banner21

banner25
09 Mayıs 2021 Pazar

Bor'a yeni spor yatırımları

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Her Şey Niğde İçin

Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, iki yıllık milletvekilliği döneminde gerçekleştirdikleri hizmetleri sıraladı.

25 Haziran 2020 Perşembe 15:58
Her Şey Niğde İçin


Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, iki yıllık milletvekilliği döneminde gerçekleştirdikleri hizmetleri sıraladı.
Haber: Bor'un Sesi Gazetesi

YAK­LA­ŞIK MA­Lİ­YE­Tİ 400 MİL­YON TL
Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Eği­tim ve Araş­tır­ma Has­ta­ne­sine 400 Ya­tak­lı ek bina in­şa­atı­nın yakın sü­re­de baş­la­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen Mil­let­ve­ki­li Ergun, "İçinde bu­lun­du­ğu­muz pan­de­mi sü­re­cin­de de gör­dü­ğü­müz gibi sağ­lık ya­tı­rım­la­rı­nın ne de­re­ce önem­li ol­du­ğu or­ta­ya çık­mış­tır. Ül­ke­miz sağ­lık ya­tı­rım­la­rı açı­sın­dan tüm dün­ya­nın örnek gös­ter­di­ği bir ülke ha­li­ne gel­miş­tir. Bu sağ­lık ya­tı­rım­la­rın­dan bir ta­ne­si de ili­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. 400 yatak ka­pa­si­te­si­ne sahip yak­la­şık 400 mil­yon lira ma­li­yet­li 125 bin met­re­ka­re ka­pa­lı alan­da bu­lu­na­cak olan has­ta­ne­mi­zin iha­le­si ya­pıl­mış ve ya­kın­da in­şa­atı­na baş­la­na­cak­tır. Bu has­ta­ne­miz bit­ti­ğin­de ili­miz­de bu­lu­nan has­ta­la­rın dı­şa­rı­ya git­me­le­ri­ne engel ola­cak ve bu­ra­da te­da­vi sü­reç­le­ri baş­la­ya­cak­tır. Niğde'mize ha­yır­lı uğur­lu olsun." ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
"NİĞDE ÖMER HA­LİS­DE­MİR ÜNİ­VER­Sİ­TE­Mİ­ZE YENİ FA­KÜL­TE­LER”
Ergun, Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan‘ın onayı ile ku­ru­lan yeni fa­kül­te­le­ri sı­ra­la­ya­rak, Niğ­de­miz her alan­da ol­du­ğu gibi eği­tim­de de ha­ket­ti­ği­ni alı­yor dedi. Ergun söz­le­ri­nin de­va­mın­da, "Niğde'mize yap­mış ol­du­ğu­muz ya­tı­rım­la­rın bir kıs­mı­nı da ge­le­ce­ği­miz olan genç­le­re yö­ne­lik olan ça­lış­ma­la­rı­mız oluş­tu­ru­yor. Cum­hur­baş­ka­nı­mız sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ön­der­li­ğin­de Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­miz­de Spor Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­ni, Sağ­lık Bi­lim­le­ri Fa­kül­te­si­ni ve Diş He­kim­li­ği Fa­kül­te­si­ni kur­duk. Ön­ce­ki dönem mil­let­ve­kil­le­ri­miz za­ma­nın­da baş­la­yan ve bizim dö­ne­mi­miz­de ta­mam­la­nan Tıp Fa­kül­te­si­nin bir bi­ri­mi olan On­ko­lo­ji bi­na­sı­nı ta­mam­la­ya­rak hiz­me­te almış bu­lun­mak­ta­yız. Niğde Ömer Ha­lis­de­mir Üni­ver­si­te­mi­ze ve ili­mi­ze ha­yır­lı uğur­lu olsun." dedi.
Ak Parti Niğde Mil­let­ve­ki­li Yavuz Ergun, hü­kü­met ko­na­ğı pro­je­si­nin baş­la­dı­ğı­nı be­lirt­ti. 
HÜ­KÜ­MET KO­NA­ĞI­NIN MALİYETİ 45 MİLYON TL
Hiz­me­te gel­di­ği­miz gün­den bu­gü­ne Niğ­de­mi­ze en iyi olanı, en güzel olanı ba­şar­mak için ça­lış­tık ve ça­lı­şa­ca­ğız diyen Ergun, "Dünya li­de­ri­miz, Cum­hur­baş­ka­nı­mız, genel baş­ka­nı­mız sayın Recep Tay­yip Er­do­ğan'ın ön­der­li­ğin­de ku­ru­lan Ak Parti hü­kü­met­le­ri­miz ta­ra­fın­dan tüm ül­ke­miz­de ol­du­ğu gibi ili­miz­de de bir çok ya­tı­rım ger­çek­leş­tir­dik. Niğde'li hem­şe­ri­le­ri­mi­ze söz ver­di­ği­miz kent mey­da­nı pro­je­mi­zin bir aşa­ma­sı olan hü­kü­met ko­na­ğı yapım işi 6 Ha­zi­ran iti­ba­riy­le yer tes­li­mi ya­pıl­mış ve in­şa­at aşa­ma­sı­na baş­la­nıl­mış­tır. Yak­la­şık 15 bin met­re­ka­re alan­da ya­pı­la­cak olan hü­kü­met ko­na­ğı pro­je­miz yak­la­şık 45 mil­yon li­ra­ya mal ola­cak ve 550 günde tes­lim edi­le­cek­tir. Niğde'mize ha­yır­lı ve uğur­lu olsun." dedi.

Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV