banner21

banner25
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Bor OSB’nin ulaşım sorunu çözülüyor
gaziantep escort

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

İYİ Parti'den sert tepki

İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı Genel İdare Ku­ru­lu (GİK) üyesi Mümin İnan ve İYİ Parti Niğde İl Baş­ka­nı İbra­him Uzun, ABD Baş­ka­nı Joe Biden'ın sözde 'Er­me­ni soy­kı­rı­mı'nı kabul et­ti­ği­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tık­la­rı açık­la­may­la sert tepki gös­ter­di­ler.

25 Nisan 2021 Pazar 14:43
İYİ Parti'den sert tepki


İYİ Parti Teş­ki­lat Baş­kan Yar­dım­cı­sı Genel İdare Ku­ru­lu (GİK) üyesi Mümin İnan ve İYİ Parti Niğde İl Baş­ka­nı İbra­him Uzun, ABD Baş­ka­nı Joe Biden'ın sözde 'Er­me­ni soy­kı­rı­mı'nı kabul et­ti­ği­ni açık­la­ma­sı­nın ar­dın­dan yap­tık­la­rı açık­la­may­la sert tepki gös­ter­di­ler.
İnan ve Uzun yap­tık­la­rı ortak açık­la­ma­da; "Dün­ya­nın en büyük ka­ti­li Ame­ri­ka'nın Baş­ka­nı Joe Biden sözde “Er­me­ni ko­nu­su­nu” rezil bir şe­kil­de soy­kı­rım ola­rak kabul edi­yor ol­ma­sı kabul edi­le­mez. Biden denen şar­la­ta­nın bu söz­le­ri ve tavrı res­men Türk Mil­le­ti'nin onuru, gu­ru­ru ve soylu ta­ri­hi­ne ya­pı­lan sal­dı­rı­dır. Bi­lin­me­li­dir ki; Dün­ya­da en büyük soy­kı­rım suç­lu­su Ame­ri­ka Bir­le­şik Dev­let­le­ri'dir.
Bu kabul edi­le­mez du­ru­mun özel­lik­le 23 Nisan ta­ri­hin­de ger­çek­le­şen te­le­fon gö­rüş­me­si­nin ar­ka­sın­dan hız ka­zan­ma­sı dü­şün­dü­rü­cü­dür. Bu gö­rüş­me­si­nin içe­ri­ği bu mil­let ile resmi ola­rak pay­la­şıl­ma­lı­dır.
Bu sü­reç­te sözde soy­kı­rım söy­lem­le­ri­ni kul­lan­mak is­te­yen bazı ke­sim­le­rin Türk coğ­raf­ya­sın­da se­vinç çığ­lık­la­rı at­ma­sı, açık­la­ma­la­ra yer ver­me­le­ri­nin ise ol­duk­ça ma­ni­dar ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek “Er­me­ni Soy­kı­rı­mı bu top­rak­lar­da ya­şan­dı ve ada­le­ti bu top­rak­lar­da sağ­lan­ma­lı­dır.” di­yen­le­ri ise şid­det­le kı­na­dı­ğı­mı­zı, Büyük Or­ta­do­ğu Pro­je­si’nin Eş Baş­ka­nı ol­may­la övü­nen­le­ri unut­ma­dı­ğı­mı­zı ve bu ko­nu­da üze­ri­mi­ze dü­şe­ni ya­pa­ca­ğı­mız­dan emin ol­ma­nı­zı is­ti­yo­ruz.
Kanlı ta­rih­le­rin­de zorla is­ti­la et­tik­le­ri ve top­rak­la­rın asıl sa­hip­le­ri olan 70 mil­yon Kı­zıl­de­ri­li'yi doğ­ru­dan ve­ya­hut sis­te­ma­tik ve bi­linç­li ola­rak kat­le­den, Vi­et­nam'da 4 mil­yon, Kore'de 3 mil­yon, Kam­boç­ya ve Laos'da 1 mil­yon, Af­ga­nis­tan'da 1.5 mil­yon, Irak'ta 1 mil­yon­dan fazla, Hi­ro­şi­ma ve Na­ga­za­ki'de atom bom­ba­sı ile 350 bin in­sa­nın ve bir çok ülke top­ra­ğın­da daha mil­yon­lar­ca in­sa­nın ca­nı­na sebep olan Ame­ri­ka'nın şı­ma­rık baş­ka­nı Biden kalk­mış, tarih bo­yun­ca ül­ke­si­ne ve va­ta­nı­na hiz­met eden ha­in­lik içe­ri­sin­de bu­lun­ma­yan, ül­ke­de ken­di­le­ri­ni asla azın­lık ola­rak gör­me­yen er­me­ni va­tan­daş­la­rı­mız üze­rin­den dünya ge­ne­lin­de derin bir sözde soy­kı­rım pro­pa­gan­da­sı yap­ma­ya baş­la­dı.
Bu de­ğer­le­ri­mi­zin bü­tü­nü­ne ya­pı­lan bir sal­dı­rı­dır. İkti­dar bu ko­nu­da so­rum­lu­lu­ğu­nu ye­ri­ne ge­ti­ril­me­li, ik­ti­dar eli ile za­yıf­la­tı­lan güzel ül­ke­miz Tür­ki­ye'yi basit ve ge­çiş­ti­ril­miş sos­yal medya twe­et­le­ri ile değil, ge­rek­ti­ği gibi sa­vun­ma­lı­dır. Biz­ler bu du­ru­ma zemin ha­zır­la­yan­la­rı ve bunu fır­sat bilen her­ke­si ve her sis­te­mi lanet ile kı­nı­yor, ger­çek­le­rin sak­la­na­maz bir huyu ol­du­ğu­nu ha­tır­la­tıp, tek ger­çe­ğin Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti Dev­le­ti ve onur­lu mil­le­ti olu­ğu­nu ha­tır­la­tı­rız. Bu­ra­dan va­ta­nı uğ­ru­na ca­nı­nı ver­miş, kat­li­am­la­ra uğ­ra­tıl­mış Yüce Türk Mil­le­ti­ni se­lam­lı­yor, rah­met ile anı­yor, ya­lan­la­ra sa­rı­lan­la­rı da hem ta­ri­hin hem de Allah'ın ada­le­ti­ne ha­va­le edi­yo­ruz." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı­lar.

Haber Bül­te­ni

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Anahtar Kelimeler: İYİ Partiden Sert Tepki

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye
  mersin escort
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV