Bor İlçe Emniyet Müdürü Değişti

Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne, Niğde Em­ni­yet Müdür Yar­dım­cı­sı Erkan Mete ge­ti­ril­di.

ÖZEL HABER 18.01.2021, 09:33 18.01.2021, 09:37
Bor İlçe Emniyet Müdürü Değişti


Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne, Niğde Em­ni­yet Müdür Yar­dım­cı­sı Erkan Mete ge­ti­ril­di.
Niğde İl Em­ni­yet Müdür Yar­dım­cı­sı ola­rak görev yapan ikin­ci sınıf em­ni­yet mü­dü­rü Mete, Bor'daki gö­re­vi­ne geç­ti­ği­miz Cuma günü baş­la­dı.
Bor İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne ve­ka­le­ten ge­ti­ri­len Fatih Güveç ise, İl Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü çocuk ve asa­yiş şube mü­dür­lü­ğü­ne atan­dı. Gü­venç, Çocuk şube mü­dür­lü­ğü­ne ve­ka­le­ten, asa­yiş şube mü­dür­lü­ğü­ne ise, asa­le­ten atan­dı.
Bor'un Sesi Ga­ze­te­si ola­rak İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne ge­ti­ri­len Erkan Mete'ye gö­re­vin­de ba­şa­rı­lar di­li­yo­ruz.

Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (1)
Kani demirbilek 2 yıl önce
Hayırlı olsun başarılar diliyorum