Şeker Fabrikalarında Çalışanların Hakları Korunmaktadır

Niğde Ak parti İl Başkanı Mahmut Peşin Türkiye’deki 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bilgi notu paylaştı ve Şeker fabrikalarında çalışanların haklarının korunmakta olduğunu ifade etti.

GÜNDEM 14.03.2018, 09:35 14.09.2018, 01:53
Şeker Fabrikalarında Çalışanların Hakları Korunmaktadır

Niğde Ak parti İl Başkanı Mahmut Peşin Türkiye’deki 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili bilgi notu paylaştı ve Şeker fabrikalarında çalışanların haklarının korunmakta olduğunu ifade etti.

Ak Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, “ Bilindiği üzere, aşağıda yer alan Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait aşağıdaki 14 fabrikanın özelleştirme süreci devam etmektedir. Afyon, Erzurum, Alpullu, Ilgın, bor, Kastamonu, Burdur, Kırşehir, çorum, Muş, Elbistan ve Turhal şeker fabrikaları için ayrı ayrı özelleştirilmesi amacıyla ihaleye çıkılmıştır. Özelleştirme modelimiz birden çok fabrikanın blok olarak satılması üzerine tasarlanmamış olması dolayısıyla İhale ilanında olan herhangi bir fabrikanın blok satıştan veya özelleştirme sürecinden çıkartılması söz konusu değildir. Bu süreçte özelleştirme yapılırken söz konusu fabrikalarda çalışanların ve pancar ekimi yapan çiftçilerin korunması ile fabrikalarda üretimin devamlılığı temel ilke olarak ele alınmış ve bu konularda ihale belgelerinde aşağıda yer alan önemli düzenlemeler yapılmıştır” dedi.

ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNMAKTADIR

Peşin paylaştığı bilgi notunda; “Bu çerçevede; özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Memurlara tanınan imkanlar ve seçenekler, Diledikleri taktirde Türkşeker’e ait diğer fabrikalarda çalışmaya devam edeceklerdir. Arzu ederlerse tüm özlük hakları korunarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakil olacaklardır. Ayrıca talep etmeleri halinde özelleştirilen fabrikalarda yeni yatırımcılar ile çalışabileceklerdir. Özelleşecek Fabrikalarda Çalışan Daimi ve Geçici İşçilere tanınan imkanlar ve seçenekler, Talepleri halinde Emeklilik hakkını henüz elde etmemiş olanlar Türkşekerin diğer fabrikalarında çalışmaya devam edeceklerdir. Dileyen İşçiler ilgili mevzuat çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yılda 12 ay çalışma hakkıyla istihdam edileceklerdir. Özelleştirilen fabrikalarda çalışmaya devam etmek isteyenler Türkşeker tarafından tüm yasal hakları ödendikten sonra Alıcı ile çalışmaya devam edebilecek, daha sonraki dönemde emeklilik hakkını kazanmadan önce kamuya geçmek istemeleri halinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecektir” diye konuştu.

 Mevcut durumda Türkşeker’e  pancar temin eden çiftçiler mevcut kotaları kapsamında pancar üretmeye devam edeceklerdir diyen Peşin; “ Alıcılara mevcut çiftçilerle asgari 5 kampanya dönemi boyunca pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme ile mevcut tüm çiftçilere pancar üretim sözleşmelerini devam ettirme imkânı sağlanacaktır. Özelleştirme modeli çerçevesinde temel hedeflerden birisi de fabrikaların pancardan şeker üretimi faaliyete devam etmelerinin sağlanmasıdır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere, yatırımcıların üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri yönünde şartlar öngörülmüştür. Şeker fabrikalarının üretim faaliyetleri için gerekli olmayan taşınmazları ihale kapsamı dışında tutulmaktadır” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Peşin, “İhale süreçleri her aşamasında kamuoyunu bilgilendirilerek tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek ve nihai aşamada özelleştirme ihaleleri tüm teklif verenlerin katılımı ile kamuoyuna açık bir şekilde sonuçlandırılacaktır. Şeker Fabrikalarının özelleştirme ihalelerine katılımın arttırılması ve rekabetin tesis edilebilmesi amacıyla; yerel yatırımcılar, kooperatifler ve diğer paydaşların tek tek veya bir araya gelerek teklif verebilmelerini teminen ihaleye katılım için geçici teminatların düşük seviyede tutulması da dahil olmak üzere ihale belgelerinde bu çerçevede kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmıştır. İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek ve pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir. İhalelere gerçek ve tüzel kişiler ile yatırım fonları ve Ortak Girişim Grupları (OGG) katılabilecektir” şeklinde konuştu.

Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)