Değirmencioğlu, Temel Hedefimiz Üretmek Ve Çalışmak

Sağlık hizmetlerinin genel amacı, toplumun sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı yaşamın devamlılığını sağlamak olduğunu belirten Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin işlevsel amacı, hizmetin kapsayıcılığını, ulaşılabilirliğini, hakkaniyetini, etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek ve gereksinimi olan kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek olarak belirlenmekte olduğunu belirtti.

SAĞLIK 04.01.2018, 17:52 04.01.2018, 17:53
Değirmencioğlu, Temel Hedefimiz Üretmek Ve Çalışmak

Sağlık hizmetlerinin genel amacı, toplumun sağlıklı yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlıklı yaşamın devamlılığını sağlamak olduğunu belirten Niğde Sağlık İl Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, bu doğrultuda sağlık hizmetlerinin işlevsel amacı, hizmetin kapsayıcılığını, ulaşılabilirliğini, hakkaniyetini, etkinliğini ve verimliliğini yükseltmek ve gereksinimi olan kaliteli sağlık hizmetini sunabilmek olarak belirlenmekte olduğunu belirtti.

Sağlık İl Müdürü Dr. Değirmencioğlu; “Günümüzde sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ele alınan en önemli konuların başında verimlilik ve insan kaynaklarının rasyonel kullanılması gelmektedir. Ülkelerin refah yarışına girdikleri bu dönemde gelişmişliğin temeli kaynakların verimli kullanılmasına bağlıdır. Gelişmiş ülkeler, ülke standartlarını daha da artırmak,  ekonomik durumlarını geliştirmek, gelecek nesillere refah seviyesi yüksek bir ülke bırakmak ve ülkenin rekabet gücünü yükseltme gayretindedirler. Sağlık Hizmetlerinin özeliklerinden dolayı hizmet girdi ve çıktıların tanımlanması ve kurumlarımızın verimliliğinin ölçülmesi bir takım güçlükleri içermektedir. Verimliliği artırmanın en etkili yolu ise iş yeri verimlilik bilincini yerleştirmektir” dedi.

Değirmencioğlu; “Müdürlüğümüz Proje Koordinasyon Birimi tarafından 2017 yılı Kalkınma Bakanlığı’nın Teknik Destek Programı kapsamında “Temel Hedefimiz Üretmek ve Çalışmaktır” konulu proje hazırlanmıştır. Ahiler kalkınma ajansı tarafından onaylanan ve desteklenen projemiz, müdürlüğümüz personeline “İşyeri verimliliğinin önemi ve amaçları, insan kaynaklarının rasyonel kullanımı, çalışma hayatının kalitesi ve kapasite planlama, toplam kalite yönetimi, verimlilik artırma teknikleri, verimliliğe etki eden faktörler gibi konular hakkında eğitim verilerek, Kurumsal kapasite artışı, Sosyal faydalar, Toplumsal cinsiyet eşitliği, dezavantajlı grupları gözetme, fırsat eşitliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi özel bir katma değer unsurları, kurumumuzun hizmet kapasitesi, kalitesi, etkinliği ve verimliliği gibi konularda personele eğitim verilmiştir” diye konuştu.

 

                                                                                                 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)