banner21

Altunbaş'tan İddialara Yanıt

Ak Parti Bor İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, Türkiye Şeker Fabrikalarının özelleştirmeye hazırlanmak amacıyla 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008 yılında ise özelleştirme programına alındığını söyledi.

GÜNDEM 28.02.2018, 11:26 14.09.2018, 02:05
Altunbaş'tan İddialara Yanıt
Ak Parti Bor İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, Türkiye Şeker Fabrikalarının özelleştirmeye hazırlanmak amacıyla 2000 yılında özelleştirme kapsamına, 2008 yılında ise özelleştirme programına alındığını söyledi. 
Özelleştirme Yüksek Kurulunun belirlediği strateji çerçevesinde özelleştirme hazırlık çalışmalarını tamamlanmış ve bazı fabrikalar için ihale ilanı aşamasına gelindiğini söyleyen Altunbaş, "Bu kapsamda 14 fabrikamızın özelleştirilmesi için ihale süresi başlatıldı. Bu fabrikalarımız Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal, Yozgat Şeker fabrikalarıdır. Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretim devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde yer alan önemli düzenlemeler yapılmıştır." dedi. 
ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNUYOR
Şeker Fabrikalarında çalışanların haklarının bundan sonra da korunmaya edileceğini belirten Ak Parti Bor İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, "Özelleşecek fabrikalarda çalışan memurlara tanınan imkanları devam edecektir. 
Diledikleri takdirde Türkşeker'e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir. 
Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. 
Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir. Özelleşecek fabrikalarda çalışan daimi ve geçici işçilere tanınan imkanlar da devam edecek. 
Talepleri halinde, emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşeker'in diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir. 
Dileyen işçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edilecektir.
Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler Türkşeker tarafından yüm yasal hakları ödendikten sonra alıcı ile çalışmaya devam edebilecek, daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecektir." dedi.
ÇİFTÇİLER PANCAR ÜRETMEYE DEVAM EDECEK
Mevcut durumda Türkşeker'e pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edeceklerdin diye sözlerini sürdüren Altunbaş, "Alıcılara mevut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile, mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkanı sağlanacaktır." diye konuştu. 
FABRİKALARDA ÜRETİM DEVAMLILIĞI VE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ.
Özelleştirilecek olan Fabrikalarda üretim devamlılığı ve zorunluluğu getirildiğini hatırlatan İlçe Başkanı Mustafa Altunbaş, "Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yaıtırımcıların üretim faliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngürlmüştür." dedi.
ALTUNBAŞ: "DEVRE DIŞI TUTULDU"
Şeker üretimi ile doğrudan ilişkisi bulunmayan arsa ve arazilerin ihale dışında tutulduğunu söyleyen Altunbaş, "Şeker fabrikalarının üretim faliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır." diye konuştu.
KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK
İhale süreçleri konusunda kamuoyunun sürekli bilgilendirileceğini söyleyen Altunbaş, "İhale süreçleri tamamen ve her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Şeker fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar kooparatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif  verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır." ifadeleriyle sözlerini noktaladı. 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)