Ko­ro­na­vi­rüs Bor'da Bir Aile­yi Yok Etti!

Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı il­çe­miz Bor'da bir aile­den anne, baba ve bir oğullarının ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden oldu.

ÖZEL HABER 17.12.2020, 16:48 17.12.2020, 16:49
Ko­ro­na­vi­rüs Bor'da Bir Aile­yi Yok Etti!
Tüm dün­ya­yı et­ki­si al­tı­na alan Ko­ro­na­vi­rüs sal­gı­nı il­çe­miz Bor'da bir aile­den anne, baba ve bir oğullarının ha­ya­tı­nı kay­bet­me­si­ne neden oldu.
İlk ola­rak 27 Kasım 2020 ta­ri­hin­de Arif-Ay­ten Ke­mer­li çif­ti­nin oğlu Kadir Ke­mer­li, Ko­no­na­vi­rüs se­be­biy­le ya­şa­mı­nı yi­tir­di. Daha sonra ise 7 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de baba Arif Ke­mer­li, 15 Ara­lık 2020 ta­ri­hin­de ise anne Ayten Ke­mer­li, ko­ro­na­vi­rüs has­ta­lı­ğı­na bağlı ola­rak ya­şam­la­rı­nı yi­tir­di­ler.
Böy­le­ce ko­ro­na­vi­rüs se­be­biy­le aynı aile­den üç kişi ha­ya­tı­nı kay­bet­miş oldu.
Haber: Oğuz Eser

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)