banner21

Gürer AFAD İçin Meclis Araştırması İstedi

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer AFAD sorunlarının saptanması, çalışanların durumu ve illerdeki örgütlenmelerinin araştırılarak çözüm üretilmesi için Meclis araştırması yapılmasını istedi.

SİYASET 05.01.2017, 10:00 05.01.2017, 10:01
Gürer AFAD İçin Meclis Araştırması İstedi

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer AFAD sorunlarının saptanması, çalışanların durumu ve illerdeki örgütlenmelerinin araştırılarak çözüm üretilmesi için Meclis araştırması yapılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,“ Ülkemizde deprem, su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın gibi doğal ve öngörülemeyen olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Bu bağlamda kurumların örgütlenmesi ve çalışmaları önemlidir.
Ülkemizin depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada olması bu bağlamda geleceğe dönük yapılacakların önemini gösteren verilerdir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, örgütlenme ve alan çalışmalarının incelenmesi çok yönlü irdelenerek özellikle istenmese de olabilirliği yüksek depremlere karşı yapılan çalışmaların araştırılmalıdır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer araştırma önergesi gerekçesinde şu görüşlere yer verdi: “Ülkemizde başta deprem olmak üzere doğal afet ve beklenmeyen su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın yaşamımızın gerçeği durumundadır.  Doğal afetlerin maddi manevi kayıplara neden olmasından dolayı afet yönetim ve koordinasyonu çok önemlidir. 1939 Erzincan depremi ülkemiz için önemli acı bir deneyimdir. Devletin seferber olduğu bu süreçten sonra 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”, 1988 yılında “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile 17 Ağustos 1999 depremi sonrası İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Başbakanlık’a bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü kapatılarak 2009 yılında çıkarılan 5902 sayılı yasa ile Başbakanlık’a bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı kurularak yetki ve sorumluluklar tek bir çatı altında toplanmıştır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması amacıyla gereken faaliyetlerin planlanması, yönlendirilmesi, desteklenmesi, koordine edilmesi ve etkin uygulanması için ülkenin tüm kurum ve kuruluşları arasında işbirliğini sağlayan, çok yönlü, çok aktörlü, bu alanda kaynakların rasyonel kullanılmasını gözeten, faaliyetlerinde disiplinler arası çalışmayı esas alan iş odaklı, esnek ve dinamik yapıda teşkil edilmiş bir kurum olarak  kurum tanımlanmaktadır.
İllerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ve 11 ilde bulunan Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, afet ve acil durumlara ilişkin tek yetkili kurum olup, bir şemsiye kurum anlayışıyla afet ve acil durumun niteliği ve büyüklüğüne göre gerek Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri, Sağlık, Orman ve Su İşleri ve ilgili diğer bakanlıklar ile gerekse sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ulusal  ve  uluslararası  önemli çalışmalarda yapmaktadır. Ancak böylesine önemli ve işlev yüklenen kurumun ve bu alanda yapılan çalışmaların  takibi de önemlidir.  Kurumda boş olan kadrolara yükselme sınavının yapılmaması, idari kadrolara dış kurumlardan atamalar yapılması, bazı illerde kurumun kullanımında yapıların yetersizliği  ve sorunlarından söz edilmektedir.

Ülkemize sığınan mültecilerin barınmalarına kadar yardımcı olan; mahsur kalan bir dağcıdan ;trafik kazasında sıkışan kazazedeyi bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıp sağlıkçılara teslim etmeye kadar ; ülkemiz sınırlarına sızabilecek KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer)maddelerini ölçen, ülkemize ziyarete gelen yabancı ülke devlet yetkililerini, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın il ziyaretlerinde KBRN ölçümü yapmaya, dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğramış afet yaşamış ülkelerin yanında olanlara; muhtemel afet ve acil durum bölgelerini tespit ve önleyici tedbirlerin alınmasına, afete uğramış yerlerin İmar plan proje işlemleri ile bu alanda ki hukuki işlemlerin yürütülmesine, depremde yıkılan binaların enkazı altındaki yaralılara devletin kurtarıcı eli olan AFAD çalışanlarının durumunun da ele alınması gerekli bir durumdur. Kurumun, konumu kadar çalışanların ekonomik anlamda durumları ve sorunları dahil araştırılması, bu bağlamda koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, il il durumun değerlendirilip olası sorunların oluşmadan önlem alınması, gereken çalışmaların belirlenmesi, bina, malzeme, olasılık üzerine sürdürülen çalışmaların değerlendirilmesi için araştırma önemli olacaktır.”

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)