banner21

Nefes Paketi

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamı korumak için hazırlanan 15 maddelik destek paketi dün Meclis’e sunuldu. Pakette şirketlere vergi muafiyeti, işsizlik maaşı alamayanlara maddi destek ve su faturalarının alınmaması da var.

EKONOMİ 15.04.2020, 15:48 15.04.2020, 15:48
Nefes Paketi
Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak, üretim ve istihdamı korumak için hazırlanan 15 maddelik destek paketi dün Meclis’e sunuldu. Pakette şirketlere vergi muafiyeti, işsizlik maaşı alamayanlara maddi destek ve su faturalarının alınmaması da var. Ücretsiz izne ayrılan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere aylık bin 177 lira verilecek. Teklife göre kısa çalışma ödeneğinden herkes faydalanabilecek.Faaliyeti duran işletmelerin senelik ilan ve çevre temizlik vergileri bu sürede alınmayacak. Konut ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ait su faturaları üç ay süreyle ertelenecek.

Koronavirüs salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için yeni ekonomik tedbirler alınıyor. AK Parti tarafından dün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni sunulan teklif paketi 15 maddeden oluşuyor. Üretimi ve istihdamı korumayı amaçlayan kanun teklifi; vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlülüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

HERKES YARARLANACAK

Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, nakdi ücret desteği sağlanacak. Bu aylığın miktarı bin 177 lira olacak. Teklife göre kısa çalışma ödeneğinden herkes faydalanabilecek. Düzenleme; işini kaybedenler ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesine imkan tanıyor.

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunmayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileriyle çevre temizlik vergilerinin faaliyette bulunmadıkları dönemde alınmaması da pakette var. Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyor. Bu konuda yetki belediyelere bırakılıyor.

HERKESİ KAPSAYACAK

Salgınla mücadele kapsamında kapatılan işyerlerinin kamuya olan ödemelerini öteleme imkanı getiren düzenleme, ücretsiz izne gönderilen veya kası çalışma ödeneğinden yararlanma kapsamına alınan çalışanlara yapılacak ödemelerin detaylarını da içeriyor.

Buna göre; ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere, nakit ücret desteği sağlanacak.

GÜNLÜK 39 LİRALIK ÖDEME

Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya işten çıkarıldığında işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere günlük 39,24 TL destek sağlanacak. Bu aylığın miktarı bin 177 lira olacak. Teklife göre kısa çalışma ödeneğinden herkes faydalanabilecek. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamayacak. Kısa çalışma ödemelerine ilişkin başvuruların hızlı şekilde sonuçlandırılması da düzenleme kapsamında bulunuyor.

KAMU ALACAKLARINA 3 AY ERTELEME

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları, belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek.

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek.

ÜNİVERSİTELERE EK KAYNAK

Teklifte yer alan ve dikkat çeken diğer düzenlemeler ana hatlarıyla şöyle:
* Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakültelerinin döner sermaye işletmesi birimlerine Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecek.
* İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek. Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020’ye kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca 25’i dağıtılabilecek.
* 30 Eylül 2020’ye kadar el konulan ancak henüz tasfiyelik hale gelmemiş tıbbi malzemeler, kurumlara tahsis edilebilecek.
* Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ veya kuracağı diğer şirketlerle alt fonların denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunum tarihi, hazirandan eylüle çekilecek.
KAPSAMA GİRMEYENLER DE SİGORTALI SAYILACAK

* Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

* İşten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklandığına dair düzenleme de teklif paketinde var. İş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilecek. Cumhurbaşkanı 3 aylık süreyi 6 aya kadar uzatabilecek.

* Hazine ve Maliye Bakanlığı mücbir sebep hallerinde bilişim sistemleri üzerinden yürütülen işlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikme zammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulamayacak.

* Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçlarının belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilmesine imkan tanıyor. Bu konuda yetki belediyelere bırakılıyor.

KREDİ BORÇLARINA DÜZENLEME

* Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nun kapsamındaki kredi borçları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenecek.
* Bu süreler, bitiminden itibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilecek. Söz konusu borçlar, ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilecek.
* Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununa göre düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.
* Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamında düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle, toplu iş sözleşmesinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreçler durduruluyor.

Kaynak: Yeni Şafak

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)