En Düşük Emekli Maaşı Bin 500 Lira Oldu

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim GÜLTEKİN TBMM çalışmaları hakkında bilgi verdi.

SİYASET 26.03.2020, 13:12 26.03.2020, 13:13
En Düşük Emekli Maaşı Bin 500 Lira Oldu
TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve AK Parti Niğde Milletvekili Selim GÜLTEKİN TBMM çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
Milletvekili Gültekin: “Bu hafta genel kurul çalışmalarımızda Kamu Kurum ve kuruluşlarımızın ihtiyaçları ile son dönemde vatandaşlarımızdan gelen taleplerin karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi ile ilgili  farklı kanunlarda  değişiklik yaptık.  Yapılan bu düzenlemeleri kısaca özetlemek gerekirse;
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 1000 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı, 1500 Tl oldu.
EMEKLİLERİMİZİN RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NİSAN AYINDA ÖDENECEK
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ
İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek, istihdamı korumak ve artırmak amacıyla sektör ayrımı yapılmaksızın işverene asgari ücret destek tutarının 2020 yılı için aylık 75 TL olarak sağlanacak.Böylece 7 Milyar T.L’ye yakın asgari ücret desteği verilecektir.

KREDİ GARANTİ KURUMLARINA 50 MİLYAR TL KAYNAK


KOBİ'lerin desteklenmesi amacıyla kredi garanti kurumlarına sağlanan 25 milyar liralık kaynak  50 milyar liraya çıkarılacaktır.
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA YARGILAMALARA İLİŞKİN BÜTÜN SÜRELER 30 NİSAN’A KADAR DURDURULACAK 

Karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemedikleri için risk merkezine bildirilen kişilerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar borçların tamamının ödenmesi ya da yeniden yapılandırılması halinde bunlara ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacaktır.

1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işyeri kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiracıların çıkarılmaması amaçlanmaktadır.

30 Nisan 2020’ye kadar tüm adli süreler ile icra takipleri durdurulmaktadır. Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin ve tazyik hapsi için öngörülen zamanaşımı süreleri, 5271 sayılı Kanunda düzenlenene koruma tedbirlerine ilişkin süreler ile 6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler kapsam dışındadır. Durma süresinin sonunda Cumhurbaşkanı bu süreyi 6 ayı geçmemek üzere bir kez daha uzatabilecektir.

İşçilerin sigorta primlerinin işveren hissesi ödemesinde kullanılabilecek işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıkarılmıştır.

30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılma koşullarında kolaylaştırma yapılmaktadır. Kısa çalışma başlama tarihinden önceki çalışma süresi 90 günden 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün olan sigortalı çalışma zorunluluğu 450 güne indirilmektedir. Bu madde kapsamında başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya Sayın Cumhurbaşkanımız yetkilidir.

Adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcı ve işletmelerin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemde ödemesi gereken kira, kesin tahsis ve izin, irtifak hakkı kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile Hazine taşınmazlarının izinsiz kullanımından dolayı ödenmesi gereken ecrimisillerin ödeme süreleri başvuru şartı aranmaksızın 6 ay süre ile ertelenmebilecektir.

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülen konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 2021 tarihine ertelenmektedir.

24 Mart 2020 tarihine kadar karşılıksız çek düzenleme suçundan dolayı mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulmaktadır. Hükümlüye tahliye tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çek bedelinin ödenmeyen kısmının 10 da 1’ ini ödemek ve kalan kısmını 3 aylık sürenin bitiminden itibaren 2’şer ay arayla 15 eşit taksitle ödemesi durumunda mahkemece ceza mahkûmiyetinin ortadan kaldırılması öngörülmektedir.

Ay içerisinde 10 gün ve üzeri çalışan, kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışanların ve ev hizmetlerinde çalışanların eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin tamamlanma zorunluluğu kaldırılmaktadır.

Kısmi süreli çalışan, puantaj usulü çalışan ve ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar için genel sağlık sigortasından faydalanmak için çalışılması gereken asgari çalışma süresi aylık 20 günden 8 güne indirilecektir.

Telafi çalışma süresi 2 aydan 4 aya çıkarılmakta ve Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreyi iki katına kadar artırma yetkisi verilmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazlarda 3 ay ve daha fazla birikmiş kira borcu olanlara borçlarını ifa için 30 gün müddet verilmesi, aksi takdirde 15 gün içinde valiliklerce tahliyelerinin sağlanması,5 bin iş günü ve 20 yıl sigortalılık süresini dolduran vazife ve harp malulü gazilere yaşlılık aylığı da bağlanması yani ikinci maaş bağlanması imkanı getirildi.

Doğal afetlerde; doğal gaz ve elektrik borçlarının 1 yıla kadar ertelenmesi ve ertelemeden kaynaklanan tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetlerinin bütçeden karşılanması,

Türkiye'de ikamet etmeyen, yurt dışında doğan ve orada süresiz ikameti bulunan çok vatandaşlık hakkına sahip olmayan vatandaşların en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkede bulunmaları halinde çalışma şartı aranmaksızın dövizli askerlik hizmetinden yararlandırılması,

Türkiye'de ikamet etmeyen vatandaşlara ve Mavi Kart sahiplerine dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) imkanı getirilmesi,

Mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenmesine ilişkin sınav ve belgelendirme giderlerinin 2021 yılının sonuna kadar İşsizlik Fonundan karşılanması,

Esnaf Ahilik Fonu uygulamasının başlangıç tarihinin 2020 yılının sonuna kadar ertelenmesi,

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasına yönelik farklı tarifeler belirlenmesi,

Derneklere üye olma ve üyelikten ayrılmalara ilişkin bildirim yükülülüğü  getirilmesi ve vatandaşların dernek üyelikleri ve ayrılmaların elektronik ortam üzerinden takip edilebilmesi,

İllegal ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınması ve söz konusu suçlar kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanına (BTK) resen erişime engelleme kararı verme yetkisi verilmesi,

Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancaları izinsiz ya da izin belgelerine aykırı şekilde üretenlere ilişkin 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezasının 3 yıldan 5 yıla çıkarılması,
Yivsiz tüfek, spor ve nişan tüfeği ile tabancalara yönelik ticari reklam, tanıtım ve satış yapılması halinde idari para cezaları uygulanması kanunları kabul edilmiştir. 

 Gazi meclisimizde kabul ettiğimiz kanunların aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum.” Dedi. 


Kaynak: Borunsesi.com | İlçemizin Gerçek Sesi
Yorumlar (0)