Sığar' uy­gu­la­ma­sın­da, Bor ge­ne­lin­de ko­ro­na­vi­rüs va­ka­la­rı­nın art­tı­ğı ve ha­ri­ta­nın bir kez daha kır­mı­zı yani çok yük­sek risk­li böl­ge­le­re dön­dü­ğü be­lir­ti­li­yor
İL GENELİNDE VEFAT SA­YI­LA­RI DA AR­TI­YOR
Niğde ge­ne­lin­de vaka sa­yı­la­rı­nın her geçen gün daha da çok art­ma­sıy­la bir­lik­te, ko­ro­na­vi­rüs do­la­yı­sıy­la ha­ya­tı­nı kay­be­den­le­rin sa­yı­sı da art­ma­ya devam edi­yor. Geç­ti­ği­miz hafta açık­la­nan en son ve­ri­le­re göre, Niğde ge­ne­lin­de 246 kişi ko­ro­na­vi­rüs se­be­biy­le ha­ya­tı­nı kay­bet­ti.
AĞIR HASTA SA­YI­SI YÜK­SELİŞTE
Kış ay­la­rı­nın gel­me­si ve ted­bir­le­re uyul­ma­ma­sı se­be­biy­le artan vaka sa­yı­la­rı son­ra­sı, has­ta­ne­de yoğun ba­kım­da te­da­vi gören ağır hasta sa­yı­sın­da da artış göz­lem­le­ni­yor. 
BU BELİRTİLER VARSA HAS­TA­NE­YE BAŞ­VU­RUN
Koronavirüs, (Covid-19) fark­lı ki­şi­le­ri fark­lı şe­kil­ler­de et­ki­le­mek­te­dir. En­fek­te ki­şi­le­rin çoğu, hafif ila orta dü­zey­de semp­tom­lar ge­liş­tir­mek­te ve has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­ma­dan iyi­leş­mek­te­dir.
En yay­gın semp­tom­lar: Ateş, Kuru ök­sü­rük, yor­gun­luk.
Daha sey­rek gö­rü­len semp­tom­lar: Ağrı ve sızı, boğaz ağ­rı­sı, ishal, kon­junk­ti­vit baş ağ­rı­sı, tat alma veya koku du­yu­su­nun kaybı, cilt­te dö­kün­tü ya da el veya ayak par­mak­la­rın­da renk de­ği­şi­mi
Ciddi semp­tom­lar: So­lu­num güç­lü­ğü veya nefes dar­lı­ğı, göğüs ağ­rı­sı veya gö­ğüs­te baskı, ko­nuş­ma veya ha­re­ket kaybı.
14 KURAL HAYAT KUR­TA­RI­YOR
Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­nın açık­la­mış ol­du­ğu, Ko­ro­na­vi­rüs Ris­ki­ne Karşı 14 Kural'a uya­rak hem kendi hem de baş­ka­la­rı­nın sağ­lı­ğı­nı ko­ru­ya­bi­lir­si­niz.
1- El­le­ri­ni­zi sık sık, su ve sabun ile en az yirmi sa­ni­ye bo­yun­ca ova­rak yı­ka­yın.
2- Ök­sür­me ve hap­şır­ma sı­ra­sın­da ağ­zı­nı­zı, bur­nu­nu­zu tek kul­la­nım­lık men­dil­le ka­pa­yın. Men­dil yoksa dir­sek içini kul­la­nın.
3- El­le­ri­niz­le göz­le­ri­ni­ze, ağ­zı­nı­za ve bur­nu­nu­za do­kun­ma­yın.
4 - Soğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­ri gös­te­ren ki­şi­ler­le ara­nı­za en az 3 4 adım me­sa­fe koyun.
5- Yurt dışı se­ya­hat­le­ri­ni­zi iptal edin ya da ete­le­yin.
6- Yurt dı­şın­dan dö­nüş­te ilk 14 gü­nü­nü­zü evi­niz­de ge­çi­rin.
7- Bu­lun­du­ğu­nuz or­tam­la­rı sık sık ha­va­lan­dı­rın.
8 - Kapı kol­la­rı, ar­ma­tür­ler la­va­bo­lar gibi sık kul­lan­dı­ğı­nız yü­zey­le­ri su ve de­ter­jan­la her gün te­miz­le­yin
9- Havlu gibi ki­şi­sel eş­ya­la­rı­nı­zı ortak kul­lan­ma­yın.
10- Kı­ya­fet­le­ri­ni­zi 60-90 de­re­ce­de nor­mal de­ter­jan­la yı­ka­yın.
11- To­ka­laş­ma, sa­rıl­ma gibi yakın te­mas­lar­dan ka­çı­nın.
12- Bol sıvı tü­ke­tin, den­ge­li bes­le­nin, uyku dü­ze­ni­ni­ze dik­kat edin.
13- Soğuk al­gın­lı­ğı be­lir­ti­le­ri­niz varsa yaş­lı­la­ra ve kro­nik has­ta­lı­ğı olan­lar­la temas et­me­yin ve maske tak­ma­dan dı­şa­rı çık­ma­yın.
14- Düş­me­yen ateş, ök­sü­rük ve nefes dar­lı­ğı­nız varsa, maske ta­ka­rak bir sağ­lık ku­ru­lu­şu­na baş­vu­run.
Haber: Oğuz Eser - ÖZEL

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV