VALİ KOÇ BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­RENCİLERİ AĞIR­LA­DI

Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç Niğde Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Sevgi Ev­le­rin­de kalan ve Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek üni­ver­si­te­yi ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri ma­ka­mın­da kabul etti.

GÜNDEM 05.09.2022, 15:53
VALİ KOÇ BA­ŞA­RI­LI ÖĞ­RENCİLERİ AĞIR­LA­DI

Niğde Va­li­si Mus­ta­fa Koç Niğde Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Sevgi Ev­le­rin­de kalan ve Yük­se­köğ­re­tim Ku­rum­la­rı Sı­na­vın­da ba­şa­rı gös­te­re­rek üni­ver­si­te­yi ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri ma­ka­mın­da kabul etti.
Niğde Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dür­lü­ğü­ne bağlı Sevgi Ev­le­rin­de kalan ve  üni­ver­si­te­yi ka­za­nan öğ­ren­ci­le­ri ma­ka­mın­da kabul eden Vali Mus­ta­fa Koç, ba­şa­rı­lı öğ­ren­ci­le­ri teb­rik ede­rek; eği­tim ha­yat­la­rın­da ba­şa­rı­lar di­le­di.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)