banner21

Bitkisel Üretime Destek Açıklandı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

GÜNDEM 07.04.2018, 15:49 07.04.2018, 15:49
Bitkisel Üretime Destek Açıklandı

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Mart 2018 tarih ve 30373 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğine değinen Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği gibi birçok desteklemenin yer aldığını belirtiler.

Niğde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle: “Bu Tebliğle, Ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, sürdürülebilirliği sağlamak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu Tebliğ, 21/2/2018 tarihli ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında; 2018 yılında yapılacak Mazot ve Gübre Desteği, Toprak Analizi Desteği, Organik Tarım Desteği, İyi Tarım Uygulamaları Desteği, Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi Destekleri, Bitkisel Üretim Yapan Küçük Aile İşletmelerinin Desteklenmesi, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği, Yem Bitkileri Desteği, Bombus Arısı Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği, Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Desteği, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği, Sertifikalı Fidan Üretim Desteği, Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği uygulamalarında görev alacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi, tarımsal faaliyette bulunan çiftçilere ve Toprak Analiz Laboratuvarlarına yapılacak destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Destekleme ödemelerinin belge teslim başlangıç tarihlerini ve belge teslim bitiş tarihlerini belirten destekleme uygulama takvimi (Ek-2) Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanmış, ilan panolarında askıya çıkarılmak üzere Muhtarlıklara/Belediye Başkanlıklarına gönderilmiştir. 2018 üretim yılında ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçiler herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın mazot ve gübre desteğine başvuru yapmış kabul edilirler. 

Tebliğ kapsamında belirtilen diğer destekleme ödemelerinden faydalanmak isteyen çiftçilerimizin, destekleme ödemesi için belirtilen süreler dâhilinde başvuru dilekçelerini istenilen belgelerle birlikte İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekmektedir.”

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)