Peşin’in Bakandan Niğde İçin 13 İsteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Bakan Fakıbaba’dan Niğde için 13 istekte bulundu. Bakan Fakıbaba ise Niğde’ye her türlü desteği vereceğini belirtti.

SİYASET 26.03.2018, 10:52 26.03.2018, 10:52
Peşin’in Bakandan Niğde İçin 13 İsteği

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, Bakan Fakıbaba’dan Niğde için 13 istekte bulundu. Bakan Fakıbaba ise Niğde’ye her türlü desteği vereceğini belirtti.

Özelleştirme ihalesine alınan Bor Şeker Fabrikasının Tarım Kredi Kooperatifi veya Pancar Ürüteciler Birliği Kooperatifi tarafından alınmasının sağlanmasını talep etmekteyiz.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı olarak araştırma faaliyetlerini sürdüren Enstitümüz 1938 yılında kurulmuş olması nedeniyle yürütülen tüm faaliyetleri için kullanılan alt ve üst yapısı günümüz şartlarında yetersiz kalmakta ve artan iş yüküne cevap verememektedir.

Ayrıca patates ile ilgili tek konu araştırma enstitüsü olması; ülkemize yatırım yapması için CIP (Uluslararası Patates Merkezi) ile yürütülen görüşmelerde enstitümüzün uluslararası çalışmalarda merkez olmasının arzu edilmesi; enstitünün hem bölge, hem ülke, hem de bölgemizdeki ülkelerin gereksinimlerine cevap verebilecek araştırma çalışmaları yapabilmesi için modernizasyon kapsamında yeni bina ve yapılara ihtiyaç duyulmaktadır.

Enstitü Müdürlüğümüz için tarımsal amaçlı AR-GE binası, modern laboratuvarlar, tam kontrollü seralar, soğuk hava deposu ve diğer inşaatların yapımında kullanılmak üzere 5.600.000,00 TL ödenek Bakan Olurları ile Niğde İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

Enstitü Müdürlüğümüzün modernizasyonu kapsamında ihtiyaç duyulan tüm bina ve yapıların inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan tüm projeler tamamlanmıştır.

Ancak Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün modernizasyonu kapsamındaki söz konusu binaların yapılması için 5.000.000,00 TL’ye daha ihtiyaç duyulmaktadır.

İlimizin komşu illeri olan ve ilimizden daha fazla alanda ve miktarda ekonomik girdileri olan, tarım ve turzim alanında ilimizden gelişmiş olan Konya, Aksaray ve Nevşehir İllerinde IPARD programı uygulanırken ilimizde uygulanmaması ilimize tarım yatırımlarının gelmemesine ve çiftçilerimizin daha az destek ve teşviklerden yararlanmasına neden olmaktadır.

Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında ilimizden 122 Milyon TL tutarlı 89 adet Ekonomik Yatırım Projesi Bakanlığımıza gönderilmiştir. İllere ayrılan bütçe kısıtı nedeniyle bu projelerden 20 Milyon TL’nin eleneceği bilgisi bulunmaktadır.

İlimiz IPARD kapsamında olmadığı için tüm projelerin onaylanması talep edilmektedir.

Kırsal alanda uygulanacak olan projeler için hibe yüzdesinin arttırılması ayrıca tüm projeler için IPARD yatırım desteğine uygulanan KDV muafiyetinin uygulanması talep edilmektedir. (KDV muafiyeti Kırsal Kalkınma Yatırımları içinde düzenlenebilir)

 KOPAHIR-AHILDESTEĞİTALEBİMİZ

KOP kapsamındaki illerde, mevcut büyükbaş-küçükbaş hayvancılık işletmelerinin modernizasyonu, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yeni ahır ve ağıl yapımına, mevcut ağıl ve ahırların tadilatına %50 hibe desteği verilecektir.

Bu destek programı için ilimizden 43 proje başvurusu yapılmıştır. Toplam 2.862 başlık yeni ahıl-ahır yapılacaktır.

KOP ahır-ahıl destekleri kapsamında taleplerimizin karşılanması

81 İLDE 81 ÖRNEK KÖY PROJESİ

Bakanlığımızdan 3 proje istenmesine rağmen Niğde’nin pilot İl olması talep edilmiş ve Bakanlığımıza 5 adet yeni proje gönderilmiştir.b Bu 5 Projenin Bakanlığımızdan onaylanması talep edilmektedir. - Çamardı İlçesi (meyvecilik), Konaklı Kasabası (hayvancılık), Edikli kasabası (hayvancılık), Çukurkuyu Kasabası (hayvancılık) - Tepeköy (küçükbaş hayvancılık), Mera Hayvancılığı Projesı̇’ne Nı̇ğde’nı̇n Dahı̇l Edı̇lmesı̇, İlimizin yüz ölçümünün yüzde 33 ü meradır. İlimizde 252 bin hektar mera bulunmaktadır. Canlı hayvan alımına yüzde 30 Bakanlık desteği olan mera hayvancılığı projesine Niğde’nin dahil edilmesi. 500 Baş Damızlık Düve Desteğinin Şartlarının KolaylaşTırılması, Niğde’ nin damızlık düve üretimi yapılan iller arasında olmasına rağmen şartların yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 500 baş olan sınır 250 baş olabilir. Kredi kullanım şartı kolaylaştırılabilir. Yeni kurulan işletmenin 1 yıllık olma şartı düzenlenebilir. Patates Üretı̇m Ve Pazarlama Sorunu Var, İlimiz ülkemizin patates üretiminde en önde gelen ili olmasına rağmen, çiftçilerimizin üretim maliyetlerinin yüksek olması, büyük bir alanda patates siğili nedeniyle yasaklı alan ilan edilmesi çiftçilerimizin sorunlarla mücadele etmesine neden olmaktadır. Yemeklik patates üretiminde ülke genelinde münavebe sisteminin kararlılıkla uygulanması sağlanmalıdır. Aksi durum (Ödemiş ü) özellikle Niğde ve Nevşehir üretiminin fiyat dengesini bozmaktadır.

Patates siğili nedeniyle patates tarımına yasaklanan karantina alanlarında ( yaklaşık 40.000 dekar) alternatif ürün üretiminin teşvik edilmesi. Arazi toplulaştırma sistemi sırasında sınırların değişmesi nedeniyle koruma bandı uygulaması yasaklı alanlar dahada büyümektedir. İlimizin yasaklı alanlarının incelenerek gerçekten hastalık olan alanların yasaklanmasını diğer alanların ekime serbest hale gelmesini talep etmekteyiz. Bölgemizde üretilen alt kademe patateslerin nişasta, patates ununda değerlendirilmesinin teşvik edilmesi. ( ekmek ve diğer gıda ürünlerine katılması), Patates tohumunun Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile direk çiftçimize verilmesi. Ayrıca alternatif üretim kapsamında yemeklik dane baklagil üretiminin Tarım Kredi kooperatifleri vasıtasıyla sözleşmeli ve satış serbesti bir şekilde desteklenmesi Desteklenmesı̇nı̇ İstedı̇ğı̇mı̇z Dı̇ğer Tarım Ürünlerı̇, Türkiye’ de Amasya (misket) elmasının en çok yetiştiği yerin Çamardı İlçemiz olması nedeniyle Çamardı Amasya Elması olarak tescili talep edilmektedir. Çeşit muhafazası açısından Çamardı Amasya Elması havza bazlı destek kapsamına alınması istenmektedir. İlimizde yoğun olarak üretimi yapılan Barbunyanın prim desteğine dahil edilmesi talep edilmektedir. Niğde kiraz üretimi ve kalitesinde öncü bir ildir. Ulukışla İlçemizde yoğun bir şekilde üretimi yapılan kirazın ‘Darboğaz Kirazı’ olarak tescil edilmesi.

ZAYIF KARAKTERLİ MERA ARAZİLERİNİN ISLAH AMAÇLI TAHSİSİ

Osmanlı döneminde uygulana öşür nedeniyle ekimi yapılan bir çok arazinin tapu kaydından kaçınılması nedeniyle atalarımızın ekim yaptığı bir çok arazi mera olarak ilan edilmiştir. Tapulu tarım arazilerinin ortasında meralar kalmıştır. Bu alanlara hayvanların ulaşması mümkün değildir. İlimizde 252.000 hektar mera bulunmaktadır. Bu mera arazilerinin büyük bir kısmı zayıf karakterli mera arazileridir.

Islah amaçlı mera kiralamalarının kolaylaştırılması belirli bir kapasitenin üstünde hayvancılık yapacak insanlar için büyük fayda sağlayacaktır.

 NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİNDE HASAT SONRASI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ KURULMASI

Üretimimizin %40’ını hasatta ve hasat sonrasında kaybediyoruz. Tarım ürünlerinde verimi artırmak için hasat sonrası teknolojileri bölümünün kurulmasını talep etmekteyiz ki bu alanda çok eleman ihtiyacı bulunmaktadır.

ÇİFTÇİLERİMİZİN SU KUYULARININ RUHSATLANDIRILMASI SORUNU

Konya Kapalı Havzası içerisinde yer alan ilimizde son yıllarda hayvancılık hızla artmaktadır. Çiftçilerimiz kaba yemini kendisi üretmek istediğinde kapalı havza olması nedeniyle su kuyusu açamamaktadır. Bu da yemini dışarıdan temin etmesine neden olmaktadır.

Ayrıca çiftçilerimiz yıllardır kullandıkları fakat ruhsatsız olan su kuyuları nedeniyle Bakanlığınız desteklerinden yararlanamaktadır.

 KOYUN – KEÇİ ISLAH PROJESİ

Niğde Damızlık Koyun Ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Bakanlığa

sunulan 2 adet ıslah projesinin onaylanmasını talep ediyoruz.

- Bunlar Ulukışla Akkaraman koyun Islahı projesi

- Çukurkuyu Akkaraman koyun ıslah projesi

Bu projelerin onaylanması hem hayvanların daha kaliteli olmasını, et ve süt değerlerinin artmasını hem de Niğde ekonomisine katkı sağlaması açısından önemlidir. Ayrıca ilimizde her projede 6.000 koyun ve 300 koç mevcudu olan projelerin üretimi arttırmak için anaç koyun sayısının 10.000 dişi ve erkek materyal sayısının 500 olması halinde ilimizdeki hayvan mevcudunun üretimi ileri seviyeye ulaşmış olacaktır.

 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)