Katırcıoğlu STK Toplantısında 12 Projeyi Gündeme Getirdi

Geçtiğimiz gün Niğde’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Niğde’de sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelen Karacan’a Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu Sanayiciler ile Niğde ekonomisini etkileyen ve NİTSO tarafından takip edilen 12 adet konuyu iletti.

GÜNDEM 04.01.2018, 17:52 04.01.2018, 17:52
Katırcıoğlu STK Toplantısında 12 Projeyi Gündeme Getirdi

Geçtiğimiz gün Niğde’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Niğde’de sivil toplum örgütleri temsilcileriyle bir araya gelen Karacan’a Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Katırcıoğlu Sanayiciler ile Niğde ekonomisini etkileyen ve NİTSO tarafından takip edilen 12 adet konuyu iletti.

Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı şevket Katırcıoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a ilettikleri konuları açıkladı. Katırcıoğlu;  Hızlı Tren Projesi, Ulukışla İlçesi Kuru Yük Limanı Projesi, Niğde Havaalanı Projesi, Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi Projesi, Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesi, Mera Alanları Sorunu, Ecemiş Suyu Projesi, Aktaş Lojistik Köy Projesi, Niğde OSB Arsa Bedelleri Sorunu, Devlet Hastanelerinde Uzman Doktor Eksikliği, Niğde- Tepeköy- Çiftlik Yol Çalışmasının Yavaş İlerlemesi Sorunu, İlköğretimde İkili Öğretim Sorunu gibi 12 adet sorun ve projeleri ve çözülmesi noktasında taleplerimizi ilettik” dedi.

Katırcıoğlu Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a ilettikleri 12 adet proje ve sorunların içerikleri hakkında da bilgiler verdi. Katırcıoğlu, Hızlı Tren Projesi, Ticaret ve Lojistik avantajı sağlayacak, ayrıca yolcu taşımacılığı faaliyetlerini de kolaylaştıracak olan yüksek hızlı tren konusu.  Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Konya, Adana ve Antalya bağlantılı hızlı tren projesinde Niğde               bulunmamaktadır. Yüksek Hızlı tren hattının ilimiz sınırlarını da kapsayacak şekilde bağlantısının sağlanması. Ulukışla İlçesi Kuru Yük Limanı Projesi ile Ülke ihracatının artmasında önemli yer tutacak ve Karayolu, demiryolu, hava yolu ve deniz yolunun birbirleriyle entegre edilmesiyle taşıma ve iş gücü maliyetini azaltacak, hızlı ve güvenilir taşıma imkanları sunacak ülkenin kuzeyi, güneyi ve doğusunun kesişim noktası olan İlimiz Ulukışla ilçesine Kuru Yük Limanı kurulması ve Mersin limanına entegre edilmesi. Niğde Havaalanı Projesi ileNiğde bölgesinin gelişmesi, bölgenin yeni yatırımcılar için cazip hale gelmesi ve bu bağlamda yatırım ve teşvik alanlarının kullanılarak mevcut sanayi ve ticaretin daha da canlandırılması için bölgesel bir havaalanına ihtiyaç vardır. Bölgede kurulacak bir havaalanı sadece sanayi ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmayacak, sağlayacağı dışsallık ile diğer birçok alanda da gelişime destek sağlayacaktır. İlimize Havaalanı yapımı işi yatırım programına alınmış olup, konunun hızlandırılması. Üçüncü Organize Sanayi Bölgesi Projesi ise Niğde ilinde, Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Niğde-Bor Karma Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere 2 tamamlanmış OSB bulunmakta olup gelişimlerine devam etmektedir. Teşvik kapsamında yatırımcıları çeken ve bir cazibe merkezi olarak çalışan Niğde OSB’miz hemen hemen tam doluluk oranına yaklaşmıştır. Şehrimiz için üçüncü organize sanayi bölgesi artık neredeyse bir ihtiyaç değil bir zorunluluktur” dedi.

Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Projesinin kuruluşunun hızlandırılması talebinde de bulunan NİTSO Başkanı Katırcıoğlu, Resmi kuruluşu ile kalan ancak henüz faaliyete geçemeyen Niğde- Bor Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi kuruluşu hızlandırılmalıdır. Mera Alanları Sorunu Sanayiye elverişli alanlarına baktığımızda ya mera alanı yada orman alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Mera alanları konusunda yetkili kuruluşlarca komisyon oluşturularak gerekli çalışmalar yapılmalı, meraların kullanım alanlarına göre sanayi, tarım, hayvancılık, arıcılık vb. konular için ayrışımının yapılması gerekmektedir. Ecemiş Suyu Projesi Niğde bölgesinde içme ve kullanım suyu ihtiyacı tamamen Derinkuyu su sondajlarından karşılanmaktadır. Ancak Niğde bölgesinde bulunan Ecemiş suyu bölgedeki diğer su kaynaklarına kıyasla daha sağlıklı ve daha istikrarlı özelliklere sahiptir.  Bu durumda Ecemiş Suyunun Niğde’ye getirilmesi ve içme ve kullanım suyu olarak kullanılması, yeraltı kaynaklarının tüketilmesini önleyeceği gibi, yeraltından suyu çıkartmak için kullanılan enerji masrafını da ortadan kaldıracaktır. Bu durum ise hem bölge halkına hemde bölge sanayisine avantaj sağlayacaktır” diye konuştu.

Aktaş Lojistik Köy Projesinin öneminden de bahseden Katırcıoğlu, Eski Aktaş mevkiinde yapımı gerçekleşecek olan lojistik köy, başta madencilik alanında faaliyet gösteren işletmeler olmak üzere demiryolları yoluyla yükleme ve taşıma gerçekleştirecek firmalar için oldukça önemli bir merkez olacak. Niğde OSB Arsa Bedelleri Sorunu Niğde OSB’de 2004 – 2010 yılları arasında, 5084 ve 5350 Sayılı Yatırımların Ve İstihdamın Teşviki Kanunu kapsamında toplam 729.613,85 m² yüzölçümlü 20 sanayi parseli bedelsiz olarak yatırımcılara tahsis edilmiştir. Arsa bedelleri Hazine tarafından kurumsal yapılanma değişikliği gerekçesiyle bugüne kadar Niğde OSB’ye ödenmemiştir. Ödeme yolunu açacak olan mevzuat değişikliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanmış olup yasalaşması beklenmektedir. Konunun hızlandırılmasını arzu etmekteyiz” dedi.

Niğde- Tepeköy- Çiftlik Yol Çalışmasının Yavaş İlerlemesi Sorununun biran önce çözülmesin talebinde bulunan Katırcıoğlu; “Çiftlik İlçesinin il merkezi ile ulaşım mesafesini 35 km’ye indirecek olan, yıllardır devam eden Niğde-Tepeköy-Çiftlik Yolu inşa çalışmaları çok yavaş ilerlemektedir. Gümüşler Kavşağından Tepeköy’e ve ardından Azatlı üzerinden Çiftlik ilçesine uzanarak Niğde-Çiftlik arasındaki trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, insanların özellikle kış mevsiminde daha çok mustarip olduğu ulaşım çilesini giderecek ve ekonomik açıdan Çiftlik ilçesine ivme katacak olan Niğde-Tepeköy-Çiftlik yolunun bir an önce tamamlanması gerekmektedir” diye konuştu.

İlköğretimde İkili Öğretim Sorunu nedeniyle birçok öğrencinin mağduriyet yaşadığını belirten NİTSO Başkanı Katırcıoğlu, “ İkili öğretim uygulama zorunluluğu başladıktan sonra ilimizde derslik sayısının azlığından kaynaklanan sıkıntılar yaşanmaya başlanmış ve birçok öğrenci mağduriyet yaşamıştır. İlimizde ikili öğretim sorunlarının çözümü için en az 64 derslik kazandırılması gerektiğini belirtti.

Devlet Hastanelerinde Uzman Doktor Eksikliğini de gündeme getiren Katırcıoğlu; “ Niğde merkez devlet hastaneleri başta olmak üzere Çiftlik, Ulukışla, Bor ve Çamardı ilçelerinde uzman doktor eksikliği bulunmaktadır. Her türlü teçhizat ve ekipman bulunmasına rağmen bazı bölümlerde uzman doktor eksikliği yaşanmakta olup hastalar Kayseri, Adana ve Mersin hastanelerine gitmek zorunda kalmaktadır” dedi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)