banner21

Okullarda ABİDE-8 Sınavı Yapıldı

Niğde Merkez, Altunhisar, Bor, Çiftlik ve Ulukışla İlçelerinden 15 Okulda ABİDE-8 Uygulamaları Tamamlandı.

EĞİTİM 13.04.2018, 10:21 26.09.2018, 02:53
Okullarda ABİDE-8 Sınavı Yapıldı

Niğde Merkez, Altunhisar, Bor, Çiftlik ve Ulukışla İlçelerinden 15 Okulda ABİDE-8 Uygulamaları Tamamlandı.

İl koordinatörü olarak İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer’in koordinesinde, bakanlıktan uygulama için gelen uzmanlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi öğretmenleri, okul idareleri ve okullardaki öğretmenlerin katkılarıyla uygulama başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ABİDE) PROJESİ

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ahmet Sinan Ecer; “Bilindiği üzere eğitim sistemimizde öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarında çoktan seçmeli sorular kullanılmaktadır. Ancak çoktan seçmeli sorular, öğrencilerin cevapları kendilerinin oluşturmasına olanak vermez. Bu tür sorularda seçenekler vardır ve öğrencilerden seçenekler arasında tercih yapmaları beklenir. Bu nedenle bu tür sorularla öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorum yapma gibi üst düzey zihinsel özelliklerinin ölçülmesi zordur. Öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmek için açık uçlu soruların kullanımı daha uygundur. Çünkü açık uçlu sorular öğrencilere düşünme ve kendi cevabını oluşturma olanağı vermektedir. ABİDE Projesiyle farklı soru türleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bunun sonucunda da ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme sistemi kurulması planlanmaktadır. Projenin Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen pilot uygulamasında açık uçlu soruların ulusal sınavlarda kullanılabileceği görülmüştür” dedi.

Projenin Amacı hakkında açıklamalarda bulunan Ecer; “ Projenin genel amacı, farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmeye yönelik beceri testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerine sahip olma durumlarının belirlenmesidir. Bu genel amaç kapsamında ulaşılması hedeflenen alt amaçlar ise şunlardır: 8. sınıf düzeyinde öğrencilerin Türkçe, matematik, fen ve teknoloji ve sosyal bilgiler alanlarında zihinsel becerilere ne ölçüde sahip olduklarını belirlemek, Öğrencilerin başarılarını etkileyen duyuşsal özellikleri, aile ve okul özelliklerini ortaya koymak, Öğrencilerin puanlarının karşılık geldiği yeterlik düzeylerinin olduğu ve puanların anlam kazandığı bir değerlendirme sistemi kurmak, 4. Yeterlik düzeylerinin belirlenmesinden sonra periyodik olarak uygulanacak bu çalışma ile süreç içerisinde öğrencilerin gelişim ve değişimlerini, bu gelişim ve değişimlerin eğitim sistemindeki yansımalarını ortaya koyabilmektir” diye konuştu..


Böyle bir Projeye Neden İhtiyaç Duyulduğu hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ecer; “ Öğrencilerin üst düzey zihinsel özelliklerini ölçmeyi ve ülkelerin eğitim politikalarına yön vermeyi amaçlayan, Türkiye’nin de katıldığı PISA gibi sınavlar uluslararası düzeyde yapılmaktadır. Ancak bu tür sınavlar, birçok ülkede uygulandığı için ortak bir çerçeve kullanılmaktadır. Bu nedenle ulusal düzeyde geliştirilen ve uygulanan bir sınava ihtiyaç duyulmaktadır. ABİDE projesiyle bu ihtiyacın karşılanması planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)