banner21

banner25
25 Eylül 2020 Cuma

Kitreli Köyünde Kısmı Karantina Kararı Alındı

Par­ti­ler­de Aday­ Belirsizliği

Yak­la­şan 31 Mart yerel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de si­ya­si par­ti­ler aday be­lir­le­me sü­reç­le­ri­ne devam edi­yor.

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:13
Par­ti­ler­de Aday­ Belirsizliği
Yak­la­şan 31 Mart yerel se­çim­le­ri ön­ce­sin­de si­ya­si par­ti­ler aday be­lir­le­me sü­reç­le­ri­ne devam edi­yor. Tüm Tür­ki­ye ge­ne­lin­de se­çi­me gi­recek si­ya­si par­ti­ler il ve il­çe­ler­de­ki aday­la­rı­nı tek tek açık­la­ma­ya baş­lar­ken, il­çe­miz Bor’da da be­lir­siz­lik sü­rü­yor.
Haber: Muharrem Temel - Bor'un Sesi Gazetesi
Bu­gü­ne kadar sa­de­ce CHP Bor Be­le­di­ye Baş­kan adayı ola­rak Şenol Bengü’yü açık­la­dı. Ak Parti, MHP ve İyi Parti henüz Bor Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­nı açık­la­mış değil.
AK PARTİ’DE BELİRSİZLİK SÜRÜYOR
Özel­lik­le Ak Parti ve MHP’de bu sü­re­cin ne zaman ta­mam­la­na­ca­ğı va­tan­daş­lar ta­ra­fın­dan büyük bir me­rak­la bek­le­ni­yor.
Ak Parti’de mev­cut Baş­kan Sıtkı Erat, Ser­kan Baran, Murat Çopur, Ömer Kon­kur, Oğuz Cav­laz, Hü­se­yin De­mir­bi­lek, Sabri Boz­dağ, Rız­van İmanç gibi isim­ler görev için Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’dan ge­lecek müj­de­li ha­be­ri bek­li­yor­lar.
Konu hak­kın­da ga­ze­te­mi­ze açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Ak Parti Bor İlçe Baş­ka­nı Mus­ta­fa Al­tun­baş, aday­lık sü­re­ci­nin devam et­ti­ği­ni söy­le­di. Al­tun­baş, “31 Mart yerel se­çim­le­ri için Ak Parti ola­rak aday be­lir­le­me ça­lış­ma­la­rı­mız devam edi­yor. Bu­gü­ne kadar Bor Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na yedi ar­ka­da­şı­mız aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­tir­di. İl Baş­kan­lı­ğı, İlçe Baş­kan­lı­ğı ve Mil­let­ve­kil­le­ri­miz Genel Mekez'deki Ko­mis­yon'lara gö­rüş­le­ri­ni be­lirt­ti­ler. Cum­hur­baş­ka­nı­mız ve Par­ti­mi­zin Genel Baş­ka­nı Sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın ka­ra­rı ve mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin de­ğer­len­dir­me­siy­le en kısa sü­re­de bu sü­re­ci ne­ti­ce­len­dir­mek is­ti­yo­ruz. Ak Parti ola­rak Bor için kimin daha iyi hiz­met ede­ce­ği­ne ina­nır­sak o ada­yı­mız ola­cak­tır. Tabi ki bütün aday adayı ar­ka­daş­la­rı­mız biz­ler ve par­ti­miz için çok de­ğer­li. Ada­yı­mız kim olur­sa olsun her zaman bir­lik ola­ca­ğız ve par­ti­mi­zin ve mem­le­ke­ti­mi­zin ge­le­ce­ği için ça­lı­şa­ca­ğız” dedi.
MHP’DE 3 KİŞİ ADAY ADAYI OLDU
MHP’de ise İl Genel Mec­lis Üyesi Mus­ta­fa Te­ci­mer, Şe­ri­fe Tür­keş ve Ali Güzel aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­su­nu ilçe baş­ka­nı Nazmi Konuş’a yaptı.
MHP Bor İlçe Baş­ka­nı Nazmi Konuş ise, aday­la­rı­nı çok kısa süre içe­ri­sin­de açık­la­ya­cak­la­rı­nı be­lir­te­rek, “İlçe­miz­de Bor Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı için üç kıy­met­li ar­ka­da­şı­mız aday aday­lık baş­vu­ru­su­nu bizim va­sı­ta­mız­la par­ti­mi­ze yap­tı­lar. Bu ar­ka­daş­la­rı­mı­zın baş­vu­ru­la­rı en ince ay­rın­tı­sı­na kadar in­ce­len­dik­ten sonra li­de­ri­miz sayın Dev­let Bah­çe­li beyin im­za­sıy­la açık­la­na­cak. Biz­ler Bor’da MHP’nin ye­ni­den üç hi­la­li Bor Be­le­di­ye­si­ne ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­ruz. Kıy­met­li hem­şe­ri­le­ri­mi­zin de des­te­ğiy­le Bor Be­le­di­ye­si­ni ye­ni­den MHP saf­la­rı­na ka­ta­ca­ğı­mı­za ina­nı­yo­ruz. Kıs­met olur­sa Bor Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı­mı­zı çok kısa bir süre sonra açık­la­ya­ca­ğız. Ada­yı­mı­zın açık­lan­ma­sıy­la bir­lik­te seçim ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız ve­re­ce­ğiz.” diye ko­nuş­tu.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 2 yorum mevcut

  • Has Borlu 2 yıl önce yorumlandı

   Şerife hanımın ismini az çok duydukta Ali Güzeli tanıyan varmı ki.

  • Has Borlu 2 yıl önce yorumlandı

   Şerife hanımın ismini az çok duydukta Ali Güzeli tanıyan varmı ki.

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV