Su Ta­sar­ru­fu Pro­je­si Ödül Ge­tir­di

Niğde Fen Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri Mü­min­can Durak, Hasan Şim­şek, Ahmet Cemal Cen­giz, Gö­kalp Aslan ve Ahmet Efe Ba­kır­cı ''Su ta­sar­ru­fu Sis­te­mi'' ile ka­tıl­dık­la­rı Pi­rel­li’nin ya­rış­ma­sın­da ‘Jüri Özel Ödülü’ al­dı­lar.

EĞİTİM 20.02.2020, 16:39 20.02.2020, 16:41
Su Ta­sar­ru­fu Pro­je­si Ödül Ge­tir­di
Niğde Fen Li­se­si öğ­ren­ci­le­ri Mü­min­can Durak, Hasan Şim­şek, Ahmet Cemal Cen­giz, Gö­kalp Aslan ve Ahmet Efe Ba­kır­cı ''Su ta­sar­ru­fu Sis­te­mi'' ile ka­tıl­dık­la­rı Pi­rel­li’nin ya­rış­ma­sın­da ‘Jüri Özel Ödülü’ al­dı­lar.
‘Su is­ra­fın ön­le­mek ve kul­la­nı­lan suyun tek­rar kul­la­nı­mı­nı sağ­la­ya­rak ül­ke­mi­ze katkı sun­ma­yı he­def­li­yo­ruz’ diyen Proje Da­nış­man Öğ­ret­me­ni Ser­kan Güner ‘Öğ­ren­ci­le­ri­mi bu ba­şa­rı­la­rın­dan do­la­yı kut­lu­yo­rum’ dedi. pro­je­de Tür­ki­ye’deki 97 okul ara­sın­dan Jüri Özel Ödülü al­dı­lar.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)