banner21

banner25
14 Nisan 2021 Çarşamba

Niğde'de mesai saatleri değişti

sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan sakarya escort bayan kayseri escort bayan xyz forum

Düğünlerde Halaysız Dönem

Üç ayın ar­dın­dan 1 Tem­muz’da açı­la­cak düğün sa­lon­la­rın­da yeni dö­nem­de gi­riş­te ateş öl­çü­lecek, yer­ler de­zen­fek­te edi­lecek, maske ta­kı­la­cak, ta­kı­lar ya­ka­ya değil san­dık­la­ra atı­la­cak.

11 Haziran 2020 Perşembe 15:25
Düğünlerde Halaysız Dönem

Halay ve horon 1,5 m uzun­lu­ğun­da­ki çu­buk­lar­la çe­ki­lecek. Kon­ser­ler­de, bilet sa­tı­şı on­li­ne ola­cak, alana se­yir­ci­ler tek tek alı­na­cak, kol­tuk otur­ma dü­ze­nin­de sos­yal me­sa­fe gö­ze­ti­lecek, çap­raz otur­ma dü­ze­ni ya­pı­la­cak, maske tak­mak zo­run­lu ola­cak. Klima ve van­ti­la­tör kul­la­nıl­ma­ya­cak, ortam sık sık ha­va­lan­dı­rı­la­cak. İzle­yi­ci­le­rin sa­nat­çıy­la fo­toğ­raf çe­ki­mi ya­sak­la­na­cak.

Üç aydır ka­pa­lı olan düğün sa­lon­la­rı, 1 Tem­muz’da yeni tip ko­ro­na­vi­rüs (Ko­vid-19) ted­bir­le­ri­ne uygun ola­rak açıl­ma­sı ka­ra­rı hem sek­tö­rü hem ev­le­necek çift­le­ri mem­nun etti. Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın Ka­bi­ne Top­lan­tı­sı’nın ar­dın­dan düğün sa­lon­la­rıy­la il­gi­li alı­nan ka­ra­rı açık­la­dı. Buna göre, 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren dü­ğün­ler ye­ni­den baş­la­ya­cak.
ÇAR­ŞI­LAR
 HA­RE­KET­LE­NECEK
İstan­bul Top­lan­tı ve Düğün Sa­lo­nu İşlet­me­le­ri Odası (İSTDO) Baş­ka­nı Adem düğün sa­lon­la­rın­da dü­ğün­le­rin ye­ni­den ya­pıl­ma­sı­nın sek­tö­re bir ha­re­ket­li­lik ge­ti­re­ce­ği­nin al­tı­nı çi­ze­rek, şöyle devam etti: “Dü­ğün­le­rin ye­ni­den baş­la­ma­sıy­la be­ra­ber başta Ka­pa­lı Çarşı olmak üzere beyaz eş­ya­cı­dan fo­toğ­raf­çı­ya kadar bir ha­re­ket­len­dir­me ge­ti­recek. 1 Tem­muz’dan iti­ba­ren dü­ğün­ler ye­ni­den baş­la­ya­cak. Bu­gü­ne kadar diğer sek­tör­ler­de­ki ön­lem­le­ri ken­di­mi­ze baz aldık. Bu­nun­la be­ra­ber dev­le­ti­mi­zin de ala­ca­ğı bazı ön­lem­ler ola­cak­tır. Biz bun­la­rın hep­si­ne uya­ca­ğız. Şim­di­den ka­pı­dan gi­riş­te ateş öl­çer­le­rin kul­la­nıl­ma­sı, dü­ğün­den önce or­ga­ni­zas­yon ya­pı­lan yer­le­rin de­zen­fek­te edil­me­si, ma­sa­la­rın sos­yal me­sa­fe­ye uya­cak şe­kil­de ha­zır­lan­ma­sı, maske ta­kıl­ma­sı ve ta­kı­la­rın artık ya­ka­ya değil san­dık­la­ra atıl­ma­sı için sa­lon­la­rı yeni dö­ne­me ha­zır­la­ya­ca­ğız”
İŞLET­ME­LER­DEN HALAY ÇU­BU­ĞU
Dü­ğün­le­rin ol­maz­sa ol­ma­zı ara­sın­da yer alan oyun pisti eğ­len­ce­le­ri için de sos­yal me­sa­fe ku­ra­lı­na dik­kat edi­lecek. Da­vet­li­le­rin bir­bi­ri­nin elin­den tu­ta­rak ger­çek­leş­tir­di­ği halay ya da ho­ro­na, pan­de­mi sü­re­cin­de ara ve­ri­lecek. Salon iş­let­me­ci­le­ri oy­na­mak is­te­yen ko­nuk­lar için fark­lı bir uy­gu­la­ma su­na­cak. Sos­yal me­sa­fe­yi ko­ru­mak ama­cıy­la 1.5 metre uzun­lu­ğun­da­ki çu­buk­lar ha­zır­la­yan iş­let­me­ci­ler, halay ya da horon mü­zi­ği çal­dı­ğın­da bu çu­buk­la­rı ko­nuk­la­rı­na ve­recek. 
Yeni Şafak
Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Hangi Ülkenin Aracını Kullanıyorsunuz?

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  E-GAZETE
  ARŞİV