banner21

Eriç: “Sessiz Kalmayacağız“

Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Nu­ret­tin Eriç, hak­sız fiyat ar­tı­şı yapan fir­ma­la­ra karşı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

GÜNDEM 16.03.2020, 10:28 16.03.2020, 10:47
Eriç: “Sessiz Kalmayacağız“
Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası Baş­ka­nı Nu­ret­tin Eriç, hak­sız fiyat ar­tı­şı yapan fir­ma­la­ra karşı ol­duk­la­rı­nı söy­le­di.

Haber: Bor'un Sesi Gazetesi


Baş­kan Eriç, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, "Bor Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ola­rak, ürün­le­rin­de hak­sız fiyat ar­tı­şı yapan fir­ma­la­ra karşı oda­mız ola­rak di­sip­lin me­ka­niz­ma­la­rı­nı ça­lış­tı­ra­ca­ğı­mı­zı ve bu hak­sız­lık­la­rı yapan fir­ma­la­ra hak et­tik­le­ri ce­za­la­rı ve­re­ce­ği­mi­zi bir kez daha bu­ra­dan ka­mu­oyu­na du­yu­ru­ruz. Her­kes bil­me­li ki; va­tan­da­şı mağ­dur eden­le­re karşı ses­siz kal­ma­ya­ca­ğız." dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)