banner21

Gürer sordu, Başbakan Yardımcısı Canikli yanıtladı

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kamuoyunda tartışmalara neden olan Varlık Fonu ile ilgili sorularını yanıtladı.

GÜNDEM 04.07.2017, 11:34 04.07.2017, 11:35
Gürer sordu, Başbakan Yardımcısı Canikli yanıtladı
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in kamuoyunda tartışmalara neden olan Varlık Fonu ile ilgili sorularını yanıtladı. Canikli, Varlık Fonunun faaliyetlerinin 3 aşamalı denetim sürecine tabi olacağını açıkladı. 
KAMUOYU MERAK EDİYOR
CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Ziraat Bankası ve PTT dâhil pek çok önemli işletmenin devredildiği Varlık Fonu ile ilgili olarak kamuoyunun merak ettiği sorulardan oluşan önergeyi Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM başkanlığına sundu. Gürer, 5 kişilik yönetim kadrosunun Başbakan tarafından atanmasının kamuoyunda tartışmalara neden olan Varlık fonunun hangi amaçla kurulduğunu, toplam sermayesinin ne kadar olduğunu, fonun hangi alanlarda yatırım yapacağını sordu. 
A’DAN Z’YE VARLIK FONU İLE İLGİLİ MERAK EDİLEN SORULAR
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer önergesinde, “Türkiye'de varlık fonu kurulması hangi gerekçeden kaynaklanmıştır? Toplam sermaye ne kadardır? Doğal kaynak gelirleri ya da döviz rezerv fazlalarından aktarılan tutarlarla fonlara ek olarak devletin aktardığı varlıklar ve buna ek olarak kendi olanakları ile sağladığı finansman ile faaliyet gösteren fonlar bulunuyor mu? Genel Müdür ve Yönetim kurulunda görev alacaklar hangi kriterler esas alınarak saptanmıştır. Varlık fonu ve alt fonları denetime tabii olacak mı? Fonun borçlanma koşulları ne olacak?
Varlık fonu hangi alanlarda yatırını yapacak? Fon yerli ve yabancı şirketlerin paylarına ve borçlanma araçlarına ve türev araçlara yatırım yapabilecek mi? Ara piyasalarında da borç alıp borç vererek işlem yapabilecek mi? (Yerli ve yabancı borsalarda hisse senedi alıp satabilecek mi?)Varlık fonunun riskleri nelerdir? Riskler karşısında alınacak tedbirler üzerinde çalışılmış mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. 
GÜRER’İN SORULARINI BAŞBAKAN YARDIMCISI CANİKLİ YANITLADI
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesini Başbakan Binali Yıldırım adına Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli yanıtladı. Canikli, Türkiye Varlık Fonunun, ülkemizde ekonomik istikrarın sürdürülebilirliğine, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlanması amacıyla, kamuya ait olan varlıkları daha etkin ve verimli bir şekilde yöneterek ve mevcut kamu varlığına değer katarak gelecek nesiller için daha güçlü bir Türkiye hazırlamak amacıyla kurulmuş bir organizasyon olarak tanımladı. Başbakan Yardımcısı Canikli, Türkiye Varlık Fonunun faaliyetlerini, amaçları doğrultusunda, misyonunu evrensel değerlere dayalı bir kurumsal yönetişim anlayışıyla ve 6741 sayılı Kanunun (Kanun) 6. maddesinin birinci fıkrasına istinaden 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında kurumsal yönetim düzenlemeleri doğrultusunda yürüteceğini vurguladı. 
SERMAYE 50 MİLYON TL
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş.(Şirket)'nin sermayesinin 6741 sayılı Kanunun 2.maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca 50 milyon TL olduğunu bildiren Başbakan Yardımcısı Canikli, fona devredilen şirketler ve varlıklar haricinde ek bir varlık bulunmadığını, Şirketin sağlam bir kurumsal yönetim ile yönetilmesi için güçlü bir organizasyon şeması hazırlandığını ifade ederek, “İç süreçlere ilişkin politika ve prosedürleri yazılmıştır. Seçilen yönetim kurulu üyelerinin hangi kriterlere göre seçildiği Kanunun 2. maddesinin (7) nolu bendinde belirtilerek uygulamanın esasları hükme bağlanmıştır. Buna göre, En az beş kişiden oluşan yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür Başbakan tarafından atanır. Yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdürün ekonomi, finans, hukuk, maliye ve bankacılık alanlarından en az birinde beş yıldan az olmamak üzere tecrübe sahibi olmaları aranır” şeklinde açıklama yaptı. 
NASIL DENETLENECEK? 
Başbakan Yardımcısı Canikli, Şirket, Kanunun 6. maddesi uyarınca denetleneceğini de ifade ederek, “Şirket ve Fon ile tüm bağlı alt fonlarının tam hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkesi ve kurumsal yönetim prensipleri dâhilinde yürütülecek olan tüm faaliyet ve operasyonları, üç aşamalı denetim sürecine tabi olacaktır. Bunlar bağımsız mali denetim (denetim sektörünün önde gelen firmaları arasından seçilecektir), Başbakanlık denetimi (atanacak en az üç denetçi aracılığıyla), Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından yürütülecek parlamento (yasama) denetimidir. Şirket tarafından henüz bir borçlanma planı oluşturulmamıştır” ifadelerini yer verdi. 
 CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.  Varlık Fonu.  Özünde dış borçlar alınmaya çalışılmak için kullanılacağını, Ziraat Bankasının, milli petrol arama şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının, Bor Madenlerini işleten Eti Madenin ve diğer kuruluşlarının sahip olduğu imtiyazlarla birlikte yabancıların eline geçme riski bulunduğuna dikkat çekti. Başka ülkeler varlık fonlarını sahip oldukları doğal zenginliklerden elde edilen gelir fazlasını değerlendirip, gelecek kuşaklara aktarmak için kullanırken bizde özelleştirilmemiş son varlıkları borçlanma yoluyla ne olacağı belli olmayan bir sürece sokulduğunu ifade etti. Hükümet yaklaşımı üreten değil satarak tüketen bir yaklaşım olduğunu belirtti.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)