banner21

banner25
25 Eylül 2020 Cuma

Kitreli Köyünde Kısmı Karantina Kararı Alındı

YEREL SEÇİMLER

13 Kasım 2018, 11:46
YEREL SEÇİMLER
Aydın Zengin
15 Tem­muz sü­re­ci MHP için önem­li bir viraj ola­rak ad­de­di­le­bi­lir. Zira bu süreç ön­ce­sin­de MHP’nin mu­ha­lif ka­nat­ta güt­tü­ğü po­li­ti­ka bu sü­reç­ten sonra ol­duk­ça ılım­lı bir hal almış ve ik­ti­dar par­ti­si ile bir­lik­te eş değer ma­hi­yet­te sür­dür­dü­ğü po­li­ti­ka­lar son genel se­çim­de bir it­ti­fak do­ğur­muş­tur.
İtti­fak baş­la­dı­ğı ilk anda MHP ka­na­dın­da ta­ban­da ve ta­van­da görüş ay­rı­lı­ğı oluş­tur­muş ve ku­ru­lan İyi Parti’ye kü­çüm­se­ne­me­yecek sa­yı­da bir si­ya­si kadro ola­rak MHP’den kop­ma­lar ol­muş­tur. Geç­ti­ği­miz hafta grup top­lan­tı­sın­da Dev­let Bah­çe­li’nin ye­te­ri iti­bar­da dik­ka­te alın­ma­dık­la­rı­nın al­tı­nı çi­ze­rek yerel se­çim­ler­de it­ti­fak ol­ma­ya­ca­ğı­nı açık­la­ma­sı MHP ce­be­sin­de ta­ban­dan ta­va­na büyük bir kit­le­de se­vinç­le kar­şı­lan­mış­tır. Dev­let Bah­çe­li’nin açık­la­ma­la­rı­nın ar­dın­dan ortam belki de bek­le­yen­le­rin bek­le­di­ği dü­zey­de ge­ril­me­miş ve bir viz­yo­na gir­miş olsa da yerel se­çim­ler­de it­ti­fak ol­ma­ya­ca­ğı hu­su­su sa­bit­len­miş­tir.
Da­nış­tay’ın an­dı­mız ko­nu­sun­da ki ka­ra­rı, af, erken emek­li­lik el­bet­te bir sebep lakin bana göre AK Parti ile MHP'nin uyu­şa­ma­ya­ca­ğı nokta “Türk­çü­lük” değil ve­sa­yet­tir. AK Parti'yi or­ta­ya çı­ka­ran ve bu­gün­le­re ge­ti­ren ha­re­ket, MHP'nin­kin­den fark­lı ola­rak en az 110 yıl­dır ve­sa­yet­le kavga etmiş, bu kav­ga­sıy­la şe­kil­le­nip ik­ti­da­ra gel­miş, 16 yıl­dır ik­ti­dar­da bu kav­ga­sı­nı sür­dür­müş­tür.
Salı günü gün­dem Cum­hur İtti­fa­kı ile yoğun bir yer işgal et­miş­ken hemen aka­bin­de çıkan bir diğer iddia iki Ak Parti ve MHP ka­nat­la­rın­da yeni bir du­ru­mu do­ğur­muş­tur. Sos­yal medya da ve ba­sın­da MHP An­ka­ra’da Melih Gök­çek’i aday gös­te­recek id­di­ası, o güne dek hemen her olaya twit­ter üze­rin­den re­ak­si­yon gös­te­ren hele hele kendi ile ala­ka­lı hiç­bir olayı es geç­me­yen Melih Gök­çek ta­ra­fın­dan da bir anda ya­lan­lan­ma­yıp, net bir açık­la­ma gel­me­yin­ce doğ­ru­la­nır ma­hi­yet­te oldu. Süreç neyi gös­te­rir Cum­hur İtti­fak’ı ve des­tek­le­yen­le­ri yerel se­çim­ler­de ne­ler­le kar­şı­la­şır bek­le­yip gö­re­ce­ğiz.
Zorlu bir yerel seçim ola­ca­ğı hu­su­sun­da ül­ke­nin bütün si­ya­si ka­nat­la­rı hem fikir ol­muş­tur ka­na­atin­de­yim.

Bu içeriğe yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV