banner21

banner25
07 Mayıs 2021 Cuma

Niğde'li Asker şehit oldu

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Bu Uyarılara Kulak Verin!

İlçe­miz Bor'da uzun yıl­lar­dır züc­ca­ci­ye sek­tö­rün­de hiz­met veren Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, yak­la­şan kış ön­ce­si va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.

19 Ekim 2020 Pazartesi 09:58
Bu Uyarılara Kulak Verin!


İlçe­miz Bor'da uzun yıl­lar­dır züc­ca­ci­ye sek­tö­rün­de hiz­met veren Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, yak­la­şan kış ön­ce­si va­tan­daş­la­ra önem­li uya­rı­lar­da bu­lun­du.
Kış ay­la­rın­da ya­kı­lan so­ba­lar ve kul­la­nı­lan kömür hak­kın­da bil­gi­ler veren Şakir Ko­çak­lı, ga­ze­te­mi­ze önem­li açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ko­çak­lı, yap­tı­ğı açık­la­ma­da va­tan­daş­la­rın ne gibi bir ted­bir­le­re uy­ma­sı ge­rek­ti­ği ko­nu­sun­da uya­rı­lar­da bu­lun­du.
KIŞ ÖNCESİ SOBA UYA­RI­SI
Kış ay­la­rın­da kö­mü­re bağlı ze­hir­len­me­le­rin art­tı­ğı­nı söy­le­yen Şakir Ko­çak­lı, alın­ma­sı ge­re­ken ön­lem­le­ri tek tek an­lat­tı. Ko­çak­lı, "Hem­şe­ri­le­ri­mi­ze en önem­li uya­rı­mız yanan kö­mü­rün üze­ri­ne kömür at­ma­sın­lar. Yanan kö­mü­rün üs­tü­ne kömür atıl­dı­ğı tak­dir­de ze­hir­len­me­ler ka­çı­nıl­maz olu­yor. Bu da can ve mal kay­bı­na neden olu­yor. Soba ku­ra­cak va­tan­daş­la­rı­mız ev­le­ri­nin daha çok ısın­ma­sı­nı is­ti­yor­lar­sa tav­si­ye­miz so­ba­la­rın bo­ru­la­rı­nı kısa tut­sun­lar. Bo­ru­lar ne kadar uzun olur­sa o kadar ısı kaybı ya­şa­nır. Ay­rı­ca soba ba­ca­la­rı­na mut­la­ka baca per­va­ne­si­ni ta­kıl­ma­lı." diye ko­nuş­tu.
"GECE YA­TAR­KEN KÖMÜR EK­LE­MEYİN”
Ba­ba­dan kalan mes­le­ği Bor'da devam et­tir­me­ye ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­ten Ko­çak­lı Züc­ca­ci­ye sa­hi­bi Şakir Ko­çak­lı, söz­le­ri­ni şu şe­kil­de sür­dür­dü; "Soba ko­nu­sun­da her­ke­sin yap­tı­ğı en büyük ha­ta­lar­dan bir ta­ne­si de gece ya­tar­ken soba yan­ma­ya devam etsin diye üze­ri­ne kömür ek­len­me­si­dir. Bu çok risk­li bir du­rum­dur. Ya­tar­ken so­ba­nın üze­ri­ne atı­lan kömür, ze­hir­len­me­le­re neden olu­yor. Her­kes uyu­du­ğu için so­ba­dan çıkan kar­bon mo­nok­sit ga­zı­nı fark ede­mi­yor. Ha­liy­le kış ay­la­rın­da kötü ha­ber­ler du­yu­yo­ruz. Bizim tav­si­ye­miz uy­ku­ya yakın sa­at­ler­de kö­mü­rün daha yavaş yan­ma­sı­nı sağ­la­mak için so­ba­nın ka­pa­ğı­nın az bir şe­kil­de açık bı­ra­kıl­ma­sı ya da so­ba­nın üze­ri­ne kömür ye­ri­ne odun atıl­ma­sı­dır." dedi.
"HER YER­DEN SOBA AL­MA­YIN”
Üre­ti­len so­ba­lar hak­kın­da da uya­rı­lar­da bu­lu­nan Ko­çak­lı, "Yeni soba ala­cak hem­şe­ri­le­ri­miz mut­la­ka al­dık­la­rı so­ba­la­rı kont­rol et­sin­ler. Al­dık­la­rı so­ba­la­rın en ufak ha­ta­sız ol­ma­sı ge­re­kir. Her şey­den önce mer­di­ven altı üre­ti­len so­ba­lar­dan uzak du­rul­ma­lı. Ka­li­te­siz mal­ze­me­ler­den üre­ti­len so­ba­lar­da önem­li risk arz edi­yor. Soba alır­ken mut­la­ka kont­rol edil­me­li. Bizim uya­rı­mız sa­de­ce bil­dik­le­ri, gü­ven­dik­le­ri yer­ler­den soba al­sın­lar."
BACA TEMİZLİĞİNİ UNUT­MA­YIN
Ba­ca­lar­da ya­pı­lan te­miz­lik­le sa­de­ce olum­suz­luk­la­rın önüne ge­çil­me­di­ği­ni yakıt ta­sar­ru­fu­nun da art­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ko­çak­lı, "Soba ze­hir­len­me­si ya­şa­ma­mak için ba­ca­la­rın temiz ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Te­miz­len­me­yen ba­ca­lar baca yan­gın­la­rı­na, ze­hir­len­me­le­re, eksik yan­ma­ya, baca da­ral­ma­sı­na, sık sık baca tep­me­si­ne neden olur. Ba­ca­lar yılda en az bir defa temizlenmelidir. Yapılan te­miz­lik son­ra­sı yakıt daha dü­zen­li ya­na­rak ta­sar­ruf sağ­la­nır" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
Haber: Oğuz Eser - ÖZELBorunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Anahtar Kelimeler: Bu Uyarılara Kulak Verin!

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV