banner21

NESOB’da Yeni Başkan Alim Yeşil

Niğde Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­lik Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri ön­ce­ki gün ya­pıl­dı.

GÜNDEM 12.05.2018, 18:10 12.05.2018, 18:11
NESOB’da Yeni Başkan Alim Yeşil
Niğde Esnaf ve Sa­nat­kar­lar Oda­la­rı Bir­lik Baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri ön­ce­ki gün ya­pıl­dı.
Baş­kan­lık için Niğde Ku­aför­ler ve Ber­ber­ler Odası baş­ka­nı Ahmet Sinan Bir­can ve Niğde Ter­zi­ler Odası Baş­ka­nı Alim Yeşil ya­rış­tı­lar.
NESOB Murat Zeren Hiz­met Bi­na­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len baş­kan­lık se­çim­le­ri­ne Niğde mer­kez­de 13, il­çe­ler­de 13 olmak üzere 26 mes­lek oda­sı­na bağlı 193 üye oy kul­lan­dı. Oy­la­ma akşam saat 17:00'de son buldu. Se­çim­le­rin ar­dın­dan ya­pı­lan oy sa­yı­mın­da Alim Yeşil 102 oy ala­rak NESOB'un yeni baş­ka­nı oldu. Ra­ki­bi Ahmet Sinan Bir­can ise, 89 oy alır­ken, 2 oy da ge­çer­siz sa­yıl­dı.
NESOB baş­ka­nı olan Alim Yeşil, ken­di­si­ne des­tek olan­la­ra te­şek­kür etti.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)