banner21

Niğde’de Her Yıl 455 Kişi Boşanıyor

Niğde’de her yıl yaklaşık 2 bin 700 kişi evleniyor, 455 kişi boşanıyor. Boşanan insan sayısına çocukları ve yakın akrabaları da eklediğimizde doğrudan olumsuz etkilenen birey sayısı her yıl 1500-2000 sayısına ulaşıyor.

GÜNDEM 27.09.2017, 18:00 27.09.2017, 18:01
Niğde’de Her Yıl 455 Kişi Boşanıyor

Niğde’de her yıl yaklaşık 2 bin 700 kişi evleniyor, 455 kişi boşanıyor. Boşanan insan sayısına çocukları ve yakın akrabaları da eklediğimizde doğrudan olumsuz etkilenen birey sayısı her yıl 1500-2000 sayısına ulaşıyor.

Niğde Barosu Başkanı Av. Hüseyin Demirbilek konu hakkında yaptığı açılamada, Niğde’nin son beş yıllık evlenme ve boşanma sayılarına bakıldığında her yıl ortalama 2 Bin 700 kişinin evlendiğini ve yaklaşık 450-500’e yakın kişinin boşandığı görülmektedir. Türkiye ortalaması da aşağı yukarı aynıdır dedi.

EVLİLİKLERİN %20’Sİ BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR

Evliliklerin yüzde yirmisinin boşanma ile sonuçlandığına dikkat çeken Baro Başkanı Demirbilek, “2010 yılında toplamda 3020 evlilik yapılmış iken 337 kişinin evliliği boşanmayla sonuçlanmış. 2011 yılında Niğde genelinde toplamda üç bin evlilik yapılırken aynı yıl 488 boşanma kararı kesinleşirken 2012 yılında 2232 evliliğe kaşın 333 boşanma davası kesinleşmiş. 2013 yılında 1787 evlilik ve 403’ de boşanma gerçekleşmiş. 2014 yılında 2949 evlilik yapılmış 482 kişi boşanmış. 2015 yılında 3013 kişi evlenirken 568 kişi boşanmış 2016 yılında ise 2814 kişi evlenirken 578 boşanma davası kesinleşmiş.

Evliliklerin %20 sinin boşanmayla sonuçlanması karşısında toplumun en küçük yapı taşı oluşturan aile konusunda yeni düzenlemelerin getirilmesinin kaçınılmaz bir hal aldığı da görülmelidir.Ancak daha da önemlisi aslında evlilikleri ciddi huzursuzluk boyutlarına ulaşmış ancak ekonomik ve sosyal, duygusal nedenlerle boşanma yoluna gitmeyen en az boşanan insan kadar olan bir sayı daha eklediğimizde huzursuzluk ciddi boyutlara ulaşmış aile sayısının toplam sayının %40’ larına kadar ilerlediği belki de bu oranın çok daha ileri seviyede olduğu da görülebilecektir” dedi.

BU TOPLUM İÇİN HAYATİ BİR SORUNDUR

Toplum olarak geleceğimizi tehdit eden büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu vurgulayan Demirbilek, “Sağlıklı kurulamayan veya yürütülemeyen evliliklerin hem bireyler hem evlilik içinde doğan çocuklar hem de toplum açısından ciddiye alınması gereken olumsuz sonuçları olmaktadır.

En basitinden her yıl ortalama 450-500 boşanma sayısı demek çocukları saymadığımız taktirde dahi bu durumdan en az 1.500-2.000 kişinin doğrudan olumsuz etkilenmesi demektir. Zira boşanma sürecine girilmesiyle birlikte tarafların aileleri de sürece ister istemez dahil olmaktadır. Dolayısıyla belki yılarca akrabalık yapmış bu insanlar birbirlerini gördüğü zaman kaldırım değiştirmekte birbirlerine husumet beslemektedir. Boşanma davaları duygusal yönü ağır basan davalardır. Yıpratıcı bir süreçtir. Yıllarca süren davalar her iki tarafında maneviyatını hırpalamaktadır. Boşanan ailelerdeki çocukların durumu çok daha ciddi bir sorundur. Çocukların velayetine sahip olan taraf diğer yanın ve yakın akrabalarının iletişimini engelleme ya da olabildiğince kısıtla yönüne gidebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Bir Menkul Mal Gibi Haczedilmekte

Ne yazık ki çocuklar bir menkul mal gibi haczedilmektedir diyen Niğde Baro Başkanı Hüseyin Demirbilek açıklamasının devamında, “Ne yazık ki çocuklar bir menkul mal gibi haczedilmektedir. Niğde Barosu olarak çocuk hacizleri diyebileceğimiz bu konuyla ile ilgili bir çalışma içerisinde olduğumuzu ve konunun ilgili makamlara taşınması hususunda bir hazırlık içinde olduğumuzu söylemek isterim. Ama şimdilik şu söylenebilir ki toplumdaki sorunlu çocukların önemli bir kısmı annesi ya da babasından biri ölen çocuklar değil daha çok boşanmış çiftlerin çocukları olmaktadır. Bu durum boşanmış bireylerin çocuklarının bilmesini sağlayacak şekilde birbirlerine zarar vermeyi sürdürmeleri anne baba ile çocuklar arasındaki iletişimin kopmasıdır.

Boşanmayı düşünen, boşanma sürecinde olan ve boşanmış ancak sorunları sonlandırılmamış bireylerden iş hayatında başarılı olması da mümkün değildir. Hal böyle olunca mutsuz evlilik içi sorunlarını halledememiş sonlandıramamış bireylerin fazlalığı ülke ekonomisini sosyo kültürel hayatı da çok olumsuz etkilemektedir.

Üreten toplum huzurlu toplumdur. Huzurlu olmayan bireylerden oluşan toplumların ilerleme kaydetmesi mümkün değildir.

Anayasamızın 41. Maddesi “Aile, Türk toplumunun temelidir” derken aynı madde de  “Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.” demek suretiyle aile kurumunun sağlıklı kurulması ve sağlıklı şekilde devamının sağlanması için gerekli tedbirleri almayı devletin görevleri arasında saymıştır.

Evliliklerin sağlam temellere oturması ve devamlılığı evli bireylerin ve bu evlilikten dünyaya gelen çocukların huzuru mutluluğu için çok önemli olduğu kadar kamu menfaati açısından da son derece önemlidir. Evliliklerdeki sorunlar sadece evli çiftler ve çocuklar açısından değil toplumu da yakından ilgilendirmektedir.

Bu manada evlenme hukukuyla ilgili medeni kanununda bir takım düzenlemeler yapılması gerektiği ortadadır. Niğde Barosu olarak bu konuda da bir çalışma yapıyoruz ve yaptığımız çalışmayı gerek kamuoyumuzla gerekse devletimizin ilgili kurumlarıyla paylaşacağız” şeklinde konuştu.

 

 

 

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)