banner21

banner25
07 Mayıs 2021 Cuma

Niğde'li Asker şehit oldu

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

(VİDEO HABER) TBMM'de Gündem Niğde

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili ve KİT komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer Niğde ili ilgili turizm ve Kültür Bakanlığına sorduğu 22 soru Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından TBMM kürsüsünden yanıtlandı.

06 Ekim 2016 Perşembe 08:44
(VİDEO HABER) TBMM'de Gündem Niğde
Video alt kısımda...

Cumhuriyet  Halk  Partisi Niğde Milletvekili ve KİT komisyon üyesi  Ömer Fethi Gürer  Niğde ili ilgili turizm ve Kültür Bakanlığına sorduğu 22 soru  Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı tarafından TBMM kürsüsünden yanıtlandı. Oturumu yöneten TBMM Başkanı Ayşe Nur Bahçekapılı-Bugün, soru sorma rekoru Sayın Gürer'de, 31 sorunun 22'si Sayın Gürer'e aitti.  Sözleri CHP sıralarından alkışlarla karşılandı. Başkan Bahçekapılı-“Bir nevi, Bakanla sohbet etmiş oldunuz. İlk denetim sürecimizi de böyle yaşamış olduk. Dilerim bundan sonraki sözlü sorulara cevap işlemi de bugünkü bağlamda devam eder.” Dedi.  
GÜRER  NİĞDE KAYIP BİR ŞEHİR SAHİPSİZ BİR ŞEHİR

CHP Niğde Milletvekili  Ömer  Fethi Gürer  bir saate yakın Bakan Nabi Avcı tarafından yanıtlardan sonra söz alarak Bakan Avcı’ya teşekkür etti ve Niğde için değerlendirdiği konularda olumlu sonuç beklediğini ifade etti.Gürer şöyle konuştu-“Sayın Bakanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben, soruların tamamını kendim köylere giderek bizzat hazırlıyorum çünkü "Niğde Kapadokya'nın Başkenti" diye benim 850 sayfalık bir kitabım var. Her sene gittiğimde gördüklerimi, burada, milletvekili olunca da gündeme getiriyorum.
    Niğde kayıp bir şehir, sahipsiz bir şehir. Şu anda Niğde'deki konaklar, yok olan konaklar gibi konaklar başka kentlerde onarılıp parayla gezdirilen yerler hâline getiriliyor. Niğde'ye bu anlamda bugüne kadar yeterli destek sağlanamadı ve alamadı. Örneğin, Tyana antik kentinin olduğu yer antik Kapadokya'nın güney başkenti. Bu kentte yapılan kazıyı bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri eliyle çünkü burada, Tyanalı Apollon yaşamış. Tyanalı Apollon'la ilgili, bildiğiniz gibi, yurt dışında 200 tane kitap var ve bunun bir peygamberle eşleştirilmesi nedeniyle, İtalyanlar tarafından değil, özellikle Türkiye üniversiteleri tarafından yapılması gerekir. Orada Efes'e eş değer bir antik kent açığa çıkacak. Şimdi, Niğde'de 5 tane bilimsel kazı yapılıyor, bu kazıların son dönemde 2'si bitti. Bu anlamda Niğde, Nevşehir kadar ve daha fazla derinliğe sahip. 10 bin yıllık bir tarih var, bu tarihe sahip çıkılmasını diliyorum. 3,5 milyon turist Nevşehir'e geliyorsa 1 milyon turistin de Niğde'ye geleceği zenginlik var. Özellikle Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu'nun da bulunduğu bölge Bizans, Roma kalıntılarıyla dolu. 
Acı bir şey söyleyeyim, bunların çoğuna ilk giden benim, bulanım, belgeleyenim, daha sonra başkalarının adına tescillendi”dedi.
FERTEK  SİT POTANSİYELİ
Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in  Niğde ili Merkez ilçe Fertek  Köyüentsel Sit alanı çalışması ile ilgili sorusunu Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı şöyle yanıtladı-“Niğde Fertek köyündeki sit potansiyeli ve kültür varlıklarının tespit ve tesciline ilişkin çalışmalara başlanmış olup Niğde Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü ve İl Özel İdaresiyle koordinasyon içerisinde yerinde inceleme öncesi gerekli bilgi ve belgelerin toplanması ve değerlendirilmesi yönünde işlemler devam etmektedir.Peki, Fertek köyü kentsel sit alanı kapsamına alındı mı? Fertek köyündeki irdeleme çalışmaları tamamlandığında konu Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulacak, kentsel sit önerisinin kurulacağının uygun görülmesi hâlinde kentsel sit alanı yapılacak.”tır dedi.
Kültür Varlıklarının korunmasına ilişkin Gürer sorusunu yanıtlayan Bakan bu konuda da şöyle konuştu-“ Ülkemizde bulunan korunması gerekli kültür varlıkları, bunların korunma alanları ile sit alanlarına yönelik her türlü faaliyet, temel ve özel bir kanun olan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında Bakanlığımızca yürütülmektedir. Anılan kanun kapsamında kaldığı tespit edilen alanlar ile tarihî binalar, camiler ve benzeri taşınmazlar koruma bölge kurulunca tescil edilmekte, tescilli yapıların korunma alanları belirlenmekte, eğer korunma alanı belirlenmemişse Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 5 Kasım 1999 tarihli ve 664 sayılı İlke Kararı uyarınca tescilli parsele komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parsele cephe veren parseller korunma alanı olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda 2863 sayılı Kanun ilgili mevzuatı ve İlke Kararı uyarınca korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının tescil edilmesi, bu yapılar için korunma alanı belirlenmesi ve her türlü fiziki ve inşai müdahale Bakanlığımız iznine tabi olup Niğde ili kent merkezinin siluetine ilişkin Bakanlığımızca ayrı bir çalışma yürütülmemektedir.”
ESENBEY TÜRBESİ
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde Esenbey Türbesi ile ilgili sorunuda Bakan Avcı yanıtladı- Esenbey Türbesi'ne ilişkin hazırlanan rölöve ve restitüsyon projesi Bakanlığımıza bağlı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Kültür Kurulunda değerlendirilmiş ve 15 Eylül 2015 gün ve 1776 sayılı Kurul Kararı'nda rölövedeki eksik ve hataların düzeltilmesi, restitüsyon projesinin kaynak yönünden yeniden irdelenmesi istenmiştir.Esenbey Türbesi'ne ilişkin restorasyon projesi ise Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 9 Eylül 2015 gün ve 3335 sayılı Yazısı'yla kurul müdürlüğüne gönderilmiş ancak rölöve ve restitüsyon projesindeki eksiklikler tespit edildiğinden henüz değerlendirmeye alınamamıştır, eksikliklerin tamamlanması beklenmektedir.”
BURHAN MESCİDİ VE KÜTÜKLÜ CAMİ
Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer cami ve mescitlere yönelik sözlü sorularını da yanıtlayan bakan bu bağlamda  yapılan çalışmaları anlattı-“"Niğde ili merkez ilçesi Burhan Mescidi'ne ilişkin hazırlanan projeler Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 10/7/2013 gün ve 2468 sayılı Yazısı eki olarak Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş olup projelere ilişkin kurulun 25 Ekim 2013 gün ve 950 sayılı Kararı'nda Burhan (Torunoğlu) Mescidi'ne ilişkin projelerin 18'inci madde imar uygulaması sonrası ortaya çıkan 2989 ada 2-3 parsellerde yer aldığı görülen mescidin şüyunun giderilmesinden sonra değerlendirilebileceğine, yapıya ilişkin sanat tarihi raporunun ve yeni parselasyona göre hazırlanacak rölövenin kurula sunulmasına karar verildi." denilmiştir. Daha sonra, söz konusu taşınmaza ilişkin statik rapor Kayseri Vakıflar Müdürlüğünün 3 Ocak 2014 tarihli ve 27 sayılı Yazısı eki olarak kurul müdürlüğüne iletilmiştir. Ancak kurul kararıyla istenen çalışmaların yapılarak müdürlüğe iletilmemesi sebebiyle konu değerlendirmeye alınmamıştır. Kurul kararıyla istenilen çalışmalar tamamlandığında konu tekrar değerlendirilecektir.Kütüklü Camisi'ne ilişkin hazırlanan restitüsyon ve restorasyon projeleri Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 4 Ağustos 2015 gün ve 2851 sayılı Yazısı eki olarak kurul müdürlüğüne gönderilmiş olup konuya ilişkin Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16 Ekim 2015 gün ve 1833 sayılı Kararı'nda Kütüklü Camisi'ne ilişkin olarak kurulumuzun 12 Haziran 2014 gün ve 1132 sayılı Kararı'nda belirtilen hususların yerine getirilmesinden sonra konunun kurulumuzda değerlendirilebileceğine karar verildi." denilmiştir. Hep eksik işlemlerden gecikiyor.12 Haziran 2014 gün ve 1132 sayılı Karar'da ise "Kütüklü Camisi'ne ilişkin olarak cami mihrap önü ve kapı eşiğinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları gözetiminde yapılacak sondaj çalışması sonrası elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak projelerin sanat tarihi raporuyla birlikte kurulumuza sunulmasına, sunulan restorasyon projesinde önerilen tuvaletlerin uygun olmadığına karar verildiği" ifadesi yer almaktadır.Son olarak, Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 9 Kasım 2015 gün ve 3970 sayılı yazısı eki olarak, kurul müdürlüğüne gönderilen restitüsyon projesine ilişkin olarak, kurulun 25 Aralık 2015 gün ve 1913 sayılı kurul kararında Kütüklü Camisi'ne ilişkin restitüsyon projesinde belirtilen düzeltmelerin yapılmasına, sanat tarihi raporunun uygun olmadığına karar verilmiştir. Konuya ilişkin bu tarihten sonra değerlendirilmek üzere müdürlüğe herhangi bir proje de iletilmemiştir.”dedi.
BOR SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA İPTAL
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’İN Bor  ilçesinde yapılacağı açıklanan  Bor Orta Mahalle Sokak Sağlıklaştırma Projesi  iptal olduğunu söyledi. Gürer "Bor ilçesi Orta Mahalle'de bulunan sokağın Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamındaki çalışmaların 2016 yılının sonuna kadar yüzde 100'ünün tamamlanması hedefleniyordu. Çalışma hangi aşamadadır? Sokak Sağlıklaştırma Projesi 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacak mı? Kaç yapı, ne kadar alan çalışma kapsamında düşünülmektedir?" Söz konusu alanda Bakanlığımızca yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi bulunmamaktadır.”soruna bakan Nabi Avcı-projenin iptal edildiğimi açıkladı. Söz konusu alanda Bakanlığımızca yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi bulunmamaktadır.”dedi.
MÜZE VE GÜMÜŞLERİ 45 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ.
Niğde  Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde müze ve Gümüşler manastırı ile ilgili ziyarete yönelik sorusuna da bakan şu yanıtı verdi.-“ Bütün dünyada olduğu gibi genel olarak ören yeri ziyaretçi sayıları müzelere oranla ciddi farklılıklar göstermektedir. Müzelerimizde ziyaretçi sayıları ve memnuniyetini artırmak amacıyla sosyal projeler, eğitim çalışmaları, benzeri faaliyetler yürütülmekte, ayrıca düzenleme ve sergilemeye yönelik değişim ve yenileme projeleri de yapılmaktadır. Kapadokya bölgesi içerisinde yer alan 4 ilden birisi olan Niğde ilindeki müze ve Gümüşler Manastırı'nı 2013 yılında toplam 45 bin kişi ziyaret etmiştir. Tur operatörlerince Kapadokya bölgesine yönelik tur programlarında da Niğde Müzesi ve Gümüşler Manastırı ziyaretlerine yer verilmektedir. Programlarında bu yer alıyor, biz de teşvik ediyoruz.”dedi.  Bakan açıklaması üzerine ÖMER FETHİ GÜRER - Nevşehir'e 3,5 milyon geliyor, bize de o kadar.” Dedi.
HASANDAĞ ULUKIŞLA FESTİVALİ GELECEK YIL DESTEK
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Altunhisar Ulukışla Köyü festivaline neden destek verilmediği yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Avcı gelecek yıl başvuru halinde destek verilebileceğini belirtti. Bakan Avcı şöyle dedi-“ Kültür ve Turizm Bakanlığınca yerel yönetimlerin, derneklerin, vakıfların projelerine yapılacak yardımlara ilişkin yönetmelik çerçevesinde Niğde Altunhisar ilçesi Ulukışla köyü Hasandağı yayla şenlikleri etkinliğine daha önceki yıllarda destekte bulunulmuş olup bütçe imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle 2015 yılında ödenek aktarılamamıştır. Söz konusu etkinlik için 2016 yılında başvuru yapılması hâlinde yönetmelik kapsamında değerlendirilmeye alınarak desteklenmesi mümkün olabilecektir. Bu biraz önce sözünü ettiğim yönetmeliğin "Yardımların Kamuoyuna Duyurulması" başlıklı 14'üncü maddesi gereğince her yıl şubat ayı sonuna kadar bir önceki yılın yardım yapılan teşekkülleri, yardımın amacı, konusu ve yapılan yardım tutarları Bakanlığımızın resmî İnternet sitesinden kamuoyuna duyurulmaktadır.”dedi.
NİĞDE YEREL YEMEKLERİ
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  bölgenin yemek kültürü üzerine yapılan çalışmalar ve yayınlanan bir kitap ile ilgili yöneltiği soruyu da bakan yanıtladı -“Belli bir coğrafyada yaşamış olan kültürlerin birbirleriyle etkileşimleri hayatın her alanında olduğu gibi yemek kültüründe de görülmektedir. Söz konusu kitapta yer alan… O kitap ne, onu söylememiz lazım. Sula Bozis'in "Kapadokya Lezzeti" isimli kitabı. Bu kitapta yer alan bilgilerin geçerliliğinin olup olmadığını söyleyebilmek için ayrıntılı bir literatür çalışması ve buna bağlı olarak kapsamlı bir alan çalışmasının da yapılması gerekmektedir. Ancak bu şekilde ilgili veriler ortaya koyabilmek mümkün olacaktır. Söz konusu bu kitap Bakanlığımızın yayını değildir.”dedi. ÖMER FETHİ GÜRER “dedi-“ Değil de Sayın Bakanım, orada bölgenin bütün yemeklerini Rum yemeği olarak göstermiş.”dedi.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Bundan dolayı, konuyla ilgili detaylı bir inceleme ve araştırma yapmadan yorumda bulunmanın yanlış olacağı, Bakanlığımızca bu konuda yanlış tanıtıma, dezenformasyona yol açabilecek metinlerin de incelenmesine başlanmıştır.Bunun devamı olarak, şimdi, 4848 sayılı Kanun'un 13'üncü maddesi gereğince Bakanlığımızın görevleri arasında halk kültürlerinin halk edebiyatı ve tiyatrosu, gelenek görenek ve inançları, halk müziği ve oyunları, sanatları, mutfağı, giyim kuşam, süsleme ve benzeri bütün dallarında araştırma, derleme, inceleme ve diğer bilimsel çalışmaları yapmak, yaptırmak, yayımlamak, tanıtmak ve elde edilen verileri halk kültürü arşivine kazandırmak yer almaktadır. Bu kapsamda, Niğde ilinde 1996 yılında, Nevşehir ilinde ise 1989, 1990, 2002, 2010 yıllarında halk mutfağıyla ilgili alan araştırmaları yapılarak derlenen bilgiler Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılmıştır. Son olarak 14-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Nevşehir ili halk kültürü alan araştırması yapılmış olup elde edilen bilgiler Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde kayıt altına alınmıştır.”dedi.
ULUAĞAÇ TARİHİ DOKUSU
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde Uluağaç yerleşmesinde  tarihi doku ile ilgili sorularını da Kültür ve Turizm Bakanı yanıtladı. Bakan Avcı-“ Profesör Doktor Sacit Pekak, 16'ncı Araştırma Sonuçları Toplantısı ayrı basımında Uluağaç köyünde bulunan iki, 18'inci ve 19'uncu yüzyıl kilisesini incelemiş ve yayınlamıştır. Rott, "Kleinasiatische Denkmäler aus Pisidien, Pamphylien, Kappodokien und Lykien" adlı yayınında Uluağaç köyünde birçok kiliseye Basileus, Andreas, Mihail, Nicolaus, Kiriaki, Sophia, Georgios ve Blasius ismini vermektedir, bunların isimlerini sayıyor Rott kitabında. Niğde ili merkez ilçe Uluağaç köyünde ayakta olan iki adet kilise bulunmaktadır. Uluağaç kilise kalıntısı -biz ona Uluağaç Kilisesi 1 diyoruz- Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 8 Nisan 2011 tarih ve 2911 sayılı Kararı'yla tescil edilmiştir, Uluağaç Kilisesi 1. Uluağaç Şapeli -bu, Uluağaç Kilisesi 2 diye bizde kayıtlı- Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 1 Temmuz 2011 tarih ve 3038 sayılı Kararı'yla tescil edilmiştir. Profesör Doktor Sacit Pekak, 16'ncı Araştırma Sonuçları Toplantısı ayrı basımında, biraz önce söylediğim yayınında Uluağaç köyünde bulunan ve 18 ve 19'uncu yüzyıla tarihlediği iki kiliseden bahsetmektedir. Bu kiliselerden "Kilise 1" olarak bahsedilen kilise kısmen ayakta olup bu kiliseye isim vermemiştir, kitabesi de bulunmamaktadır. Kilise 2'nin ise Rott'un H. Georgios olarak bahsettiği kiliseyle büyük benzerlikler gösterdiğini söylemektedir. Bunların dışında, ayrıca -biraz sonra size bahsedeceğim- kaya oyma yerleşim alanlarında da kaya oyma şapeller var. Bunların kitabeleri olmadığı için isimlerini bilemiyoruz şimdilik. Birincisi Uluağaç Kaya Oyma Yerleşimi, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26 Temmuz 2013 tarih ve 820 sayılı Kararı'yla tescil edilmiştir. Cingille Kaya Oyma Şapeli Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun aynı tarih ve 827 sayılı Kararı'yla tescil edilmiştir. Cingille Kaya Oyma Yerleşimi -birisi şapel, biri yerleşim- Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun yine aynı tarih, 829 sayılı Kararı'yla tescil edilmiştir. Bu alanda, söz konusu alanda herhangi bir bilimsel kazı çalışması yapılmamış olup bölgede ve Niğde ili genelinde Profesör Doktor Sacit Pekak tarafından 18'inci, 19'uncu yüzyıllarda Niğde ve çevresinde Hristiyan dinî mimarisi konulu araştırma yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yayınlanan 16'ncı Araştırma Sonuçları Toplantısı ayrı basımında yer verilmiştir. Biz de yarın Hollanda'da düzenlenecek dinî turizm konferansına katılacağız, bunları da orada yine Türkiye'nin dinî turizm zenginlikleri olarak tanıtıma konu yapacağız inşallah.” Dedi.
BOR’DAN GİDEN KİTAPLAR
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Bor Halil Nuri Yurdakul Kütüphanesinde el yazması kitapların durumu ile ilgili soruyu yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Avcı şöyle konuştu-“Niğde Bor Halil Nuri Yurdakul Kütüphanesinden Konya'ya gönderildiği söylenen Osmanlı dönemine ait bölgeyle ilgili bilgilerin yer aldığı el yazması kitaplar nerede, günümüz Türkçesine çevrildi mi? Kitap adları ve içerikleri nedir? Soru bu.
Bu kitaplar 6 Nisan 2004 tarihinde Niğde Bor Halil Nuri Yurdakul Kütüphanesinden, 30 Aralık 2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kanun kapsamında, ihtisas alanı yazma ve nadir eserler olan Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığına bağlı Konya Bölge Müdürlüğüne devredilmiştir. Tamamı sayısallaştırılan, yani dijital ortama aktarılan kitaplar araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Söz konusu kitaplar, kayıtsız liste sıra no 181'de Bor Adli Zabıt Suretleri, 182'nci sırada Bor Seciye Sicilleri, kayıtsız listede 183'üncü sırada Şecer-i Mevleviye, 189'uncu sırada 6 adet Ferman ve Berat, 191'inci sırada Bor Adli Zabıt Suretleri. Bunlar Konya'da Yazma Eserler İhtisas Kütüphanesinde. Tahmin edebileceğiniz gibi koruma şartları itibarıyla orada.”dedi.
NİĞDE İLİNDE 285 ADET TAŞINMAZ VAR
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  sorularını yanıtlayan Bakan  Nabi Avcı-“Bugün Niğde'ye çalışıyoruz. Niğde ilinde bulunan kültür varlıklarının tespit, tescil ve korunmasıyla ilgili iş ve işlemler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilke kararları kapsamında Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yürütülmektedir. Tescilli kültür varlıklarının yanması, yıkılması veya ağır hasar görmesi tescil kayıtlarının kaldırılmasına esas teşkil etmemektedir.Niğde ili merkez ilçede 285 adet, Bor ilçesinde ise 136 adet taşınmaz kültür varlığı bulunmaktadır.”dedi.
TYANA KAZISI DEĞERLENDİRİLİYOR
 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde Bor Kemerhisar Tyana kazısı ile ilgili yönelttiği sorularda bakan tarafından yanıtlandı.Kazı ile ilgili  Bakan Nabi Avcı şöyle dedi.-“Tyana Antik Kenti'nde 2002-2014 yılları arasında Padova Üniversitesi ve Bakanlığımız adına Bakanlar Kurulu kararıyla Profesör Doktor Guido Rosada başkanlığında kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Tyana Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmaları sonucunda Erken Hristiyanlık Dönemi'ne ait kilise, dükkânlar, Roma hamamı, sur duvarları ile mozaikli bir alan ortaya çıkarılmıştır. Ancak İtalyan ekip tarafından finansal sorunlar nedeniyle söz konusu çalışmaların 2015 yılında sonlandırılacağı Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu aşamada İtalyan heyetince kazı çalışmalarının sonlandırılmasına ilişkin işlemler Bakanlığımızca başlatılmıştır. Bunun sonucuna göre Tyana Antik Kenti'yle ilgili gerekli değerlendirme ve bundan sonraki kazıların kimler tarafından nasıl yapılacağı Bakanlığımızca değerlendirilecek.
Tyana Antik Kenti sınırları içerisinde 2012 yılında bir kaçak kazı yapılmıştır. Antik kentte çoğunluğu Roma Dönemi'ne ait çeşitli eserler ele geçmiştir. Kemer Mahallesi 8.949 parselde bir şahsın evinin bodrum katında yapılan kaçak kazı olayına karışan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılarak dava sonucunda sanıklar hakkında beş yıl denetimli, bir yıl sekiz ay hapis cezası verilmiştir. Belirtilen alanda tespit edilen kaçak kazı çukurunun Bakanlığımıza bağlı Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun kararıyla, Kemerhisar Belediye Başkanlığıyla irtibata geçilerek Bakanlığımız Niğde Müzesi Müdürlüğü gözetiminde kapatılması sağlanmıştır. Tyana Antik Kenti'nde yakın dönemde kaçak kazı yapıldığına dair Niğde Müzesi Müdürlüğüne ulaşan bir bilgi bulunmamaktadır. Sizde var mı? ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Her taraf. Bir orası değil, hepsi. Bölgede olası kaçak kazıların önlenmesi için Niğde Müzesi Müdürlüğü, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından koordineli çalışmalar yürütülmekte olup, kaçak kazı ve izinsiz fiziki uygulamaların yapılmasının önlenmesi konusunda ilgili belediye bilgilendirilmiş ve uyarılmıştır.”dedi.
AKTAŞ  HELENA KİLİSESİ 
Niğde  Milletvekilli Ömer Fethi Gürer Aktaş  Hellena kilisesi ne zaman turizme açılacağı sorusunuda  bakan Nabi Avcı yanıtladı.-“ Niğde ili Aktaş ilçesi Yenimahalle köyü sınırları içerisinde yer alan Helena Kilisesi'ndeki arkeolojik kazı, mimari koruma, duvar resimlerinin konservasyon, restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Kilisenin hizmete açılmasıyla ilgili olarak, çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlanmadığından henüz ziyarete açılamamıştır. ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Üç yıldır Sayın Bakan. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI  Çevre düzenlemesi yapılınca, inşallah, onu da açarız.ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Sizin dönemden ümitliyim yani bunları yanıtlayınca.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - İnşallah.
MAĞARA RESİMLERİ
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer antik dönem mağaraları ile ilgili sorusunu da bakan yanıtladı-“ Bakan Avcı kayıtlarında 159 adet taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş mağara bulunmaktadır. Bu mağaraların kaç tanesinde antik duvar resmi bulunduğu konusunda çalışmalarımız henüz tamamlanmamıştır. Çünkü yenileri çıkabiliyor. Şu anda onlarla ilgili…ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Niğde ilinde var mı tescillenmişmi? KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Ayrıca, Niğde ilinde 3 adet taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli mağara bulunmakta olup bu mağaralarda henüz duvar resmine rastlanmamıştır.ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Var. O zaman gezmemişler. Karaatlı'da var, hem de aşı boyayla yapılmış.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Onları da yazıyla…ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Ben kitabını size vereceğim bakın. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI (Devamla) - Lütfen, evet.”dedi.
ULUKIŞLA HOROZ KÖYÜ FENK VADİSİ
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer   Ulukışla  Horoz köyü vadisini de bakana sordu Bakan Avcı-“. "Niğde ili Ulukışla ilçesi Horoz köyü mevkisinde bulunan doğa harikası Fenk Vadisi doğa ve fotoğrafla yürüyüş alanı olarak kullanılabilecek özel bir güzelliğe sahiptir. Bakanlığınızca bu bölgenin yurt içi ve yurt dışında tanınması için yapılan bir çalışma var mıdır?" Şu ana kadar Bakanlığımızca konuyla ilgili herhangi bir çalışma yapılmamış. Bunu bir uyarı olarak kabul ediyoruz ama şu ana kadar yok.”dedi.
BOLKAR  GÖLLERİ İLE İLGİLİ SORUNUZU BİR UYARI KABUL ETTİK İNCELEMEY ALDIK
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Kültür ve Turizm Bakanına yöneltiği  "Bolkar Dağları üzerinde Karagöl, Çinigöl, Upuk Gölleri bulunmaktadır. Karagöl 5.000 metrekaredir. Çok derin olan gölün kenarları diktir ve suları sabittir. Çinigöl, dipten kaynaklanan sularla beslenmektedir. Kızıltepe Yaylası'nda -3400 metre- birkaç buzul gölü daha vardır. Bunların en genişi Kızıltepe'nin hemen batısındaki Upuk Gölü olup bunun kenarları taşlıktır. Bu da dipten kaynak sularıyla beslenir. Bu göllerin doğal güzellikleriyle doğa turizmi için tanıtılmasına yönelik Bakanlığınızın bir çalışması var mıdır?"sorusuna Bakan Avcı-“ Aynı şekilde, bugüne kadar olmadığını gördük, bu soruyla dile getirilen hususları ve işaret edilen yerleri de Bakanlık açısından bir uyarı kabul edip incelemeye alıyoruz.”DEDİ. Bakan Avcı Bolkar ile ilgili farklı bir soruya da şu yanıttı verdi.-“ "Niğde ilinde 'Çiftehan Bolkar Projesi' hangi aşamada? Bolkar Dağlarına üç değişik hatta telesiyej kurulmasıyla ilgili çalışmalar hangi aşamadadır? Yapılacaksa, proje ne zaman uygulamaya alınacaktır?" Niğde ili Ulukışla ilçesi, Meydan Yaylası, Bolkar Dağlarının kış turizmi merkezi ilan edilmesi talebi Niğde Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 29/12/2011 tarihli ve 2839 sayılı yazısıyla Bakanlığımıza iletilmiş olup 19 Nisan 2012 tarihli ve 86737 sayılı, Niğde Valiliğine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü hitaplı yazımızla turizm merkezi ilan edilmesi talep edilen alanın 8/12/2006 tarihli ve 26370 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mersin, Tarsus, Gülek, Karboğazı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi'nin çok yakınında olduğunun tespit edildiği, 17 Mayıs 2007 tarihinde mülga Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan raporda 2 adet mekanik tesis hattı ve yaklaşık 100 hektar büyüklüğünde kayak alanının işaretlendiği ve bahse konu alanın kış turizmi gelişimini tamamlamasına müteakip söz konusu talebinin değerlendirilebileceği bildirilmiştir. Ayrıca, ilgili yerel yönetim tarafından Bakanlığımızın valiliklere gönderdiği 11 Mart 2015 tarihli ve 48358 sayılı yazı ekindeki 10 Mart 2015 tarihli ve 46936 sayılı (2015/4) Genelgesi dikkate alınarak hazırlanacak mali yardım talep dosyasının Niğde Valiliğine, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne veya doğrudan Bakanlığımıza iletilmesi hâlinde, talebin 2016 yılı programında gerekli değerlendirmeye tabi tutulacağı… Artık 2017'ye sarkacak demektir ama bunu valilikten alacağız inşallah.”dedi.
AKKAYA BARAJI TARİHİ DOKUSU DA BAKANLIKTA
 Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Akkaya Barajı yanında unutulan tarihi dokuyu da gündeme taşıdı. Bakana   "Niğde Akkaya Barajı yakınında yer alan, Bizans kralına ait mezarda bulunduğu söylenen antik yerleşmenin kurtarılması için bir çalışma var mıdır?" diye sordu. Bakan  Avcı-“Bu bahse konu olan, Akkaya Barajı'nın kuzeybatısında yer almakta olup alandaki tespit çalışmalarına Niğde Müzesi Müdürlüğü uzmanlarınca devam edilmekle birlikte alana yönelik bir kazı çalışması bulunmamaktadır.”yanıtını verdi.
CÜCÜ KESTANE AĞACI TAKİPTE
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ilk kez gündeme taşıdığı  Cücü Balcı kestane ağacı ile ilgili sorusunu da bakan yanıtladı-“"Niğde Cücü, Balcı köyünde bölgede antik sayılabilecek tek kestane ağacı tescilli midir, yaşı saptanmış mıdır?" Kestane ağacının anıt ağaç olarak tescillenmesi hususu 648 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sorumluluğu alanında yer almaktadır. Bunu birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından araştıralım. ÖMER FETHİ GÜRER (Niğde) - Beş yüz yıldan fazla tek ağaç, Niğde'de bir tane.”dedi.
ÇUKURKUYU TARİHİ DOKUSU
Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Çukurkuyu kasabasında Yer Han, Manastır ve Tarihi doku ile ilgili sorusunda - "Niğde Bor Çukurkuyu Yerhan'ın kurtarılması, üzerinde işaret bulunan taşların okunulması düşünülmekte midir?"dedi. Bakan Nabi Avcı-“Bakanlığımız izinleriyle bölgede 2007-2009 yılında Profesör Doktor Lorenzo D'Alfonso başkanlığında yüzey araştırmaları yapılmıştır. Araştırma başkanınca yapılan çalışmalar Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu'nda anlatılmış ve Araştırma Sonuçları Toplantısı kitaplarında yayımlanmıştır.2014 yılında, bu bölgede, Kınık Höyük kazı başkanı Profesör Doktor Lorenzo D'Alfonso başkanlığında yapılan yüzey araştırmalarında, Demir Çağı ve Roma Dönemlerine ait tümülüsler tespit edilmiştir. Ayrıca, bölgenin tarihi Roma ve Doğu Roma Dönemi'yle ilişkilendirilmektedir. Dolayısıyla, bunlarla ilgili okuma çalışmaları devam ediyor. Sonuçlarını da bu araştırma ve arkeometri sempozyumu yayınlarında kullanıyoruz ama yeterli değil diyorsanız onu ben tekrar araştırtırım.”dedi. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI NABİ AVCI  - Sayın Gürer'e teşekkür ediyorum sorularıyla bu konuları gündeme getirdiği için, dikkatimizi çektiği için, uyarıları için çok teşekkür ediyorum.
Dediğim gibi, yapılan çalışmaları söyledim ama yapılmayanlar var. Yapılmayanlar konusunda sizin sorularınız uyarıcı oldu, onları da… Niğde ve bütün bölge, Kapadokya gerçekten yeteri kadar maalesef içeride de dışarıda da tanınmıyor, hâlbuki çok ciddi bir potansiyel.
İşte, onun için dedim, biraz önce konuşmamın başında da söyledim, yarın Hollanda'da dinî turizm konferansı düzenlenecek, sırf bunları oralarda konuşabilmek için gidiyoruz. Sizin sorularınız da orada söyleyeceklerimize ayrıca katkıda bulundu.Teşekkür ederim.
CHP Niğde Milletvekili ÖMER FETHİ GÜRER - -“Öncelikle, Sayın Bakanım, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben, soruların tamamını kendim köylere giderek bizzat hazırlıyorum çünkü "Niğde Kapadokya'nın Başkenti" diye benim 850 sayfalık bir kitabım var. Her sene gittiğimde gördüklerimi, burada, milletvekili olunca da gündeme getiriyorum.Niğde kayıp bir şehir, sahipsiz bir şehir. Şu anda Niğde'deki konaklar, yok olan konaklar gibi konaklar başka kentlerde onarılıp parayla gezdirilen yerler hâline getiriliyor. Niğde'ye bu anlamda bugüne kadar yeterli destek sağlanamadı ve alamadı. Örneğin, Tyana antik kentinin olduğu yer antik Kapadokya'nın güney başkenti. Bu kentte yapılan kazıyı bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum Türkiye Cumhuriyeti üniversiteleri eliyle çünkü burada, Tyanalı Apollon yaşamış. Tyanalı Apollon'la ilgili, bildiğiniz gibi, yurt dışında 200 tane kitap var ve bunun bir peygamberle eşleştirilmesi nedeniyle, İtalyanlar tarafından değil, özellikle Türkiye üniversiteleri tarafından yapılması gerekir. Orada Efes'e eş değer bir antik kent açığa çıkacak. Şimdi, Niğde'de 5 tane bilimsel kazı yapılıyor, bu kazıların son dönemde 2'si bitti. Bu anlamda Niğde, Nevşehir kadar ve daha fazla derinliğe sahip. 10 bin yıllık bir tarih var, bu tarihe sahip çıkılmasını diliyorum. 3,5 milyon turist Nevşehir'e geliyorsa 1 milyon turistin de Niğde'ye geleceği zenginlik var. Özellikle Ömer Halisdemir'in memleketi Çukurkuyu'nun da bulunduğu bölge Bizans, Roma kalıntılarıyla dolu.Acı bir şey söyleyeyim, bunların çoğuna ilk giden benim, bulanım, belgeleyenim, daha sonra başkalarının adına tescillendi.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

YORUM YAZ

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

   Yorumlar
   Toplam 1 yorum mevcut

  • Erdem 5 yıl önce yorumlandı

   Çok beğendim. Niğdemizin sorunlarının vr çözümlerinin dile getirilmesi çok sevindirici.

  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV