WEB TAPU HİZMETLERİ VATANDAŞLARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacı ile kurulan Web-Tapu projesini vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor.

GÜNDEM 04.04.2024, 15:49
WEB TAPU HİZMETLERİ VATANDAŞLARIN İŞLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Verdiği hizmetler ile geçmişten geleceğe bir köprü vazifesi gören ve dijital çağın getirdiği olanaklardan etkin bir biçimde yararlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tapu işlemlerindeki süreçlerin azaltılarak, verilen hizmetlerin elektronik ortamda daha kaliteli ve hızlı yürütülmesi amacı ile kurulan Web-Tapu projesini vatandaşların işlemlerini kolaylaştırıyor.

Bor Tapu ve Kadastro Müdürü Adem Ekinci, tapu hizmetlerinin, bilgi ve belgelerin elektronik ortama alınmasıyla sistemin daha kolay ve güvenli bir şekilde verilmeye başlandığını söyledi.

Bor Tapu ve Kadastro  Müdürü Adem Ekinci konuyla alakalı olarak yapmış olduğu açıklamada;

"Web-Tapu “bireysel girişi” ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan tüm hizmetler, Web-Tapu “kurumsal girişi” ile şirketlere açılmış olup, şirket temsilcileri de artık tapu müdürlüklerine gitmeksizin taşınmaz kayıt bilgilerini öğrenebilecek ve tapu işlemleri için başvuru yapabilecekler.

Web-Tapu sistemi ile vatandaşlarımızın kullanımına sunulan sistem ticaret şirketlerimizin kullanımına da açılmış, “Tapunun kısa yolu”, “tek tıkla tapu” ve “sıra hep sizde” sloganları ile hayata geçirilen Web-Tapu sisteminde ticaret siciline kayıtlı şirketler ve tüzel kişilikler de yerlerini almışlardır.

Web-Tapu sistemi Kurum portalı hayata geçirilerek kamu kurumlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, kamu kurum ve kuruluşları tarafından da kullanılmaktadır.

Web-Tapu sistemi Kurum portalı üzerinden Emlakçı Girişi ve Taşınmaz Değerleme Uzmanları girişi hayata geçirilerek emlakçı ve taşınmaz değerleme uzmanlarının iş ve işlemlerine yönelik bir çok özellik ilave edilmek sureti ile uygulama, bu paydaşlar tarafından da kullanılmaktadır.

Web-Tapu; vatandaşlarımızın tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden, elektronik ortamda taşınmazlarını yönetebilecekleri ve 46 adet tapu işlemi (satış, bağış, intikal vb…), 20 adet kadastro işlemi, 2 adet haritacılık işlemi ve 5 adet osmanlıca belgeler ve eski kayıt belge işlemi için elektronik ortamda başvuru yapabilecekleri, işlemler için gerekli olan bilgi ve belgeleri güvenli elektronik ortamda gönderebilecekleri, belge doğrulama yapabilecekleri ve bu konularda üçüncü kişilere veya emlakçılara yetki verebilecekleri bir elektronik sistem olarak hayata geçmiştir.

Web-Tapu, vatandaşların taşınmazlarını tapu müdürlüklerine gitmeden internet ortamında yönetebildikleri, taşınmazların tapu kayıt ve konum bilgilerini görüntüleyebildikleri bir sistemdir." dedi

WEB TAPU İLE NELER YAPABİLİRSİNİZ.

Web-tapu ile hangi işlemlerin yapılabileceğine de değinen Bor Tapu Müdürü Adem Ekinci:

"Vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden internetten satış, ipotek, mirasın intikali ve benzeri tüm tapu işlem başvurusunu yapabilir ve gerekli belgeleri internetten tapu müdürlüğüne gönderebilir. Böylece vatandaş tapu müdürlüğüne gitmeden işlemler başlatılarak, son aşamaya getirilmiş olur.

Ayrıca web-tapu ile vatandaşlar, bizzat gelmeden taşınmazlarına işlem yapılmamasına yönelik beyan tesis eder veya kaldırabilir. Böylece sahtecilik girişimlerine karşı önemli bir tedbir alınmıştır.

Ayrıca, tapu maliki kendi taşınmazının bilgilerini görebilir. Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örneğini tapu müdürlüğüne gitmeksizin sistem üzerinden alabilir.

Özellikle tapu satış işlemlerinde satıcı ile alıcının bilikte tapu müdürlüğüne giderek kayıt incelemesi uygulamasına son verilmiştir. Sistem ile tapu maliki kendi taşınmazına ait bilgilerin başkası tarafından (alıcı vb.) incelenmesi için yetki verebilir. Yetki verilen kullanıcı kendi e-devlet şifresi ile web tapu sistemine giriş yaparak yetkilendirildiği taşınmazı sistem üzerinden inceleyebilir.

Sistem ile işlem sahipleri istedikleri takdirde tapu müdürlüklerine bizzat gelmeden tapu işlemleri son aşamaya kadar getirebilmektedir.

Uygulama ile vatandaşlarımızın elektronik ortamda belgelerini göndererek başvuru yaptığı, eksiklikleri ve tüm bilgileri sms ile alabildiği, başvurusunun hangi aşamada olduğunu işlem sorgulama aracılığıyla öğrenebildiği, harç ve döner sermaye bedelini elektronik ortamda ödeyebileceği bir sistem hayata geçirilmiştir.

Web tapu üzerinden, yabancı ülke vatandaşlarına, kamu kurumlarına, emlakçılara, taşınmaz değerleme uzmanlarına, lisansı harita ve kadastro bürolarına, ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler ile vakıflara da hizmet sunumu yapılmaktadır." açıklamalarında bulundu.

HABER: OĞUZ ESER

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)