PROTOKOLDEN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek ve Bor Pro­to­ko­lü 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Gü­nün­de Bor’lu Şehit Polis Me­mu­ru Halil Akkoç ve Şehit Jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Ci­han­gir Bekiş’in Bor’daki baba oca­ğı­nı zi­ya­ret etti.

GÜNDEM 20.03.2022, 18:47 01.08.2023, 14:25
PROTOKOLDEN ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek ve Bor Pro­to­ko­lü 18 Mart Şe­hit­le­ri Anma Gü­nün­de Bor’lu Şehit Polis Me­mu­ru Halil Akkoç ve Şehit Jan­dar­ma Ast­su­bay Baş­ça­vuş Ci­han­gir Bekiş’in Bor’daki baba oca­ğı­nı zi­ya­ret etti.

Şe­hit­ler için oku­nan du­anın ar­dın­dan aile­ler­le soh­bet eden Vali Yıl­maz Şim­şek aile­le­re baş­sağ­lı­ğı ve sa­bır­lar di­le­di.

Zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da Niğde Va­li­si Yıl­maz Şim­şek’e Bor Kay­ma­ka­mı Meh­met Yavuz, Bor Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ser­kan Baran ve Niğde Aile ve Sos­yal Hiz­met­ler İl Mü­dü­rü Sel­man Dur­maz eşlik etti. HABER: OĞUZ ESER

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)