Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Devam Ediyor

Niğde Defterdar Vekili Asuman Arı Sinan’ın 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm İdari Para Cezaları, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarını (KYK) ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını Yapılandırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

EKONOMİ 15.12.2020, 15:07 15.12.2020, 15:08
Vergi Borçlarında Yapılandırma Fırsatı Devam EdiyorNiğde Defterdar Vekili Asuman Arı Sinan’ın 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak 7256 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm İdari Para Cezaları, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarını (KYK) ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını Yapılandırılmasına yönelik açıklamalarda bulundu.

 

Niğde Defterdar Vekili Asuman Arı Sinan yaptığı yazılı açıklamada; “ 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Vatandaşlarımız; 31/12/2020 tarihine kadar Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm İdari Para Cezaları, Öğrenim ve Katkı Kredisi Borçlarını (KYK) ve Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçlarını yapılandırabileceklerdir. 7256 sayılı Kanun ile vergi dairelerince takip edilen;  31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları, 31 Ağustos 2020 tarihinden (bu tarih dahil)  önce verilen, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanuna ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarca (Radyo Televizyon Üst Kurumu, Bilgi Teknolojileri Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu) uygulanan idari para cezaları hariç olmak üzere tüm idari para cezaları, Vadesi 17 Kasım 2020 tarihinden önce olan veya bu tarih itibariyle ödeme süresi devam eden; Ecrimisil, Kaynak Kullanımı destekleme fonu, Öğrenim kredisi ve katkı kredisi alacakları, gibi kamu alacakları girmektedir” denildi.

 

7256 sayılı Kanun ile kesinleşmiş vergi ve ceza borçlarından; Borç asıllarının tamamının, Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın, Vergi Aslına Bağlı Olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) %50’sinin,

ödenmesi gerekmektedir. Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş; İdari para cezalarının tamamının, Faiz gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutarın,  ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda idari para cezalarına ilişkin faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yapılandırılan borçlar tercihe göre peşin ve taksitler halinde ödenebilecektir. Yapılandırılan borçların;1-Peşin ödenmesi halinde (hesaplanan tutarın 01 Şubat 2021 tarihine kadar ödenmesi) Yapılandırılan borçlara herhangi bir katsayı uygulanmayacaktır. Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan % 90 indirim yapılacaktır. İdari para cezalarının aslından % 25 oranında indirim yapılacaktır. Taksitli ödenmesi halinde, Başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödenme şekillerinden biri seçilecek ve ilk taksit 1 Şubat 2021 (bu tarih dahil) tarihine kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. Azami 18 (onsekiz) ay eşit taksitte ödeme yapılabilecektir. Mükelleflerimiz yapılandırma başvurularını; Gelir İdaresi Başkanlığımızın internet adresi ( www.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden,

Vergi Dairemize şahsen veya posta yoluyla 31 Aralık 2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapabileceklerdir. Ayrıca mükelleflerimiz ödemelerini kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığı ile yapabileceklerdir. Değerli Mükelleflerimiz son günleri beklemeden ve salgın nedeniyle vergi dairelerine gitmeden elektronik ortamda başvurularınızın yapılması sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım başvurularınızı ve akabinde ödemelerinizi maskesiz yapabileceğiniz tek vergi dairesi interaktif vergi dairesidir” denildi.

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)