banner21

banner25
14 Nisan 2021 Çarşamba

Niğde’de silahlı kavga: 1 ölü

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Bor OSB!

Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne mev­cut fab­ri­ka­la­rın ha­ri­cin­de 79 yeni firma için arsa tah­si­si ya­pıl­dı.

12 Ocak 2021 Salı 11:59
Yatırımcıların Yeni Gözdesi: Bor OSB!


Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne mev­cut fab­ri­ka­la­rın ha­ri­cin­de 79 yeni firma için arsa tah­si­si ya­pıl­dı.
Bu fir­ma­lar­dan 33 ta­ne­si in­şa­at iş­le­ri­ne baş­lar­ken, 46 fir­ma­nın da en kısa süre içe­ri­sin­de ge­rek­li ça­lış­ma­la­ra baş­la­ma­sı he­def­le­ni­yor.
79 YENİ İŞ KA­PI­SI
Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin, Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si­ne 79 yeni fir­ma­nın arsa tah­si­si­nin ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­mış­tı. Şu­an­da Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de bin 300 kişi is­tih­dam edi­lir­ken, yeni ku­ru­la­cak fab­ri­ka­lar­la bu sa­yı­nın daha da çok ar­ta­ca­ğı öğ­re­nil­di. Bu sa­ye­de il­çe­miz ge­ne­lin­de bir çok işsiz va­tan­da­şı­mı­za ekmek ka­pı­sı açıl­mış ola­cak.
İNŞAAT ÇA­LIŞ­MA­LA­RI BAŞ­LA­DI
Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 fir­ma­nın 33 adeti fab­ri­ka in­şa­at iş­le­ri­ne baş­la­dı. Te­me­li atı­lan fab­ri­ka­la­rın kısa süre içe­ri­sin­de bi­ti­ri­le­rek ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. İnşa­at­lar­da bir yan­dan ko­lon­lar vinç yar­dım­la­rıy­la yer­leş­ti­ri­lir­ken, bir yan­dan da çatı kısmı ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. Alt yapı ça­lış­ma­la­rı ta­mam­la­nan in­şa­at­lar­da ise, iş ma­ki­ne­le­ri ta­ra­fın­dan zemin dü­zelt­me iş­lem­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­li­yor. 33 fir­ma­nın in­şa­ata baş­la­ma­sı­nın ar­dın­dan ge­ri­ye kalan 46 fir­ma­nın da en kısa süre içe­ri­sin­de in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­ma­sı he­def­le­ni­yor.
BİR ÇOK ALAN­DA YENİ FABRİKALAR KU­RU­LU­YOR
Ha­li­ha­zır­da 33 fir­ma­nın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı­na baş­la­dı­ğı, 79 fir­ma­nın hangi sek­tör­ler­de hiz­met ve­re­ce­ği de belli oldu. Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­sin­de arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 firma gıda, yem, se­ra­mik, bakır iş­le­me gibi sek­tör­ler­de hiz­met ve­recek.
FABRİKALAR BOR'A DEĞER KA­TA­CAK
Arsa tah­si­si ya­pı­lan 79 fir­ma­nın 33 ade­ti­nin in­şa­ata baş­la­ma­sı, Bor halkı içe­ri­sin­de olum­lu bir etki ya­rat­tı. Özel­lik­le iş ara­yan va­tan­daş­lar, fab­ri­ka­la­rın biran önce fa­ali­ye­ti­ne baş­la­ma­sı­nı dört gözle bek­li­yor­lar. Son za­man­lar­da bir çok ya­tı­rım alan Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si de böl­ge­nin yıl­dı­zı olma yo­lun­da emin adım­lar­la iler­li­yor. Ku­ru­la­cak olan yerel ve ulu­sal fir­ma­la­rın fab­ri­ka­la­rıy­la Bor Karma ve Deri İhti­sas Or­ga­ni­ze Sa­na­yi Böl­ge­si daha da bü­yü­ye­rek adın­dan sıkça söz et­ti­recek.
GÜL­TEKİN MÜJ­DEYİ VERMİŞTİ
Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Selim Gül­te­kin, geç­ti­ği­miz gün­ler­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da konu hak­kın­da müj­de­li ha­be­ri ver­miş­ti. Mil­let­ve­ki­li Gül­te­kin yap­tı­ğı açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­mış­tı: "Yine 1300 ki­şi­nin is­tih­dam edil­di­ği Bor OSB’mizde 2020 yı­lın­da 79 adet fir­ma­ya arsa tah­si­si ya­pıl­mış olup, 33 fir­ma­mı­zın in­şa­at ça­lış­ma­la­rı devam et­mek­te­dir. Özel­lik­le, bu dö­nem­de te­me­li atı­lan gıda, yem, se­ra­mik, bakır iş­le­me gibi fab­ri­ka­la­rı­mız, şeh­ri­mi­ze önem­li öl­çü­de katkı sağ­la­ya­cak­tır. Av­ru­pa, Or­ta­do­ğu, Asya tran­sit ko­ri­do­ru­nun önem­li bir par­ça­sı ve Niğde’mize yeni bir yol ha­ri­ta­sı çi­zecek olan, Niğ­de-An­ka­ra oto­yo­lu­muz sa­ye­sin­de in­şal­lah şeh­ri­miz yeni sa­na­yi ya­tı­rım­la­rı­na ka­vu­şa­cak. Bizde bu dö­nem­de ili­mi­ze 3. Or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­mi­zi kur­mak için ça­lış­ma­la­rı­mı­za hız­lı­ca baş­la­dık. 5 bin dönüm alan üze­ri­ne, 5. Bölge teş­vik­le­ri­nin uy­gu­lan­dı­ğı, sa­na­yi­ci­le­ri­mi­ze uygun avan­taj­la­rın su­nu­la­ca­ğı, yeni or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­mi­zi 2021 yılı so­nun­da fa­ali­ye­ti­ne baş­la­ta­cak şe­kil­de ta­ki­bi­ni ya­pı­yo­ruz. De­ğer­li Niğ­de­li hem­şe­ri­le­rim; en önem­li he­de­fi­miz yeni ya­tı­rım­lar­la Niğde’mizi ta­nış­tır­mak, mev­cut sa­na­yi­mi­zin ge­liş­me­si­ni des­tek­le­mek, tam ka­pa­si­te üre­tim­le, şeh­ri­mi­zi, böl­ge­mi­zin önem­li bir ak­tö­rü ha­li­ne ge­tir­mek­tir. Böy­le­ce, üre­te­rek yeni is­tih­dam alan­la­rı­nı aça­cak, iş­siz­lik so­ru­nu­nu or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğız." de­miş­ti.
Haber: Oğuz Eser
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV