banner21

NGC Ziyaretleri Sürdürüyor

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Düzgün ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yeni Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan AYKİN’i ziyaret ettiler.

GÜNDEM 06.12.2017, 10:37 06.12.2017, 10:38
NGC Ziyaretleri Sürdürüyor
AYKİN “NİĞDE, MESELELERİNE SAHİP ÇIKMALI”

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Düzgün ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yeni Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(NESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan AYKİN’i ziyaret ettiler.

Meslek kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerin ve STK’ ların (Sivil Toplum Kuruluşlarının),  Niğde ve Ülke sorunlarına daha duyarlı davranmaları gerektiğini ifade eden Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan AYKİN “Niğde’de adliye, hastane, okul vs tüm planlar yaparken, otopark sorunu kenti daha geliştirecek ve  dar alandan kurtaracak bir yaklaşım sergilenmeli. Ama tüm yatırımlar, çok dar alanda planlanarak kent trafiği, ticaret olumsuz etkilenecek yaklaşımlar ortaya konuluyor “dedi.

Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 1953 Yılında Küçük Esnaf ve Dernekleri adıyla kurulmuş, bilahare yapılan kanun değişiklikleriyle " Küçük " ve " Dernek " tabirinden de vazgeçilerek asli fonksiyonuna uygun tarzda ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Adıyla yeniden organize olduğunu vurgulayan Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan AYKİN, “Niğde ve ilçelerinde faaliyet gösteren 28 meslek odası NESOB’a bağlı olarak çalışmaktadır. Esnaf ve sanatkarlar ve onların oluşturduğu kurumlar, 12.yüzyıla kadar uzanan " ahilik " geleneğinin günümüze ulaşan ve halen yaşayan tarihi uzantısıdır. Ahilik geleneği, kurumlaşma, sosya güvenlik, kalite, standart, müşteri haklarına saygı, mesleği icra edenlerin eğitimi vb. bir çok  alanda halen geçerliliğini koruyan uygulamaların temelini oluşturmaktadır. Ahilik kültüründe yamak-.çırak-kalfa ve usta ilişkisi içinde meslek öğrenme, " ikili eğitim " veya " dual sistem " denilen çıraklık eğitimi modelinin günümüzde yaşayan en güzel örneğidir. Bunun yanı sıra toplumun ekonomik ve sosyal oluşumlarını düzenleyen bir meslek örgütüdür. 28 Mesleki Odası ile Niğde İlinin genelinde yaygın bir örgütlenmeye sahip olup tüm yöneticileri Odalarımıza kayıtlı üyeler tarafından demokratik usullerle yapılan seçimlerle iş başına gelen kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür.” Şeklinde konuştu.

NESOB’un  5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nda belirtilenleri gerçekleştirmeyi amaçladığını belirten Niğde Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan AYKİN, “Meslek Odaları arasında birliği temin ederek , gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlamak, Genel olarak esnaf ve sanatkarların çalışmalarının meslek icabı , yerel ve ulusal yararına uygun bir şekilde yürütülmesini düzenlemek, Bu hususta , her türlü tedbir ve girişimlerde bulunmak, Esnaf ve Sanatkarları yurt içi ve uluslararası düzeyde temsil etmek, Sorunların çözümü için yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,Ulusal ekonomideki gelişmelere paralel olarak gerekeli gerekli mesleki tedbirleri almak, Mesleki eğitimlerini geliştirmek , ekonomik , sosyal ve kültürel yönden gelişimlerini sağlamak amacıyla tesisler , şirketler , kurum ve kuruluşlar kurmak, Tüketici ile üretici arasında oluşabilecek sorunları çözmek, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca verilecek görevleri yapmakla , yükümlü olmak bu hedeflerimiz arasındadır.NESOB Olarak bunların yanı sıra İlimizin Sosyo-Ekonomik gelişimine katkı sağlamak ve İlimizdeki iş gücü kalitesini artırmak için Periyodik olarak kurslar düzenlenmekte,Yapılan projeler sonucunda Kalifiye elemanlar yetiştirilerek İşletmelerimizin hizmetine sunulmaktadır.” Dedi.
BAŞKAN EKER, “NİĞDELİLİK BİLİNCİNİN YERLEŞMESİNDE MEDYA’NIN ROLÜ ÖNEMLİ”

Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Düzgün ile Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yeni Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri EKER’i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundular.

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin yapısı itibariyle reklama ve dışa dönük bir kuruluş olmadığını belirten Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri EKER, “Basın, bizim gözümüz kulağımız. Niğde’deki gerek yerel medyadaki tüm arkadaşlarımızla, gerekse ulusal basın temsilcileriyle çok yakın işbirliğimiz, iletişimimiz ve koşulsuz dostluğumuz var. Her ne kadar, yapmış olduğumuz işin gereği sık bir araya gelemese te bu dostluğumuz ve duygularımız baki. Niğde’nin tüm sorunlarını dile getiren, gecesini gündüzüne katarak görev yapmaya çalışan Niğde Medyasının tüm çalışanlarını kutluyorum. Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yeni Seçilen Yönetim ve Denetim Kurulu’na da başarılar diliyorum. Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım, işimiz mesleğimiz ne olursa olsun; konu Niğde olunca el ele vermeliyiz. NİĞDELİLİK bilincinin yerleşmesi, ilin sorunlarının dile getirilip etkili bir iletişim, işbirliği ve koordinasyonun oluşmasında hepimize görev düşüyor, ama bu bilincin yerleşmesinde Niğde Medyası’nın rolü çok önemli” dedi.

Fahri EKER’in bugüne kadar görev yaptığı tüm kurum ve kuruluşlarda, Niğde Basınına ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti’ne yakın ilişkileri ve desteğinden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Niğde Gazeteciler Cemiyeti (NGC) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Düzgün, “Niğde’nin tanıtımı, kalkınması ve gelişmesi yönünde hepimize sorumluluk düşüyor. Niğde için, hangi projeyi ortaya koyarsak, tüm kurum ve kuruluşların destek ve teveccühü bizi mutlu ediyor.Basın olarak tüm kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sendikalar arasında her alanda işbirliğinin geliştirilmesinde basın olarak bizler dün olduğu gibi köprü görevimizi ve iletişim-işbirliğinin artırılmasındaki bilinçlendirici rolümüzü sürdüreceğiz” Şeklinde konuştu.

Türkiye standartlarında esnafa en iyi krediyi Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin verdiğini vurgulayan Niğde Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri EKER, “Başbakan Binali Yıldırım’ın vermiş müjde ile kooperatif işletme  kredileri 200 bin TL’ye çıkarılmıştır” dedi.

Kullanımı durdurulan yatırım kredilerinin 500 bin TL bireysel üst limitiyle tekrar açıldığını ifade eden, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Fahri EKER, “Esnaf ve sanatkarlarımız finansman ihtiyacını karşılamak üzere kooperatifimiz kefaletiyle Türk Halk Bankası kaynaklarından kullandırdığımız hazine faiz destekli kredilerin gerek daha etkin ve verimli kullandırılması gerekse esnaf ve sanatkarlarımızın ihtiyaç duydukları finansman kaynağının en uygun ve yeterli bir şekilde karşılanması için zaman içerisinde yapılan düzenlemelerle önemli iyileşmeler gerçekleştirilmiştir.” Dedi.


Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)