banner21

Öğrenciler Bu Teklif Kanunlaşırsa Mutlu Olacak

Milyonlarca öğrencinin dört gözle beklediği Kanun Teklifi; CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’den geldi…

EĞİTİM 14.02.2022, 11:28
Öğrenciler Bu Teklif Kanunlaşırsa Mutlu Olacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, eğitimde temel ihtiyaç haline gelen masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar ile tabletlerde, 2023 yılının sonuna kadar KDV’nin kaldırılması için Kanun Teklifi hazırladı.

Teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin bilginin daha kolay ve daha hızlı paylaşılmasına imkân sağladığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, Kanun Teklifinde vatandaşların alım gücündeki düşüşü de göz önüne alınarak, adı geçen elektronik eşyalarım alım satımında KDV’nin 2 yıl süreyle kaldırılmasını önerdi.

DİJİTAL ÇAĞ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiinde, 21. yüzyılın, teknolojik gelişmeler ve yenilikleri beraberinde getirirken meydana gelen hızlı değişimin yeni bilgilerin ve bilgi paylaşımının artmasına neden olması sebebiyle “bilgi çağı” veya “dijital çağ” olarak da adlandırıldığına dikkat çekti.

TEKNOLOJİNİN HIZINA YETİŞİLEMİYOR

Bilgi patlaması ve teknolojik gelişmelerin temeline bakıldığında birbiriyle bağlantılı parçalar olduğunu görüleceğine işaret eden Gürer, “Teknolojik gelişmeler bilgisayar ve interneti kullanımının yaygınlaşması gündelik yaşantımızı kolaylaştıran çok sayıda yenilikle karşımıza çıkmakta olup eğitim hayatının vazgeçilmez öğelerinden olmuştur. Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği dünyada eğitimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır” dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERDE EĞİTİM TAMAMEN BİLGİSAYAR DESTEKLİ

Ülkelerin eğitim alanındaki seviyelerinin o ülkenin gelişme seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğuna vurgu yapan CHP Niğde Milletvekili Gürer, “ Gelişmiş ülkelerde eğitimin tamamen bilgisayar destekli yapılması eğitim seviyesinde bilgisayar kullanımının ne denli belirleyici olduğunun açık göstergesidir. Yaşanan gelişme ve yeniliklerin eğitime teknolojik anlamda bir nitelik kazandırıldığı görülmektedir. Teknolojik gelişmelerin eğitime entegre edilmesi farklı eğitim uygulamalarını da hayata geçirmiş oldu. Bunlar; internet destekli eğitim, çevrimiçi eğitim, web tabanlı eğitim, e-öğrenme vb. isimlerle literatürde ve eğitim hayatımızda yerini aldı. Eğitim hayatının içinde bilgisayar temel ihtiyaç haline gelmekle beraber devamında da yönlendirici etkin bir rol oynayacağı açık bir şekilde görülmektedir” diye konuştu.

DAR GELİRLİ VELİLER BİLGİSAYARA BÜTÇE AYIRAMILOR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Pandemi ve devam eden süreçte bilgisayarın eğitim için zorunlu ihtiyaç haline gelmesi, talebi ve fiyatları arttırmış bir de üstüne yaşanan kur artışları pazardaki bilgisayar fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesine neden olmuştur. Günümüzde artan işsizlik ve yoksulluğun, hayatını idame ettirme noktasında dahi vatandaşları zorlar durumda olduğu bir süreçte velilerin bilgisayar için bütçe ayırması her geçen gün zorlaşmaktadır” dedi.

Gürer, öğrencilerin eğitimi için gerekli teknolojik cihazlara sahip olmasının önünde ekstra bir maddi külfet olan katma değer vergisi (KDV) oranının sıfırlanmasının öğrencilerin bilgisayar sahibi olmalarının önündeki maddi engelleri bir nebze olsun hafifleteceğine de vurgu yaptı.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 31.12.2023 tarihine kadar öğrenci kimliği ibraz etmek kaydıyla, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet teslimleri bir defaya mahsus olmak üzere katma değer vergisinden müstesnadır.”

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)