Etiket: Oyları eşit çıktı 3 muhtar kura ile belirlendi