banner21

Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Başvuruları Başladı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 01 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 01 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde (60.gün) sona ereceği belirtildi.

GÜNDEM 08.01.2018, 09:21 08.01.2018, 09:28
Bireysel Sulama Sistemleri Destekleme Başvuruları Başladı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 01 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 01 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde (60.gün) sona ereceği belirtildi.

Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; “ 2018 Yılı Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi başvuruları 07 Aralık 2017 tarih ve 30263 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/48 no.lu "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" e göre 01 Ocak 2018 tarihinde başlayıp 01 Mart 2018 tarihi mesai bitiminde (60.gün) sona erecektir. Başvuru dosyaları bizzat dosya sahibi veya vekaletname verdiği birinci derece akrabası tarafından Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

2018 Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Başvurularında İstenen Belgeler, Daha önce destek alınmamış (eğer destek alındı ise 3/10 yıl geçmiş) parseller için, hiç destek alınmamış sulama konularında başvuru yapılabilir. Dilekçe, Nüfus Cüzdan Fotokopisi, Güncel ÇKS Belgesi, Su Kaynağı Kullanım İzni / Kuyu Ruhsatı  (Parsel no ve Arazi sahibinin ismi ile uyumlu olacak), Sulama Suyu Analiz Raporu  (Yetkili laboratuvardan 2014 yılı ve sonrasında alınmış olacak ), Toprak Fiziksel Analiz Raporu (Yetkili laboratuvardan 2014 yılı ve sonrasında alınmış olacak), Ziraat Bankasından başvuru yapılan parsel için son 5 yılda Sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı. ( 2014 yılı ve sonrasında sulama kredisi kullanılmamış olacak ), Tarım Kredi Kooperatifinden başvuru yapılan parsel için son 5 yılda Sulama amaçlı kredi kullanılmadığına dair yazı. ( 2014 yılı ve sonrasında sulama kredisi kullanılmamış olacak ), Arazi kadastro paftası ile Tapu fotokopisi veya onaylı arazi tahsis belgesi, Varsa Arazi Kiralama Belgesi Sureti (Damlama ve yağmurlamada 3 yıl, Tamburlu ve Güneş Enerjilide 5 yıl her türlü arazi, Yeraltı damlama ve Liner-Pivot sulamada ise 10 yıl kamu arazisi kiralaması olacak), Varsa Hisseli Arazi Başvuruları için diğer hissedarlardan alınacak Muvafakat ve Taahhüt beyanı, Taahhütname,  Güneş enerjili sulama sistemi kurulacak araziye elektrik hattı çekme imkanı olmadığına ve   sistemin kurulmasından sonra elektrik şebekesine bağlantı yapılmayacağına dair taahhüt.  Yeraltı sulama sisteminde bağ/meyve bahçesi henüz yok ise bağ/bahçe kurulacağına dair, Mikro yağmurlama da ise bağ/meyve veya sebze bahçesi henüz yok ise bağ/bahçe kurulacağına dair taahhüt. Proje de belirtilen malzemelerin özelliklerine uygun olarak alınacağına dair taahhüt. Varsa Vekaletname.  Proje Hazırlayanın Uzmanlık Belgesi veya Diploma onaylı sureti ile Z.M.Odası kayıt belgesi (Toprak, Tar.Yapılar ve Sulama, Kültür Teknik ve Tar.Mak. bölümleri mezunu ziraat mühendisleri yetkilidir. Sulama Projesi, Malzeme Metrajı ve Proforma Fatura, Teknik şartname, Köşe koordinatları ve arazi kotlarının yer aldığı Yerleşim Planı   ( 1/ 1500 ölçekli ), Hibe Başvuru Formu, Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu, Tedarikçi Firma ve sulama malzemeleri ile ilgili belgeler ( Firma Garanti Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi, Zirai Kredilendirme Belgesi, Ürün Kataloğu veya Teknik Özellik Belgesi, Türkçe Bakım ve Kullanma Kılavuzu, Deney Raporu, hareketli parça içeren ürünlere ait  CE Belgesi ) ödeme aşamasında her tedarikçi firma tarafından bir takım halinde Müdürlüğümüze teslim edilecektir. Başvuru Sahibi Şirket veya Kooperatif ise İlave Olarak; Ticaret Sicil Gazetesi  (Kuruluşun tarımsal üretim yapabileceğine dair anasözleşme-tüzük  ilanı) Yetkili Kurul ve Yetkilendirme Kararı Yetkili kişi İmza Sirküleri/Beyannamesi Yetkili şahsın kimlik fotokopisi Vergi levhası fotokopisi. 

Başvuru süresi: 01 Ocak - 01 Mart 2018  Perşembe   günü mesai bitimine kadardır. Başvurular Niğde İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne başvuru sahibi tarafından şahsen veya vekaletname verdiği birinci derece akrabası tarafından elden dosya teslimi şeklinde yapılacaktır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tel: (0388) 211 31 00 Dahili: 3131 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)