banner21

Yerli Patates Tohumları Çeşitleri Artırılıyor

Niğde Patates Araştırma Enstitüsünü Niğde CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ziyaret etti.

GÜNDEM 20.09.2016, 13:03 20.09.2016, 13:09
Yerli Patates Tohumları Çeşitleri Artırılıyor
Niğde Patates Araştırma Enstitüsünü Niğde CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ziyaret etti. 

Enstitü çalışmaları hakkında Enstitü Müdürü Uğur Pırlak ve uzmanlardan bilgi aldı. Enstitüde yapılan  yerli tohum üretme çalışmaları ile patates ile ilgili sürdürülen  laboratuar çalışmalarını yerinde gördü. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer  Niğde Patates Araştırma Enstitüsünün  kuruluşundan günümüze sürecinin farklı evrelerini izlediğini ve bu bağlamda Enstitüyü çok önemsediğini belirtip tarım bilgi ve bilimsellik ile buluştuğundan hem verim artar hem sorun azalır hem dışa bağımlılıktan kurtulur.Bu enstitüde bu amaca hizmet eden önemli bir kuruluş, yerinde çalışmaları gördük çok önemli ve başarılı hizmetler yapıyorlar. Bu çok önemli çalışmaların her yönlü desteklenmesi gerekir. Bakanlık bu Enstitüye gereken her türlü desteği sağlamalıdır. Kısa sayılacak süreçte Niğde’de yerli patates tohum çeşitlerinin  geliştirilmesi ve üretilmesi çok önemli ve doğru bir çalışma olmuştur” dedi.

Niğde ilinde  1938 yılında Türk-Alman işbirliği ile elma fidanlığı olarak kurulan,1957 yılında faaliyetine damızlık civciv üretim programı eklenen,1987 yılında Niğde Patates Üretme İstasyonu Müdürlüğüne dönüştürülen,1991 yılında damızlık ördek palazı üretim programı eklenen, 1996 tarihinde Patates Araştırma Enstitüsü olan,2011 Yılında ise 639 sayılı KHK gereği Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ ne bağlı olarak Patates Araştırma İstasyonu Müdürlüğü ,23 Haziran 2015 tarihinde Bakanlar Kurulunun 2015 / 7706 sayılı kararı ile Müdürlüğümüz Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak faaliyetini sürdürmesi benimsenen tesislerde patates bitkisi tohumluğunda dışa bağımlılığı sona erdirmek ve patates ile ilgili tüm paydaşların isteklerini yerine getirebilen bir enstitüye dönüşen  tesislerde   patates ile ilgili uluslararası kalitede her türlü araştırmaları yapıldığını söyleyen Müdür Uğur Pırlak  uluslararası bilgi ve teknolojiyi kullanmalarını, yeni bilgi ve teknolojiler üreterek ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar sağlamak amacı ile çalıştıklarını  söyledi. Enstitü Müdürü Pırlak-“patates te; yerli çeşitlerin geliştirilmesi konusunda ıslah çalışmaları, yetiştirme teknikleri (ekim nöbeti, gübreleme, sulama, toprak ıslahı), hastalıklar ve doku kültürü ile çoğaltım konularında araştırma çalışmaları yapmak ve bu araştırma çalışmaları sonuçlarından patates ile ilgili tüm paydaşların faydalanmasını sağlamaya çalışıyoruz.Islah Genetik Bölüm,Yetiştirme Tekniği Bölümü, Bitki Sağlığı Bölümü,Toprak-Su Kaynakları Bölümü,Tarım Ekonomisi Bölümü,Üretme ve İşletme Bölümünden oluşan birimlerimizle  yerli patates tohumu geliştirdik.6 farklı  yerli tohum ürünümüz oldu.  

Orta Anadolu Patates Islahı ve Doku Kültürü Çalışmaları Projesi (2016-2020) Mutasyon Islahı Yöntemiyle Patates Çeşit Islahı Projesi (2015-2019),Niğde ve Nevşehir Koşullarında Farklı İkim Nöbeti Sistemlerinin Patateste Verim ve Kalite Özellikleri İle Ürünün Ekonomik Değeri Üzerine Etkileri Projesi (2012-2016), Türkiye’de Mevcut Bazı Patates Çeşitleri İle Islah Programından Gelen Klonların Patates Siğil Hastalığına Dayanıklılıklarının Moleküler Belirteçler İle Belirlenmesi (2013-2016), Patates İleri Islah Hatlarının Meristem Kültürüyle Yenilenmesi ve Farklı Lokasyonlardaki Performanslarına Göre Yerli Çeşitlerin Geliştirilmesi (TÜBİTAK 1003) (2015-2019),Patateste Kuraklığa Toleranslı Çeşit Islah Programının Başlatılması ve Aday Moleküler Seleksiyon Markörlerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 1001) (2016-2019),Ana Ürün Patates Üretiminde Azotlu Gübre Uygulamalarının Optimizasyonu Üzerine Araştırmalar (2013-2016),Patates Mini Yumru Üretiminde Aeroponik Ve Topraklı Ortam Yöntemlerinin Verim Ve Verim Unsurları Yönleriyle Karşılaştırılması (2015-2018)Geliştirilen Yerli Patates Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Niğde, Nevşehir ve Konya Bölgesi Üreticilerine Yayın Projesi (2016-2018) uygulamasında yer aldığımız projeler “dedi.


Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)