banner21

banner25
19 Mayıs 2021 Çarşamba

Bor OSB’nin ulaşım sorunu çözülüyor
gaziantep escort

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Halisdemir: “Çaresiz değilsiniz“

Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:28
Halisdemir: “Çaresiz değilsiniz“


Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Baş­kan Ha­lis­de­mir ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım ya­pa­cak.
Çu­kur­ku­yu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ahmet Ha­lis­de­mir Sos­yal medya he­sa­bın­dan bi açık­la­ma yaptı. Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da ih­ti­yaç sa­hi­bi aile­le­re bay­ram ön­ce­sin­de hane başı 500 Türk Li­ra­sı nakdi yar­dım­da bu­lu­nu­la­ca­ğı­nı söy­le­di.
Ha­lis­de­mir açık­la­ma­sın­da şu ifa­de­le­re yer verdi: "2019 yılı se­çim­le­ri­ni ka­zan­dı­ğım­da, üzü­le­rek be­lir­ti­yo­rum ki be­le­di­ye­miz borç ba­ta­ğın­day­dı. Per­so­nel ma­aş­la­rı dahi öde­ne­me­yecek ko­num­day­dı. Sa­de­ce per­so­nel ma­aş­la­rı değil, aynı za­man­da es­na­fı­mı­za olan borç­lar da öde­ne­mi­yor­du. Bu du­ru­mun bir çığ gibi nasıl da bü­yü­yüp tüm hal­kı­mı­zı et­ki­le­di­ği­ni tah­min ede­bi­lir­si­niz. Hal­kı­na hiz­met sun­ma­sı ge­re­kir­ken tam ter­si­ne bir de borç­lu olan bir yö­ne­tim dev­ral­dık.
Gü­nü­müz­de ise dev­let des­te­ği arşa ula­şan başka be­le­di­ye­ler gibi değil, kendi imkan ve ça­ba­la­rı­mız­la, ça­lış­ma az­mi­miz­le ve siz­le­rin gönül bağ­la­rı, hayır du­ala­rı ile çok şükür ki önü­mü­zü gör­me­ye baş­la­dık. Çok daha ay­dın­lık gün­ler ina­nın uzak­ta değil. Hep be­ra­ber o va­kit­le­ri de gö­re­ce­ği­miz­den kuş­ku­nuz ol­ma­sın.
Bil­di­ği­niz üzere ço­cuk­la­rın gö­zün­de umu­dun, an­ne­le­rin gön­lün­de hu­zu­run art­tı­ğı mü­ba­rek Ra­ma­zan Ayı'nda­yız. Dünya üze­rin­de bir­çok insan ma­ale­sef bir yudum suya, bir lokma ek­me­ğe muh­taç halde ya­şı­yor. Tüm dün­ya­ya ulaş­mak is­te­sem de ma­ale­sef yok­sul­lu­ğu kolay son­lan­dı­ra­cak du­rum­da de­ği­lim. Ama bu demek de­ğil­dir ki çev­re­miz­de, top­lu­mu­muz­da ya­şa­yan in­san­la­ra ula­şa­ma­ya­lım.
Bu ve­si­le ile siz­le­re güzel bir haber ver­mek is­te­rim.
Ça­re­siz­li­ği ha­ya­tı­nın be­lir­li dö­nem­le­rin­de de­rin­den ya­şa­mış biri ola­rak, ken­di­si­ni aynı şe­kil­de gören, maddi du­rum­la­rı ye­ter­li ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za bay­ram ön­ce­sin­de tes­lim edil­mek üzere hane başı 500 Türk Li­ra­sı des­tek ve­re­ce­ğiz. Unut­ma­yın ki biz­ler gülen göz­ler ve hu­zur­lu bir halk hayal edi­yo­ruz. Bu des­te­ği­miz belki tüm ya­ra­la­ra mer­hem ol­ma­ya­cak­tır ama yok­sun­luk için­de olan in­san­la­rı­mı­za arka çı­ka­ca­ğız, el uza­ta­ca­ğız, top­lum ol­ma­nın ana ku­ra­lı olan da­ya­nış­ma­yı ha­ya­ta ge­çi­re­ce­ğiz. Bu des­tek­le­ri­miz bay­ram gün­le­rin­de ikram edi­len bir şeker, ge­le­ce­ği­mi­zin mi­ma­rı ço­cuk­la­rın üst­le­rin­de is­tik­bal­le­ri gibi par­lak kı­ya­fet­ler ola­cak­tır.
Bahse konu des­tek­le­ri alan va­tan­daş­la­rı­mız ise ke­sin­lik­le ifşa edil­me­yecek, gö­nül­le­ri buruk bı­ra­kıl­ma­ya­cak­tır.
Umu­yo­rum ki bizi bek­le­yen ge­lecek yar­dı­ma muh­taç in­san­la­ra des­tek ver­mek değil, tam ak­si­ne yar­dı­ma gerek duy­ma­ya­cak bir top­lu­mu inşa etmek ola­cak­tır. Bu yola ben tüm kal­bim­le ina­nı­yo­rum. Siz­le­re sev­gi­le­ri­mi su­nu­yo­rum." Dedi.

Haber: Oğuz Eser

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  manavgat escort manavgat escort bayan belek escort manavgat escort escort manavgat seks hikaye sex hikaye side escort eryaman escort sex hikaye
  mersin escort
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV