banner21

Konforlu Karantina

Yurt­dı­şın­dan ge­ti­ri­len va­tan­daş­lar ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­çi­re­cek­le­ri öğ­ren­ci yurt­la­rı­na biraz da çe­ki­ne­rek gel­di­ler ama güzel anı­lar ve dost­luk­lar­la ha­tır­la­ya­cak­la­rı 14 gün ge­çir­di­ler. 5 yıl­dız­lı kon­for ve ilgi hep­si­ni çok et­ki­le­di.

GÜNDEM 04.05.2020, 16:15 04.05.2020, 16:16
Konforlu Karantina
Yurt­dı­şın­dan ge­ti­ri­len va­tan­daş­lar ka­ran­ti­na sü­re­ci­ni ge­çi­re­cek­le­ri öğ­ren­ci yurt­la­rı­na biraz da çe­ki­ne­rek gel­di­ler ama güzel anı­lar ve dost­luk­lar­la ha­tır­la­ya­cak­la­rı 14 gün ge­çir­di­ler. 5 yıl­dız­lı kon­for ve ilgi hep­si­ni çok et­ki­le­di.
Al­man­ya, Da­ni­mar­ka, Azer­bay­can, So­ma­li ve Ci­bu­ti’den ge­ti­ri­le­rek Niğde’de yurt­la­ra yer­leş­ti­ri­len Türk va­tan­daş­la­rı­nın 14 gün­lük ka­ran­ti­na sü­re­le­ri devam edi­yor.
Niğde’deki yurt­lar­da va­tan­daş­la­ra elma, ta­hin­li pide, Niğde ga­zo­zu gibi yö­re­sel ürün­ler ikram edi­li­yor.
Yurt­ta kalan va­tan­daş­lar­dan Cey­han Yıl­maz, “Baş­ku­man­da­nı­mız uçak gön­de­ri­yor, ora­dan has­ta­sı­nı alıp ge­li­yor. Bu çok gurur ve­ri­ci” dedi.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)