Gürer, “yargıya güven azaldı”

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kadro bekleyen taşeron işçilerin durumu ve Türkiye’de adalete olan güvensizliğin getireceği sorunlarla ilgili değerlendirme yaptı

GÜNDEM 21.07.2017, 11:40 21.07.2017, 11:49
Gürer, “yargıya güven azaldı”
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kadro bekleyen taşeron işçilerin durumu ve Türkiye’de adalete olan güvensizliğin getireceği sorunlarla ilgili değerlendirme yaptı. Maliye Bakanlığı’nın taşeron işçilerin beklentileriyle ilgili acil bir açıklama yapmasını isteyen Gürer, geçmişte en güvenilir kurumlar arasında yer alan Adalet kurumunun AKP hükümetleri döneminde güvensizlik, kaygı ve tasaya dönüştüğünü belirtti.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın görüşülmekte olan kanun tasarılarıyla ilgili söz aldı. Adalet Bakanlıağıyla ilgili genel kurul görüşmeleri sırasında Adalet Bakanının TBMM’de olmadığına dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “Adalet Bakanının olmasını beklerken Maliye Bakanımızı burada görüyoruz. Onun için ben öncelikle Maliye Bakanımızı ilgilendiren konuyla mevzuya girmek istiyorum” dedi. 
TAŞERONLAR DAHA NE KADAR BEKLEYECEK
İki yıl önce dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun taşeron işçilere üç ay içinde kadro verileceği yönündeki sözünü anımsatan Ömer Fethi Gürer, “Daha sonra Sayın Başbakan görevden azledildi. Ondan sonra Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na birkaç kez yazılı olarak da başvuruda bulunarak "Taşeronlarla ilgili ne yapılacak?" dedik. Her seferinde dedi ki: "Bir kurul oluşturuldu, bu kurulda çalışmalar devam ediyor. Kurul çalışmalarından sonra taşeronların kadrosuyla ilgili söylenenler yaşama geçecek." Bugün de Hükûmet açıklandı. Çalışma Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu Çalışma Bakanlığından gitti. Şimdi o sözün verildiği dönemin Maliye Bakanı burada. Maliye Bakanımız, bu konuda kurul çalışmaları ne hâlde, taşeronlara verilen söz ne olacak, taşeronlar ne zaman kadroya geçecek, bu konuda bir açıklama yaparsa... Hükûmette o dönemden bu döneme 4 bakan çalışma yapıyordu, sanırım, onun da 3'ü daha değişti. Taşeron olarak bekleyen arkadaşlarımız "Bizim kadro ne zaman?" diye sürekli bizlere soruyorlar. Böylece o süreçten bugüne gelen tek bakan olarak Maliye Bakanımızın taşeronlarla ilgili bir açıklama yapmasını bu akşam bekliyoruz, onlara bir müjde olur, iyi olur diye umuyorum” şeklinde konuştu. Maliye Bakanı Naci Ağbal Gürer’in konuşmasını gülümseyerek izledi ve tek kelime etmedi.
YARGIYA GÜVEN AZALDI
TBMM’de görüşülen yargıda yeni düzenlemelerle ilgili yasa tasarısı üzerinde konuşan Ömer Fethi Gürer Adalet Bakanlığı’yla ilgili sık sık getirilen düzenlemelere de dikkat çekti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir Yasa ile ilgili değişiklik yapılıyor, bir dönem sonra onunla yetinilmiyor, tekrar bir daha değişiklik yapılıyor ve bu anlamda yapılan düzenlemelerde adaletimize bakıyoruz; insanların yargıya olan güveni azalmış, ülkede yargı bağımsızlığı konusunda tereddütler artmış, kurulların içinde bulunduğu durum kimi yargılamaların sürüncemede kaldığı, kiminin de daha yargılama kararı verilmeden neredeyse sonlandırıldığı aşamaya gelmiş” ifadesini kullandı.


BÖLGE İDARE MAHKEMELERİYLE İLGİLİ DÜZENLEMESİ SORUNLU
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, getirilen tasarının kurulların yetkisinin kişilere devredildiği, Hâkimler Savcılar Kurulunun oluşturulan yeni mekanizmayla yetki yoğunluğuna taşındığı bir süreci içerdiğini belirterek, “Bölge idari mahkemeleri, vergi mahkemelerinin işleyişiyle ilgili düzenlemeleri içeriyor görünse de özünde bu da liyakati bir kenara bırakan, kişiyi daha çok yetkilendiren ve ileride yeni sorunlara neden olacak bir tasarı olarak gözüküyor” şeklinde konuştu.
BİZ HERKES İÇİN ADALET İSTİYORUZ
Yargı bağımsızlığın herkes için gerekli olduğuna işaret eden Gürer, “Ankara'dan İstanbul'a hak, hukuk, adalet anlayışıyla yaptığımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünden gerçekleşen yürüyüşte de sık sık dile getirdiğimiz gibi herkes için adalet istiyoruz, yargının bağımsızlığı herkes için çok önemlidir” şeklinde konuştu.
ENGİN ÖZKOÇ İÇİN GELEN FEZLEKE 
CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç için gelen fezlekeyle ilgili de bir değerlendirme yapan Ömer Fethi Gürer, fezlekede 12 belge bulunduğuna dikkat çekerek, “Bu belgelerde gerek kayıt gerekse bilirkişi raporuna kadar hazırlanmış ama olmadığı bir yerle ilgili. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir mensubu için ve Meclise gönderilen bir belgede dahi bu kadar duyarsızlık, bu kadar konuya ilgisizce, apar topar bir şeyleri hazırlama duygusuyla yaklaşmak yargımızın geldiği noktayı da göstermesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum” dedi. 
Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, bir gün herkese lazım olacak yargı bağımsızlığının ve adeletin herkes için geçerliliğinin iyi irdelenip iyi düşünülmesinin gelecekte yaşamsa ımuhtemel sorunları bugünden çözebileceğine de vurgu yaptı. 
Ömer Fethi Gürer, geçmişte en güvenilir kurumların Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde güvensizlik, kaygı ve tasayı beraberinde getirdiğine işaret ederek, “Umarım ve dilerim ki bundan sonraki düzenlemelerde bu konular daha ciddi ele alınır” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)