Bor OSB elektrik malzemesi alacak

BOR O.S.B. 62 KALEM ELEKTRİK MALZEMESİ ALACAK

RESMİ İLANLAR 29.11.2021, 19:07 06.12.2021, 08:33
Bor OSB elektrik malzemesi alacak

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 10 Aralık 2021 Çarşamba Günü Saat:14.00'te O.S.B. Toplantı salonunda açık ihale şeklinde 62 kalem elektrik malzemesi alımı gerçekleştirilecek.

Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan ihale ilanı şu şekilde;

NİĞDE BOR KARMA VE DERİ İHTİSAS OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI İHALE İLANI 

Madde 1- İhaleyi Yapacak İdareye İlişkin Bilgiler
İş Sahibi İdarenin;

a) Adı                                          : Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi   Yönetim Kurulu Başkanlığı
b) Adresi                                     : Bor Karma OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE
c) Tel/Fax No                             : 0 388 315 00 01 - 02
d) e-posta adresi                      : [email protected]
e) Bilgi İçin İlgili Personel         : Mahmut GECEGELEN / Elektrik Elektronik Mühendisi
                                                                  
Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler
İhale konusu iş ;
a) Adı                                      :  OSB Elektrik Birimi Malzeme Alımı İşi                                                   
      b) Miktarı ve Türü              :  62 Kalem Malzeme Alımı  
c) Teslim Edilecek Yer           :  Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü
d) Teslim Süresi                     :  Sözleşme Tarihi İtibariyle 60 (altmış) Takvim Günü

Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler
İhaleye ilişkin bilgiler ;
a) İhale Usulü                                 : Açık İhale Usulü
b) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Adres                 : Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğü 20 Nolu Yol Caddesi No:18 Bor/NİĞDE 
c) Teklif Dosyasının Teslim Edileceği Tarihi ve Saati             : İhale için teklif mektubu ile firma evraklarının olduğu kapalı zarf ile en geç 10/12/2021 Çarşamba günü Saat: 14:00 ’a kadar Bor Karma ve Deri İhtisas OSB Bölge Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
    d) İhale dokümanın Görülmesi ve Temini                  :İhale dokümanı OSB Müdürlüğünde görülebilecektir. İhale dosya bedeli 150-TL olup, Bor Karma ve Deri İhtisas OSB / Bor Halk Bankası Şubesi TR22 0001 2009 6480 0016 0000 16 hesabına yatırılması gerekmektedir.
    e) Teklif Dosyası Teslimi                         : İhaleye katılmak isteyen istekliler teklif dosyalarını belirtilen gün ve saatinden önce OSB müdürlüğüne ulaştırılması zorunludur. İhale sorumlusu kişi ihale saatinden önce getirilmeyen dosyaları teslim almayacaktır. Teslim alınan kapalı zarflar ihale komisyonu tarafından 10/12/2021 Çarşamba günü Saat: 14:00 ’da OSB Toplantı Salonunda, teklifte bulunan firmaların temsilcileri nezaretinde açılacaktır.
f) Tekliflerin Değerlendirilmesi                     : Teslim alınan teklif dosyaları Yönetim Kurulu Başkanlığımızca incelendikten sonra en uygun fiyat teklifinde bulunan firma sözleşmeye davet edilecektir.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)