banner21

banner25
09 Mayıs 2021 Pazar

Bor'a yeni spor yatırımları

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu

Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek kişi başı fitre mik­ta­rı Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:05
Ramazan ayı fitre miktarı belli oldu


Ra­ma­zan ayın­da ih­ti­yaç sa­hip­le­ri­ne ve­ri­lecek kişi başı fitre mik­ta­rı Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan açık­lan­dı.

2021 yılı Ra­ma­zan ayı için öde­necek fitre mik­ta­rı kişi 28 Lira ola­rak be­lir­len­di.

FİTRE NE ZAMAN VERİLMELİ?

Fıtır sa­da­ka­sı­nın vacip olma za­ma­nı Ra­ma­zan bay­ra­mı­nın bi­rin­ci günü ol­mak­la bir­lik­te, bay­ram­dan önce de ve­ri­le­bi­lir. Hatta bu daha fa­zi­let­li­dir. Bu­nun­la bir­lik­te, bay­ram günü veya daha sonra da ve­ri­le­bi­lir. Ancak, bay­ram na­ma­zın­dan önce ve­ril­me­si­nin daha iyi ola­ca­ğı kabul edil­miş­tir.
Şâfiî mez­he­bin­de ise; fit­re­yi, meşru bir ma­ze­ret bu­lun­ma­dık­ça bay­ra­mın bi­rin­ci gü­nü­nün gün ba­tı­mın­dan son­ra­ya bı­rak­mak ha­ram­dır. Fit­re­yi Ra­ma­zan'ın ilk gün­le­rin­de ver­mek de ca­iz­dir (Ne­ve­vî, el-Mec­mû', VI, 128).

FİTRENİN HEDEFİ

Fit­re­nin he­de­fi, bir fa­ki­rin için­de ya­şa­dı­ğı top­lu­mun hayat stan­dar­dı­na göre bir gün­lük yi­ye­ce­ği­nin kar­şı­lan­ma­sı, böy­le­ce bay­ram se­vin­ci­ne iş­ti­rak et­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­mak­tır.
Gü­nü­müz­de fıtır sa­da­ka­sı mik­ta­rı­nın be­lir­len­me­sin­de, ki­şi­nin bir gün­lük (iki öğün) nor­mal gıda ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­la­ya­cak mik­ta­rın ölçü alın­ma­sı daha uy­gun­dur. Kişi dinen zen­gin sa­yı­lan­la­ra, usû­lü­ne (anne, baba, de­de­ler ve ni­ne­ler), fü­rû­una (çocuk ve to­run­lar) ve eşine fıtır sa­da­ka­sı ve­re­mez. Fit­re­ler bir fa­ki­re ve­ri­le­bi­le­ce­ği gibi, bir­kaç fa­ki­re de da­ğı­tı­la­bi­lir. (Mer­ğî­nâ­nî, el-Hi­dâ­ye, II, 224). Ancak bir ki­şi­ye ve­ri­len mik­tar bir fit­re­den az ol­ma­ma­lı­dır.

HER YIL BELİRLENİYOR

Fitre be­de­li her yıl Di­ya­net İşleri Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan be­lir­le­ni­yor. Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler ne­ti­ce­sin­de 2020 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de 27 TL ola­rak be­lir­len­miş­ti.
2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2022 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de fitre mik­ta­rı 28 TL ola­rak be­lir­len­di.
Di­ya­net İşleri Ba­kan­lı­ğın­dan Ya­pı­lan Açık­la­ma Şu Şe­kil­de;
Ya­pı­lan de­ğer­len­dir­me­ler ne­ti­ce­sin­de Fıtır Sa­da­ka­sı­nın, Müs­lü­man top­lum­la­rın ne­re­dey­se ta­ma­mı­na yakın bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan ve­ri­li­yor ol­ma­sı dik­ka­te alı­na­rak, mev­cut sos­yo-eko­no­mik hayat şart­la­rı ve bir ki­şi­nin gün­lük as­ga­ri gıda ih­ti­ya­cı göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak 2021 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cın­dan 2022 yılı Ra­ma­zan ayı­nın baş­lan­gı­cı­na kadar olan sü­re­de 28.00 TL. ola­rak be­lir­len­me­si­ne karar ve­ril­di.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sa­da­ka­sı, ki­şi­nin bak­mak­la yü­küm­lü ol­ma­dı­ğı yok­sul müs­lü­man­la­ra ve­ri­lir. Fıtır sa­da­ka­sı ve oruç fid­ye­si­ni ver­mek du­ru­mun­da olan kim­se­nin bun­lar­dan doğ­ru­dan ya da do­lay­lı ola­rak ya­rar­lan­ma­ma­sı esas­tır. Zekât için de aynı kural ge­çer­li­dir. Bu se­bep­le bir kimse ze­kâ­tı­nı, fıtır sa­da­ka­sı­nı ve fid­ye­si­ni kendi usûl ve fü­rû­una ve­re­mez. (Usûl, bir kim­se­nin anası, ba­ba­sı, dede ve ni­ne­le­ri; fürûu ise; ço­cuk­la­rı, to­run­la­rı ve on­la­rın ço­cuk­la­rı­dır.) Ay­rı­ca eşler de bir­bir­le­ri­ne zekât, fitre ve fidye ve­re­mez.

KİMLERE FİTRE VERİLMEZ?

Ha­ne­fi­le­re göre aşa­ğı­da sa­yı­lan­la­ra fitre ve­ril­mez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük ba­ba­la­ra,
b) Oğul, oğlun ço­cuk­la­rı, kız, kızın ço­cuk­la­rı ve bun­lar­dan doğan ço­cuk­la­ra,
c) Eşine,
d) Zen­gi­ne yani aslî ih­ti­yaç­la­rı dı­şın­da nisap mik­ta­rı mala sahip olan ki­şi­ye,
e) Ba­ba­sı zen­gin olan ergen ol­ma­mış ço­cu­ğa

Haber: Oğuz Eser
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Anahtar Kelimeler: Fitre Miktarı Belli Oldu

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Messenger Sohbet Eklentisi Code -->
  Your Sohbet Eklentisi code -->
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV