banner21

Üniversite'den Niğde'ye 1 milyar TL'lik katkı

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin Niğde ekonomisine katkısının bilimsel olarak incelendiğini, 2020 yılı verilerine göre katkının 1 milyar TL olduğunu ve önümüzde yıllarda katkının artarak devam edeceğini belirtti.

EKONOMİ 09.08.2021, 14:18
Üniversite'den Niğde'ye 1 milyar TL'lik katkı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fatih Yücel yürütücülüğünde, Prof. Dr. Okyay Uçan, Doç. Dr. Özlem Öztürk Çetenak, Arş. Gör. Hilal Budak, Hilal Karahasanoğlu, Kübra Göger, Esra Koçak’tan oluşan proje ekibi üniversitenin Niğde ekonomisine katkısını bilimsel yöntemlerle ortaya koydu.

Üniversitelerin bulundukları şehre birçok açıdan katkı verdiğini ve bunun bilimsel yöntemlerle analiz edilebilmesinden yola çıkan öğretim elemanları, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde Ekonomisine Katkıları” projesini Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin mali desteğiyle gerçekleştirdi ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı fonksiyonlarını yerine getirirken bulundukları şehre statik ve dinamik katkılarının olduğunu vurgulayan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fatih Yücel, “Türkiye’deki birçok üniversitenin bulunduğu şehre katkısı bilimsel olarak incelenmiştir. Yaptığımız araştırmalarda 1992 yılında kurulmuş ve bu yıl 30. Yaşına giren Üniversitemizin Niğde ekonomisine katkısının araştırma konusu olmadığını gördük. Biz de bir proje ekibi kurarak, Üniversitemizin Niğde ekonomisine katkısını bilimsel yöntemlerle 2010-2020 dönemi için analiz ettik” dedi.

Üniversitelerin bulundukları şehre katkılarının statik etkiler ve dinamik etkiler başlıkları altında irdelenebileceğini, dinamik etkileri ortaya koymanın oldukça güç olduğunu ve dolayısıyla projede Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde ekonomisine statik etkilerinin incelendiğini ifade eden Prof. Dr. Yücel, “Statik etkiler, dolaysız statik etkiler ve dolaylı statik etkiler şeklinde sınıflandırılır. Dolaysız statik etkiler, dolaysız gelir ve dolaysız istihdam etkisinden oluşur. Dolaysız gelir katkısı, Üniversitede istihdam edilen personele yapılan maaş ödemeleri ve diğer ücretlerin toplamıdır. Dolaysız istihdam katkısı, üniversite bünyesinde çeşitli birimlerde muhtelif görevlerde çalışmakta olan personel sayısıdır. Dolaylı statik etkiler ise, dolaylı gelir ve dolaylı istihdam katkıları şeklinde incelenebilir. Dolaylı gelir katkısı, üniversitenin personel giderleri haricinde gerçekleştirdiği harcamalardan kaynaklanır. Üniversitenin çeşitli mal ve hizmet alımı, sermaye giderleri, cari transferler sonucunda gerçekleştirilen harcamalar ve öğrenci harcamalarının toplamı olarak ifade edilebilir. Dolaylı istihdam katkısı ise, üniversitenin cari yıl için istihdam başına hizmet üretim miktarının hesaplanmasıyla elde edilir” dedi.

Prof. Dr. Fatih Yücel, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde ekonomisine dolaysız ve dolaylı statik etkilerini incelemek için, üniversitenin kamuoyuna açık idari faaliyet raporlarından yararlandıklarını, farklı akademik birimlerden 900 öğrenci ile anket yaptıklarını, anketlerde öğrencilerin harcamalarına ilişkin verileri değerlendirirken öğrencilerin Niğdeli olup olmadığına baktıklarını ve üniversitenin şehre katkısını bilimsel yöntemlerle incelediklerini vurguladı. Üniversitenin son 10 yılda Niğde ekonomisine katkısının giderek arttığını söyleyen Prof. Dr. Fatih Yücel, “Salgından önce öğrencilerle yaptığımız anketten elde ettiğimiz verilerden öğrencilerin marjinal tüketim eğilimini belirledik ve 2020 yılı için öğrencilerin Niğde’ye katkılarını ortaya koyduk. Sonra 2010 yılına kadar geriye doğru TÜFE değerlerini kullanarak analiz ettik” diyerek devam etti.

Prof. Dr. Fatih Yücel, uygulanan anketler ve yapılan analizler sonucunda Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 2020 yılında 104.310.653 TL’sinin dolaysız gelir ve 379.322.851 TL’sinin dolaylı gelir olmak üzere, toplam gelir katkısının 483.633.504 TL olarak gerçekleştiğini, Keynesyen çarpan katsayısına dayalı uyarılmış gelir ile birlikte bu katkının 1.049.484.704 TL düzeyine ulaştığını ortaya koyduklarını belirtti.

Prof. Dr. Fatih Yücel’in yürütücülüğünde, BAP birimince desteklenen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde Ekonomisine Katkıları Projesinin sonuçları üzerinde değerlendirmede bulunan Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, “Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin 2020 yılında Niğde ekonomisine katkısının 1 milyar TL’ye ulaştığının ortaya konulması oldukça önemlidir. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi kurulduğu günden itibaren şehir ekonomisine katkıları ile değerlendirmelerin bilimsel yöntemlerle ortaya konulması çok kıymetlidir. Üniversitemizin gelişmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Son dört yılda yeni açılan 51 bölüm ve programdan 28 tanesine 2000’nin üzerinde öğrenci alındı. Yeni açılan programların hepsine öğrenci alımının yapılmasıyla birlikte bu etkinin önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini söylemek mümkündür” dedi.

Niğde’nin Üniversiteyi göz bebeği gibi gördüğünün farkında olduğunu belirten Prof. Dr. Muhsin Kar, “Üniversitemizin yüz yüze eğitime başlayabilmesi için salgının bir an önce kontrol altına alınması elzemdir. Salgınla mücadeleyi ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde yüz yüze eğitime başlamayı dört gözle bekliyoruz ve bu noktada çok ümitliyiz. Yüz yüze eğitime tekrar başlaması durumunda; Üniversitemizin Niğde’miz ekonomisine katkısı, güncel fiyatlarla 1 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşecektir. Bu katkının bir an önce tam anlamıyla şehre yansıması bizim için de çok önemlidir. Bu katkının yeni açtığımız bölümlere öğrenci alımının gerçekleşmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Rektör Prof. Dr. Muhsin Kar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin Niğde Ekonomisine Katkıları Projesi’ni gerçekleştiren öğretim elemanlarına teşekkür ederek sözlerine son verdi.

NÖHÜ

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)