banner21

112 Acil Çağrı Per­so­ne­li­ne Ses Ka­yıt­la­rı Ve Adres Alın­ma­sı Eği­ti­mi

Niğde’de 112 Acil Çağrı per­so­ne­li­ne Ses Ka­yıt­la­rı ve Ortak Va­ka­lar­da ad­res­le­rin alın­ma­sı eği­ti­mi ve­ril­di.

SAĞLIK 14.02.2020, 16:28 14.02.2020, 16:29
112 Acil Çağrı Per­so­ne­li­ne Ses Ka­yıt­la­rı Ve Adres Alın­ma­sı Eği­ti­mi
Niğde’de 112 Acil Çağrı per­so­ne­li­ne Ses Ka­yıt­la­rı ve Ortak Va­ka­lar­da ad­res­le­rin alın­ma­sı eği­ti­mi ve­ril­di.
2020 yılı Hiz­met içi eği­tim­le­ri kap­sa­mın­da ve­ri­len 112 Acil Çağrı Mer­ke­zin­de ça­lı­şan per­so­nel­le­re 3. Sınıf Niğde İl Em­ni­yet Mü­dü­rü Cem Koray Kı­lıç­ka­ya, ta­ra­fın­dan Ses Ka­yıt­la­rı ve Ortak Va­ka­lar­da Ad­res­le­rin alın­ma­sı eği­ti­mi ve­ril­di. Eği­tim­de Müdür Cem Koray Kı­lıç­ka­ya, per­so­nel­le­re ses kay­dı­nın önemi ve ortak va­ka­lar­da­ki olay­la­rın ad­res­le­ri­nin alın­ma­sı hu­su­sun­da de­tay­lar an­la­ta­rak eği­tim sona erdi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)