Gürer: “Kısa süreli cezalarda adli kayıt silme 2 yıla indirilmelidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kısa süreli mahkumiyet ve para cezalarıyla cezalandırılan kişilerin adli sicil kayıt silme süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı. 

GÜNDEM 12.09.2022, 10:31
Gürer: “Kısa süreli cezalarda adli kayıt silme 2 yıla indirilmelidir”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kısa süreli mahkumiyet ve para cezalarıyla cezalandırılan kişilerin adli sicil kayıt silme süresinin 5 yıldan 2 yıla indirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adli Sicil Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verdi.

ESKİ HÜKÜMLÜLERİN İSTİHDAMINDA YAŞANAN ZORLUKLAR 

CHP Milletvekili Gürer, TBMM Başkanlığına ulaştırdığı Kanun Teklifinde ülkemizde eski hükümlülerin istihdam konusunda dezavantajlı olan toplumsal gruplar içinde yer aldığına dikkat çekti.

İŞVEREN ESKİ HÜKÜMLÜYE OLUMSUZ BAKIYOR

Hükümlülerin, infazını tamamladıktan sonra eski hükümlü sıfatına sahip olması sebebiyle cezasını çekmiş olmasına rağmen sosyal ve ekonomik dezavantajlara da sahip olduklarını anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Her toplumda suç işleyerek hüküm giyen kişiler bulunmaktadır. Ancak özgürlüğünü kazanıp sosyal hayata adaptasyon döneminde öncelikli olarak ekonomik özgürlüğünü de kazanmak isteyen bireyler adli sicil kayıtlarından dolayı iş bulmakta oldukça zorlanmaktadır. Yaşamlarını idame ettirebilmeleri için iş bulmak ve çalışmak zorundadırlar. Fakat işsizlik ve işverenin eski hükümlüye karşı olumsuz tutumu kişinin iş bulma umudunu kaybetmesine neden olmaktadır. Bu sorunun çözümü noktasında atılacak adımlar son derece önemlidir. Sosyal hayata hızlı bir şekilde adapte olmaları suçtan uzak kalmaları açısından da önem arz etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

ADLİ SİCİL KAYDI SÜRESİ 2 YILA İNDİRİLMELİ 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mevcut Kanun kapsamında bir diğer taraftan taksirli bir suç işlenmiş, para cezası alınmış ya da bir yıldan az hapis cezası alınmışsa cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra adli sicil kaydının silinmesi yönünde başvuru yapılabildiğine dikkat çekti. Gürer, iş bulma konusunda yaşanan zorlukların cezanın tamamlanmasının ardından 5 yıl kadar daha devam etmesinin kişileri oldukça zor durumda bıraktığını da vurguladı.

CHP Milletvekili Gürer, Kanun Teklifinde, “Özellikle kısa süreli mahkumiyet ile cezalandırılan kişilerin yeniden topluma karışmaları ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için istihdam edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla sicil kaydının arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl geçmesiyle beraber silinmesi bu kişileri için geçecek olan zorlu süreci kısaltacaktır” ifadelerini kullandı. 

GÜRER’İN ADLİ SİCİL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-  25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli SicilKanununun 12’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeyer alan "beş yıl" ibaresi "iki yıl" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)