banner21

Gürer, Sürekli değiştirilen yönetmelik eğitimin kalitesini düşürüyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim’de 2004 yılından bu yana 9 kez, son 10 yılda ise 7 kez değişikliğe uğrayan yönetici atama ve görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili sorunların detaylı bir şekilde incelenmesi için Meclis Araştırması talebinde bulundu. Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırması talebinde, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor olmasının da incelenmesini istedi. 

GÜNDEM 19.07.2017, 11:07 09.11.2018, 00:01
Gürer, Sürekli değiştirilen yönetmelik eğitimin kalitesini düşürüyor
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Milli Eğitim’de 2004 yılından bu yana 9 kez, son 10 yılda ise 7 kez değişikliğe uğrayan yönetici atama ve görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili sorunların detaylı bir şekilde incelenmesi için Meclis Araştırması talebinde bulundu. Gürer, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Meclis Araştırması talebinde, Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında son sırada yer alıyor olmasının da incelenmesini istedi. 
YÖNETMELİKLER DAVA KONUSU OLUYOR
CHP  Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, AKP hükümetleri döneminde sık sık değiştirilen Milli Eğitim Yönetici Atama ve Görevlendirme yönetmeliğiyle ilgili sorunları TBMM gündemine taşıdı. Konuyla ilgili Meclis Araştırma Önergesi veren CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son olarak 6 Kasım 2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğin ciddi sorunları da beraberinde getirdiğine vurgu yaptı. Ömer Fethi Gürer, “Aday seçimi ve görevlendirme usulleri dava konusu olacak boyutta olumsuzluklar üretmiştir. Davaları kazananlarla ilgili uygulamada sorunlar da sürmektedir” dedi. 
10 YILDA 7 KEZ DEĞİŞTİ
Eğitimde yaşanan sorunların kurumları ve öğrencilerin başarısını direkt etkilediğine işaret eden Ömer Fethi Gürer, başarıda huzur, verim, liyakat ve hakkaniyetin önemine dikkat çekti, Gürer, çalışma ortamlarındaki kayırmacı, ayırımcı yaklaşımların başarıyı şok ettiğini ifade ederek, “Yöneticilerin görevlendirmelerin de uzun vadeli bir perspektif ve kalıcı bir sistemi AKP hükümetleri oluşturamamıştır. Bu nedenle sık sayılacak sürelerde değişikliklere gitmişlerdir. 11.1.2004-13.4.2007-24.4.2008-13.8.2009-28.2.2013-4.8.2013-4.8.2013-10.6.2014 ve 6.10.2015 tarihlerinde yönetici atama ve görevlendirme alanlarında yönetmenlikler çıkarılmıştır. 14.3.2014 tarihinde yönetmenliğe giren 6528 sayılı Kanun, okul ve kurum müdürleri, müdür başyardımcıları ve yardımcısı olarak görev yapanları dört yıl süre sonunda başka bir işleme gerek kalmadan görevleri sona erdirilmiştir. Bu süreç yargıya taşınması ile oluşan kaos eğitime ciddi zarar vermiş ve önemli mağduriyetler yaratmış, eğitim sisteminde önemli dengesizliğe neden olmuştur. Mahkemelerin kararlarına uydurularak oluşturulan yeni yönetmenlikte kazanılmış hakların korunması, tecrübeli yöneticilerinin görevleri devamında yetersizlikler üretmiştir” ifadesini kullandı.
LİYAKAT ÖNEMLİ…
Okul yöneticilerinin liyakata dayalı ve objektif işe alma ve terfi sisteminin yanı sıra adalet, hakkaniyet, yeterlilik, performans, saydamlık ve eşitlik çerçevesinde görevlendirilmesi gerektiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, “Yönetici görevlendirmelerinde süreç belirli ve kabul edilebilir ve sürekliliği olan bir şekilde olmalıdır.  On yılda 7 kez değişikliğe uğrayan uygulamalar ve yaşanan süreçlerde ki olumsuzlukları da kapsayacak biçimde meclis araştırması yapılmalıdır. Eğitimde OECD ülkeleri içinde son sıralara gerilememiz de farklı etkenlerinde mutlaka bir yansıması olmuştur, ancak eğitimde yöneticiliğinde çok ciddi önemi vardır. Bu nedenle on yıllık süreci de kapsayacak uygulama değişikliklerinin eğitimdeki yarattığı sorunları, çözüm yollarını, yaşanan mağduriyetleri, uygulamadaki sıkıntıları da kapsayacak değerlendirme ve inceleme için meclis araştırmasının önemli fayda sağlayacağı düşüncesindeyim” ifadelerini kullandı. 
 

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)