Şehidimizi sonsuzluğa uğurladık

Siirt'in Eruh il­çe­sin­de terör ör­gü­tü PKK'ya yö­ne­lik ope­ras­yon­da şehit olan Jan­dar­ma Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) için il­çe­miz­de tören dü­zen­len­di.

GÜNDEM 10.04.2021, 13:51 10.04.2021, 14:57
Şehidimizi sonsuzluğa uğurladık


Siirt'in Eruh il­çe­sin­de terör ör­gü­tü PKK'ya yö­ne­lik ope­ras­yon­da şehit olan Jan­dar­ma Uzman Çavuş Erkan Erdem (28) için il­çe­miz­de tören dü­zen­len­di.
Tö­re­ne şe­hi­din ya­kın­la­rı, İç İşleri Bakan Yar­dım­cı­sı Meh­met Ersoy, Milli Sa­vun­ma Bakan Yar­dım­cı­sı Al­pas­lan Ka­vak­lı­oğ­lu, Ak Parti Niğde Mil­let­ve­kil­le­ri Yavuz Ergun ve Selim Gül­te­kin, Niğde Va­li­si Dr. Yıl­maz Şim­şek, Bor Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz, Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran, Bor Gar­ni­zon Ko­mu­ta­nı İkmal Albay Ömer Ali Polat, İlçe Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Jan­dar­ma Teğ­men Fatih Direk, İlçe Em­ni­yet Mü­dü­rü Erkan Mete ve çok sa­yı­da va­tan­daş ka­tıl­dı. Bor Acı­göl me­zar­lı­ğı önün­de kı­lı­nan ce­na­ze na­ma­zı­nın ar­dın­dan şe­hi­di­miz Erkan Erdem'in naaşı, ilçe şe­hit­li­ğin­de top­ra­ğa ve­ril­di.
TERÖRE LANET YAĞDI
Şe­hi­di­miz Erkan Erdem'in ce­na­ze tö­re­nin­de va­tan­daş­lar te­rö­re lanet yağ­dır­dı. Ge­ti­ri­len tek­bir­le­rin ar­dın­dan te­rö­re büyük tepki gös­te­ril­di.
Haber: Oğuz ESER
Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)