banner21

Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli Hayata Geçti

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başlıyor” dedi.

EĞİTİM 24.11.2017, 09:14 24.11.2017, 09:15
Yeni Mesleki ve Teknik Eğitim Modeli Hayata Geçti

Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı mesleki ve teknik eğitim alanında uygulamaya konulan birçok yenilikle beraber başlıyor” dedi.

Yaşar; “Ülkemizde birçok işletme sahibi, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacı bulunduğunu ancak aradığı özellikte elemanı bulamadığını ifade ederken, bir kısım insanımız da çalışabileceği bir iş bulamamaktan şikâyetçi. Ülkemizin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için sektörün taleplerine kulak veren Milli Eğitim Bakanlığı, sektörle etkili işbirliğini öngören yeni mesleki ve teknik eğitim modelini hayata geçirdi” diye konuştu.

Uygulamaya konulan yeni modelin ayrıntıları hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar; “ Çıraklık eğitimi 12 yıllık zorunlu eğitim kapsamına alındı: 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle yaygın mesleki eğitim kapsamında bulunan çıraklık eğitimi zorunlu örgün ortaöğretim kapsamına alınmıştır. İş başı eğitimi ile usta yetiştirilmesi sağlanarak sektörün nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanması için önemli bir adım atılmıştır. Mesleki eğitim merkezlerinde verilen çıraklık eğitiminin zorunlu ortaöğretim kapsamına alınması ile hem okuyup hem de para kazanarak hayata erken atılmak isteyen gençlerimize ve ailelerine de yeni bir alternatif ortaöğretim imkânı sunulmuş oldu. Ustalık programlarının verileceği 4 yıllık süre zarfında isteyenler fark derslerini de vererek lise mezunu olabilecekler ve isterlerse üniversite sınavlarına girerek yükseköğretime devam edebilecekler. Ustalık programlarına devam eden öğrencilerimiz için pansiyon imkânı sağlanmıştır. İşletmeler, ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücünü yetiştirmek amacıyla kendi bünyelerinde ustalık programları açabilecektir. Bu işletmelere talep etmeleri halinde Bakanlığımızca program ve öğretmen desteği sağlanacaktır” dedi.

Öğrencilere beceri eğitimi ve staj için kapılarını açan işletmelere devlet desteği sağlandığını ifade eden Yaşar; “ Öğrencilerin işletmelerde gerçek iş ortamında yaptıkları beceri eğitimleri ve stajlar nitelikli bir mesleki eğitim için büyük bir önem arz etmekte. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj yaptırmakla yükümlü bulunan işletmeler tarafından öğrencilere ödenen asgari ücretin en az %30’una tekabül eden 380 TL’nin 2/3’ü olan 253 TL’sinin işverenlere devlet katkısı olarak ödenmesi sağlandı. Böylece daha fazla işletmenin daha çok öğrenciye beceri eğitimi ve staj imkânı sağlanmasının önü açıldı. Uygulamanın başladığı Şubat 2017’den bu zamana kadar işverenlere toplam 239.4 Milyon TL devlet katkısı sağlanmış oldu. Ön lisans programlarına geçişte ilave puan uygulamasına geçildi: Üniversitelerin ön lisans programlarına sınavsız geçiş uygulamasına son verildi ve bunun yerine öğrenim gördüğü alanda ön lisans programlarına devam etmek isteyenlere ilave puan uygulamasına geçildi. Yapılan bu değişiklikle meslek liselerinde ve meslek yüksekokullarında verilen eğitimin kalitesinin yükseltilmesi ve böylece daha nitelikli işgücü yetiştirilmesinin önü açıldığını ifade etti.

Öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar; “  Mesleki ve teknik ortaöğretim okullarına devam eden öğrenciler, alan eğitimine başladıkları andan itibaren mezun oluncaya kadar iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalandı. Meslek lisesi mezunlarının tamamına teknisyen unvanı verildi: Bu güne kadar yalnızca 3795 sayılı Kanunda belirtilen mesleki ve teknik eğitim okul türlerinden mezunlara teknisyen unvanı verilmekte iken 6764 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle bundan böyle tüm meslek lisesi mezunlarına da teknisyen unvanı verilmesi sağlandı. Öğretim programları yenilendi: Mesleki ve teknik ortaöğretimde, 53 meslek alanı ve bu alanlara ait 199 meslek dalının öğretim programlarının tamamı ulusal ve uluslararası meslek standartları, sektörün talepleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler gözetilerek ilgili alan uzmanları, sektör, meslek kuruluşu, üniversite ve diğer paydaş temsilcilerinin katkı ve katılımları ile modüler yapıda kazanımlara dayalı olarak güncellendiğini belirtti.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)