Güneş Panellerinin Kalbi Niğde’de Üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneş Paneli üretim sektörünün temelini oluşturan ve Türkiye’de ilk olan Silisyum Saflaştırma Teknolojisini Niğde’de törenle hizmete açtı.

EKONOMİ 24.02.2022, 19:50
Güneş Panellerinin Kalbi Niğde’de Üretilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Güneş Paneli üretim sektörünün temelini oluşturan ve Türkiye’de ilk olan Silisyum Saflaştırma Teknolojisini Niğde’de törenle hizmete açtı. KOP İdaresinin destekleriyle Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen projede, kamu kaynaklı Türkiye’nin ilk solar seviyede ve endüstriyel boyutta Silisyum İngot külçesi üretimi gerçekleştirildi. 

"Yenilenebilir enerji yatırımlarına cazip destekler var”

Türkiye’nin, dünyanın en verimli güneş enerjisi potansiyeline sahip olduğunu, Türkiye içinde ise KOP Bölgesinin güneş enerjisi veriminin çok yüksek potansiyelde olduğuna değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, güneş enerjisi panellerinin üretilmesinde çok önemli yer tutan ilk kamu kaynaklı silisyum saflaştırma teknolojisinin Niğde’de hizmete girdiğini belirtti. 

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Kalkınma Ajansıyla birlikte Bölgenin ve Niğde'nin kalkınmasına hizmet edecek projeleri desteklemek için gece gündüz çalıştıklarını ve KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte bölgenin güneş enerjisi potansiyeline odaklandıklarını ifade eden Bakan Varank; “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemizle bir iş birliğine gittik. Buradaki Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ciddi bir bilgi birikimi bulunuyor. Onu da kullanıp geliştirerek, tüm ülke sathında etki oluşturacak projeler geliştirdik. Zaten biliyorsunuz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ülkemizin öncelikli konulardan bir tanesi. Son yıllarda bu alanda hem Ar-Ge hem de ticari boyutta ciddi yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Biz de bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip destekler veriyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, yapacağımız yeni düzenlemeyle lisanssız üretime yönelik yatırımlara verilen desteklerin kapsamını daha da genişletiyoruz. Fakat sektörün gelişimi açısından önem arz eden iki husus var. Birincisi, güneş paneli üretim süreçlerindeki yerlilik oranlarının artırılabilmesi. İkincisi de arz güvenliğinin sağlanması için üretilen elektriğin depolanmasına ve kesintisiz kullanımına imkan verecek teknolojilerin geliştirilmesi. İşte bugün açılışını yaptığımız projeler, bu iki hususun ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayarak sektörde bir çarpan etkisi oluşturacak. Türkiye'de güneş paneli üretiminde, silisyum saflaştırılması dışındaki süreçlerin yerli ve milli imkanlarla yapılabilmektedir. Silisyum konusu ise işin kritik bir parçası. Buradaki dışa bağımlılığı çözmeden sektörde istenilen atılımı yapmanın da kolay olmadığını görebiliyoruz. Bu nedenle başlattığımız ‘Silisyum Saflaştırma Araştırma Projesi’ potansiyel faydalarından dolayı sonuna kadar desteği hak etmektedir” dedi.

“İlk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı”
Kurulan sistem sayesinde Türkiye’de ilk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretiminin yapıldığına değinen Bakan Varank; “Böylece silisyumun saflaştırılması safhasında yaşanan milli teknoloji eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu potansiyeli gören özel sektör temsilcileri hemen teknolojiyle ilgilenmeye başladı. Bir takım grup şirketlerinin silisyum alanında yapacağı yatırım için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bilgi birikimine başvurması bunun en somut göstergesi. Yapılan ön görüşmeler neticesinde bir iyi niyet protokolünün hazırlanarak imza aşamasına gelindiğini biliyorum. İnşallah yakın zamanda bu iş hayata geçer. Türkiye'yi yeşil enerji üretim merkezi yapmak üzere özel sektörün ciddi yatırım planlamaları bulunmaktadır. Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Bu politikaların başında da yenilenebilir enerji geliyor. Ben şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim." diye konuştu.

“Yenilenebilir ve Temiz Enerji Kaynaklarının Birlikte Kullanımını Önemsiyoruz”
KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ise şöyle konuştu; “Teşriflerinizle bugün açılışını yapacağımız güneş paneli üretim sektörünün temelini oluşturan silisyum teknolojisi konusundaki eksikliğin giderilmesine yönelik olarak KOP İdaremiz tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi işbirliğiyle ‘Silisyum Saflaştırılma Araştırma Projesi’ hayata geçirilmiştir. Projede, Başkanlığımız tarafından sağlanan destekle, yerli hammadde temini için gerekli saha çalışmaları, analiz giderleri ve ilk solar seviye silisyum ingot üretiminin gerçekleştirilmesi için gerekli sarf malzeme ihtiyaçları ile nanoteknoloji laboratuvarının altyapı imkânlarının geliştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. Diğer taraftan yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının birlikte kullanımının da yaygınlaştırılması gerekliliğinden hareketle, kesintisiz olarak enerji üretebilen ve enerji kaynakları bilinçlendirme çalışmalarının yürütüleceği AR-GE merkezi formunda UNİKOP Enerji Evi ismiyle bilinen ‘Yeşil Enerji Evi’ projesi de Niğde Ömer Halisdemir Üniversitemizde hayata geçirilmiştir” 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)